РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 21
статия Kopchev V., A. Pavlikianova, P.Kopchev. Possibilities for alkaline transesterfication of rapeseed oil for biodiesel fuel production.// Bulgarian Chemical Communications Volume 39, 2007, No 1, pp. 20–25
доклад Андреев Д. Д., П. Р. Петров, П. В. Копчев, Г. С. Попов. Сравнителни изследвания на пластмасови материали за челни уплътнения.. В: Научни трудове на ВТУ ”А. Кънчев”, том XXXI, серия 9, Русе, 1988, стр. 78-83
доклад Данев П., П. Копчев. Водные среды на основе полимеров для закалки металлов и сплавов. В: Международный семинар “Полимеры в машиностроении ФЭНТО, Варна, 1988
доклад Данев П., П. Копчев и др. Трайност на полимерни среди за закаляване. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
доклад Димитров И., П. Копчев, В. Добрев, М. Минчев, И. Караилиев, Ж. Душиновски. Екологично земеделие. IN: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе 2002, том 39 сер. 4.1, Русе, 2002, pp. 67-70
доклад Копчев В., Копчев П. Алтернативни масла и смазочни продукти на база растителни масла – получаване, свойства и приложение. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ§СУ ’ 09, том 48, сер. 9, Русе, 2009, стр. 57-61
доклад Копчев В., С. Байрямов, П. Копчев. Кинетични изследвания и измервания на моделната реакция на киселинно-катализираната естерификация на олеинова киселина с триметилолпропан. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’ 10, том 49, сер. 9.1, Русе, 2010, стр. 109-116, ISBN 1311-3321.
доклад Копчев В., С. Байрямов, П. Копчев. Методи за получаване на триметилолпропилови естери на висши мастни киселини. В: Научна конференция РУ „А. Кънчев” РУ § СУ ’ 10. том 49, сер. 9.1, Русе, 2010, стр. 144-151, ISBN 1311-3321.
доклад Копчев П., В. Копчев. "Предимства и недостатъци на биодизеловите горива”. В: Трудове на научната сесия РУ, Русе, 2003, стр. 41-46, ISBN 1311-3321.
доклад Копчев П., Г. Кенаров, Т. Узунов. Безазбестови фрикционни материали за спирачни възли. В: Научни трудове, том 37, серия 10, РУ "А.Кънчев", Русе, 1999, стр. 143-148
доклад Копчев П., Е. Маринов, Л.Цветанков, В.Копчев. Изследване на биопродукти като съставки и заместители на стандартно дизелово гориво. В: MOTAUTO’09, Vol.1, София, 2009, стр. 29-31
доклад Копчев, В., А. Павликянова, П. Копчев. Възможност за алкална преестерификация на рапично масло с високо киселинно число при производство на биодизелово гориво. В: 7th Workshop NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY, София, 2005
доклад Копчев. П., В. Копчев. Възможности за получаване на биодизелови горива от растителни масла. В: "Еко-Варна", Варна, 2004
доклад Красимира Замфирова, Петър Копчев, Станислав Байрямов, Виктория Tелеба и Иванка Желева. Анализ на води от река Дунав за наличие на замърсявания с петролни продукти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 50, серия 9.1, Русе, 2011, стр. 140-147, ISBN 1311-3321.
доклад Маринов Е., П.Копчев, Л.Цветанков. Актуални проблеми на използването на биогорива в дизеловите двигатели. В: Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе 2002, том 39, сер. 8, Русе, 2002, стр. 42-47
доклад Попов Г. С., С. Л. Петров, , П. В. Копчев, П. Р. Петров. Сравнителни изследвания на роторни пластинкови помпи за хранително-вкусовата промишленост. В: Научни трудове на ВИХВП, том XLI, св. 4, Пловдив, 1993, стр. 101-107
доклад Попов, Г.С., П.В.Копчев, Р. Маковски. Трибологични изследвания на композиционни материали за водни пластинкови помпи.. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 37, сер. 9, Русе, 1999, стр. 111-115
учебник Велева М., Д. Стойчев, П. Копчев, К.Обрешков. Химия на експлоатационните и конструктивни материали. София, Мултипринт, 1999, стр. 396, ISBN 954-03-0102-5.
учебно пособие Господинова, Н., В. Копчев, Д. Павлов. Ръководство за лабораторни упражнения по Експлоатационни материали. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев", 2010, стр. 64, ISBN 978-954-712-478-3.
учебно пособие Павлов Д., П. Копчев, Ж. Пенчева, К. Обрешков, Н. Господинова. Ръководство за лабораторни упражнения по химия. Русе, Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев", 2001, стр. 64, ISBN 954-712-113-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.