РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 35
статия Koev, P. A. Concerning the optimization synthesis of a new class of steering systems for vehicles with four wheels.// Механика на машините -Proceedings of the Tenth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, Oulu, Finland, June 20-24, 1999, 1999, No 1, pp. 21-26, ISSN 0861-9727.
статия Димитров, Л.В., П.А. Коев, И.В. Иванов, В.Г. Витлиемов. Многокритериално проектиране на зъбен механизъм.// Механика на машините, Т. 14 (65), 2006, брой 4, стр. 3-7, ISSN 0861-9727.
статия Енчев, К., В. Пиргозлиев, П. Коев. Върху възможностите на два подхода на кинематичната геометрия за синтез на трапеца на Жанто.// Механика на машините, 2003, брой 2, стр. 62-66, ISSN 0861-9727.
статия Енчев, К., П. Коев. Оптимизационен подход в екстремния синтез.// Механика на машините, 2004, брой 1, стр. 79-86, ISSN 0861-9727.
статия Иванов, И.В., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Процедура за селекциониране на намалено множество от Парето-оптимални решения.// Механика на машините, T. 13 (55), 2005, брой 1, стр. 104-105, ISSN 0861-9727.
статия Иванов, И.В., П.А. Коев, В.Г. Витлиемов. Оптимално проектиране на двустъпален редуктор.// Механика на машините, T. 13 (56), 2005, брой 2, стр. 42-45, ISSN 0861-9727.
статия Коев, П. Относно дефинирането и употребата на някои термини на равнинните лостови механизми.// Механика на машините, 2011, брой 2, стр. 11-16, ISSN 0861-9727.
статия Коев, П. Оптимизационен синтез на механизъм за управление на колесно транспортно средство.// Известия на Съюза на учените – Русе, Сер. "Технически науки", 1999, брой 2, стр. 19-22, ISSN 1311-106X.
статия Коев, П.А., В.Г. Витлиемов, С.Д. Антонов. Оптимизационен синтез на зъбен механизъм по векторен критерий.// Механика на машините, Т. 10 (35), 2002, брой 1, стр. 121-126, ISSN 0861-9727.
статия Коев, П.А., В.Г. Витлиемов. Двукритериален оптимизационен кинематичен синтез на кулисен механизъм.// Механика на машините, Т. 5 (20), 1997, брой 4, стр. 30-34, ISSN 0861-9727.
статия Коев, П.А., Й.И. Йосифов, В.Г. Витлиемов. Оптимизационен синтез на механизъм за задвижване на режещ апарат.// Известия на Съюза на учените - Русе, Сер. “Технически науки”, 2000, брой 3, стр. 79-81, ISSN 1311-106X.
статия Стойков, С. К. Енчев, П. Коев, С. Антонов. Оптимизационен екстремен синтез на нов тип праволинейно направляващ осемзвенен стрелови механизъм на портален кран (I част).// Механика на машините, 2005, брой 2, стр. 25-33, ISSN 0861-9727.
статия Стойков, С., К. Енчев, П. Коев. Структурен синтез на направляващи механизми за портален кран.// Механика на машините, 2007, брой 4, стр. 6-10, ISSN 0861-9727.
статия Стойков, С., К. Енчев, П. Коев. Оптимизационен синтез на шестзвенен направляващ механизъм на портален кран.// Механика на машините, 2006, брой 2, стр. 25-28, ISSN 0861-9727.
статия Стойков, С., П. Коев. Многокритериална оптимизация на шестзвенния механизъм от стреловата система на портален кран.// Механика на машините, 2006, брой 2, стр. 29-34, ISSN 0861-9727.
статия Цонев, С., П. Коев, В.Г. Витлиемов. Многокритериален оптимизационен синтез на зъбните механизми в скоростна кутия.// Механика на машините, Т. 11 (45), 2003, брой 1, стр. 100-105, ISSN 0861-9727.
статия Чешанков, Б.И., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Многокритериален параметричен синтез на механични системи: Част I. Оптимизационен подход.// Механика на машините, Т. 8 (32), 2000, брой 4, стр. 97-102, ISSN 0861-9727.
статия Чешанков, Б.И., П.А. Коев, В.Г. Витлиемов. Многокритериален параметричен синтез на механични системи: Част II. Практически приложения.// Механика на машините, Т. 9 (34), 2001, брой 2, стр. 64-69, ISSN 0861-9727.
доклад Cheshankov, B., S. Tsonev, P. Koev, K. Prodanova, V.G. Vitliemov. Multicriteria Optimization of Spur Gear Pairs in a Two-Speed Gearbox. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Engineering, Las Vegas, Nevada, USA, 2002, pp. 68-74
доклад Cheshankov, B.I., I.V. Ivanov, V.G. Vitliemov, P.A. Koev. PSI-Method Multi-Criteria Optimization Contracting the Set of Trade-Off Solutions. IN: Proceedings of the 15th International Conference on Systems Science, Wrozlaw, Poland, Vol. 1, 2004, pp. 281-288, ISBN 83-7085-804-X.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.