РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 19 от общо 19
статия Георгиев Н., П. Петров. Изследване на деформираното състояние в плочов елемент от ламинатно стъкло при статично натоварване.// Механика на машините, 2015, брой 109, стр. 33-37, ISSN 0861-9727.
статия Георгиев Н., П. Петров. Изследване на деформираното състояние в гредови елемент от ламинатно стъкло при статично натоварване.// Механика на машините, 2015, брой 109, стр. 28-32, ISSN 0861-9727.
статия Георгиева Н., В.Григоров, М.Кършаков, П.Петров. Усъвършенствана конструкция на инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори.// сп.Машиностроене и машинознание, 2012, брой 16, стр. 43-47, ISSN 1312-8612.
статия Григоров В., С. Костадинов, П. Петров. Об определении динамических характеристик плающего блока в соответствии с его эластичных свойств.// Сп. „Машиностроене и машинознание, 2008, брой 4, кн.1, стр. 39-42, ISSN 1312-8612.
статия Кършаков М.К., Н.А.Георгиева, П.П.Петров. Изследване на силите на рязане при струговане с кръгли пластини.// Сп.”Машиностроене и машинознание”, год.ІІІ Варна, 2008, брой 1, стр. 35-38, ISSN 1312-8612.
статия П.Петров, В.Григоров, М.Кършаков. Относно коравината на подвижен двуножов блок с осово разместени режещи пластини..// Innovations in discrete productions, 2014, брой 1, стр. 32-35, ISSN 1314-8907.
статия П.Петров, М.Кършаков. Възможности за повишаване на производителността при комбинирано обработване на отвори чрез рязане и повърхностно пластично деформиране.// Научни трудове, РУ „А.Кънчев“, Русе., 2014, брой 53, ISSN 1311-3321.
статия Павел Петров,Г.Георгиев,Н.Георгиева,М.Кършаков. Инструмент за комбинирано обработване отворите на хидравлични цилиндри чрез разстъргване и ППД.// Машиностроене и Машинознание, 2018, брой 1, стр. 58-61, ISSN 1312-8612.
доклад В.Григоров, М.К.Кършаков, С.Костадинов, П.Петров. Плаващ блок със значими еластични свойства и два срещуположни, осово разместени режещи елемента. В: Научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 40-42, ISBN 1311-3321.
доклад Григоров В. И., М. К. Кършаков, С. В. Костадинов, П. П. Петров. Двуредов инструмент за ППД на цилиндрични отвори при съчетаване на конусни ролки с обратни конусности. В: Сб.доклади „XVІІ Национална научно-техническа конференция с международно участие, АДП 2008, Семково - септември 2008, ТУ-София, 2008, стр. 97-101, ISBN 1310-3946.
доклад Кършаков, М., Нели Георгиева, Павел Петров. Изследване поведението на подвижни двуножови блокове при разстъргване на отвори. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, Русе, 2005, стр. 452-457
доклад П.Петров. Изследване силите на рязане при струговане с малки установъчни ъгли. В: Научни трудове, РУ „А.Кънчев“, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад П.Петров, В.Григоров, М.Кършаков. Относно коравината на подвижен двуножов блок с осово разместени режещи пластини. В: Научни трудове,, РУ „А.Кънчев“, Русе, 2013, стр. 21-26, ISBN 1311-3321.
доклад Петров П. П., Г. К. Георгиев, М. К. Кършаков. Режеща част на инструмент за комбинирано обработване чрез разстъргване и ППД с възможност за автоматично поднастройване. В: Сб.доклади „XXVІІ Международна научно-техническа конференция, АДП 2018., Созопол - юни 2018, ТУ-София., 2018, стр. 76-81, ISBN 1310-3946.
доклад Петров П. П., М. К. Кършаков, Н. А. Георгиева. Влияние на стабилността на подвижен режещ блок върху точността при струговане на отвори.. В: Сб.доклади „XXIІІ Международна научно-техническа конференция, АДП 2014., Созопол - юни 2014, ТУ-София., 2014, стр. 360-365, ISBN 1310-3946.
доклад Петров П.,Н.Георгиева,М.Кършаков. Изследване точностните възможности на подвижен, двуножов блок за разстъргване с осово разместени режещи пластини. В: Международна научна конференция „Техника, технологии и образование", Ямбол., 2016, стр. 36-43, ISBN 1314-9474.
доклад Петров П.,Н.Георгиева,М.Кършаков. Комбиниран инструмент с възможности за еднократно обработване отворите на хидравлични цилиндри. В: Международна научна конференция „Техника, технологии и образование", Ямбол., 2016, стр. 44-50, ISBN ISSN 1314-9474.
патенти и др. Георгиева Н.А., М.К.Кършаков, П.П.Петров. Инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори, Патент за изобретение на Република България, No 65717,2009.
патенти и др. Григоров В., М. Кършаков, С. Костадинов, П. Петров. Плаващ режещ блок за обработване на гладки валове, Патент за изобретение на Република България, No 65740,2009.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.