РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 15 от общо 15
монография Милков, П. ДОГОВОРНАТА СИСТЕМА В СТРОИТЕЛСТВОТО. София, ИК ТРУД И ПРАВО, 2014, стр. 440, ISBN 978-954-608-219-0.
статия МИЛКОВ, П. Възможни проблеми с авторското право на проектанта при публикуването на инвестиционен проект в профила на купувача.// СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО, 2015, брой 1, стр. 60-69
статия Милков, П. "Постройки и сгради по смисъла на Закона за устройство на територията. Практическо значение на различния им правен статут".// сп. "Собственост и право", 2015, брой 7, стр. 59-63, ISSN 1312-9473.
статия Милков, П. Някои въпроси във връзка с договора за проектиране и договора за авторски надзор съгласно Закона за устройство на територията.// СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО, 2014, брой 1, стр. 57-70, ISSN 1312-9473.
статия Милков, П. Договорната система между участниците в строителството.// СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО, 2014, брой 8, стр. 57-68, ISSN 1312-9473.
статия МИЛКОВ, П. "ИЗЧЕРПАТЕЛНО ЛИ Е ИЗБРОЯВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО В ЧЛ. 160, АЛ. 1 ЗУТ".// сп. "Търговско и конкурентно право", 2012, брой 5, стр. 59-64
статия Милков, П. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ПРИ ОБОСНОВАВАНЕ НА ДОГОВОРНАТА СИСТЕМА В СТРОИТЕЛСТВОТО СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – СИСТЕМОЛОГИЯ.// Сборник "Европейски измерения на правото", 2012, брой 1
статия МИЛКОВ, П. "ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ИЛИ УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА".// сп., 2012, брой 11, стр. 64-68
статия Милков, Пенчо. ВЪПРОСИ НА ЮРИДИЧЕСКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛ И СТРОИТЕЛ ПО ЗУТ.// сп. Собственост и право, 2012, брой 8, стр. 64
доклад Милков, П. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ПРАВИЛНИКА ЗА КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО ОТ 1973 ГОДИНА. В: Сборник с доклади от международна конференция "Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения", том 2, Бургаски свободен университет, Бургас, 2011, ISBN 978-954-9370-79-9.
доклад Милков, П. ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ОТНОШЕНИЯТА В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1945 - 1990 ГОДИНА. В: Сборник доклади на студентска научна сесия на Русенски университет 2011, том 50, серия 7, Правни науки, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Милков, П. УКАЗАНИЯТА НА МРРБ И ДНСК - СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РЕГЛАМЕНТИРАНЕТО НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. В: Сборник доклади от научна сесия на Русенски университет 2011, Юридически факултет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Милков, П. ПРОМЯНА В ПРАВНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА ОТНОШЕНИЯТА В СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. В: Сборник доклади на студентска научна сесия на Русенски университет 2011, Юридически факултет, Русе, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Милков, П. ДОГОВОРНА СИСТЕМА МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 7, Правни науки, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
доклад Милков, П. ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ НА ФИДИК - ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. В: Научни трудове на Русенски университет, том 49, серия 7, Правни науки, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.