РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 33
монография Шопова П. Основи на приложната криминология. Русе, Медиатех, 2015, ISBN 978-619-207-013-7.
монография Шопова П. Пробацията - наказателно-правен и криминологичен анализ. Русе, Русе, 2006, ISBN 978-954-370-001-1.
монография Шопова П., Антонов С. Работа на институциите в Русенски регион с жените – правонарушители. Русе, Медиатех, 2015, ISBN 978-619-207-007-6.
студия Шопова П., Антонов С. Женската престъпност в Русенски регион – тенденции, фактори, прогнози. Русе, Медиатех, 2013, ISBN 978-619-7071-40-5.
статия Shopova P. Co-defense in Germany - my experience as Bulgarian defense lawyer.// Conference of the International Criminal Defance Counsil Organization ICDC (International Criminal Defance Counsil) - Brussels, 05.10.2007, 2007, No /
статия Sopova P. Lawyer`s Defense in Bulgaria.// Conference of the International Criminal Defance Consil Organization ICDC (International Criminal Defance Counsil) - Sofia, 26.09.2008, 2008, No /
статия Шопова П. Ролята на криминологията и сродните й науки в противодействието на престъпността.// Сборник на Юридически факултет на Русенски университет, 2018, брой /, стр. 4-14, ISSN 9786192071509.
статия Шопова П. Ролята на криминологията за формиране на държавната политика за противодействие на престъпността в България.// Сборник на БАК "Перспективи за развитието на криминологията в България", 2017, брой /, стр. 37-56, ISSN 9786199020074.
статия Шопова П. Проблеми на социалната система за превенция на престъпността.// Сборник "Актуални проблеми на превенцията на престъпността" - Международна научна конференция на ЮФ на Пловдивския университет, 2006, брой /, стр. 262-269
статия Шопова П. Същност и особености на приложната криминология.// Списание "Общество и право", 2017, брой 1
статия Шопова П. Ролята на министъра на правосъдието в превенцията на престъпността.// Научна конференция на Русенски университет, 2015, брой /
статия Шопова П. Законодателният процес и превенцията на престъпността.// Бюлетин на правен институт на БАН, 2015, брой /
статия Шопова П. Работа с момичетата-правонарушители на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Русенски регион.// Научна конференция на Русенски университет, Юридически факултет, 2014, брой /
статия Шопова П. Тенденции на женската престъпност в Русенски регион.// Научна конференция на Русенски университет, Юридически факултет, 2013, брой /
статия Шопова П. Криминологията в съвременна България.// Научна конференция на Русенски университет, Юридически факултет, 2012, брой /
статия Шопова П. Формиране на националната превантивна политика.// Юбилейна конференция на Българската асоциация по криминология, 05.2011 г., 2011, брой /
статия Шопова П. Преступность в Болгарии: состояние, тенденции, перспективы.// Саратов, 2005, брой /
статия Шопова П. Организация, учебни програми и осъществяване на обучение в пробационен център - Русе.// Народна култура, 2005, брой /
статия Шопова П. Развитие на идеите за законодателната рамка на пробацията в България.// ГДИН, фондация "Франц Зайдел", Институт за политически и правни изследвания, 2004, брой /
статия Шопова П. Превъзпитание, но не зад решетките.// /, 2004, брой /
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.