РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 42
статия Николов Д.Г., С.Х. Христов, Б.Р. Матеев ,М.Ц. Трифонов, П.С. Петров. Електродъгово заваряване на взривно плакиран биметал 08Х18Н10Т+20К.// Заваряване, 1982, брой 1, стр. 19 - 22, ISSN -.
статия Николов Д.Г., С.Х. Христов, М.Ц. Трифонов, П.С. Петров. Относно грапавостта на повърхнините при плазмено рязане на взривно плакирани биметали.// Заваряване, 1978, брой 4, стр. 14 - 19, ISSN -.
статия Христов Ст.Хр., П.Ст.Петров, Д.Г.Николов, В.Ст.Цветанов. Относно влиянието на взривното вещество за намаляване на остатъчните заваръчни напреженич в челни заварени съединения.// сп. Заваряване, 1983, брой бр. 1-2, стр. 6-8
статия Христов, Ст.Х., П.Ст.ПЕТРОВ, М.М. Мешулам. Повишение сеймостойкости оборудования и несущих сталних конструкций АЕС.// ЕНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ, 1989, брой бр.8, стр. 40-42, ISSN 0131-1336.
статия Христов, Ст.Хр., П.Ст.Петров. Изследване възможностите за намаляване на остатъчните напрежения чрез взрив в заварени конструкции-облицовъчни карти.// сп.Техническа мисъл, 1999, брой бр.1-2, стр. 130-136
статия ХристовСт.Хр., Д.г.Николов,П.С.Петров. Намаляване и преразпределение на остатъчните заваръчни напрежения чрез взривно обработване.// Заваряване, 1981, брой бр.2, стр. стр. 20-22
доклад Hristov, S. P,.St.PETROV, S.Zwetanov. Reduction and redistribution of the residual welding stresses through lokal explosive treatment. IN: proceedings of the International Conference held in Sofia,6-7.07,1987, Oxford, Pergamon pres, 1987, pp. 161-168
доклад Николов, Д.Г., Ст.Х.Христов, П.Ст.ПЕТРОВ. Методика на експериментално изследване на напреженията при заваряване на закрепени съединения. В: научни тр.:томХХI, серия 4,Металознание,технология на металите иметалообработващи машини, Русе, 1979, стр. 99-102
доклад Николов, Д.Г., Ст.Х.Христов, П.Ст.ПЕТРОВ. Относно определяне температурата на електродите Вежен и Руен при заваряване. В: Окръжна конференция Заваряване и рязане на металите, Варна, 1977
доклад П. Петров, Н. Фердинандов, Ст. Димитров. Изследване възможностите за повишаване на точността и качеството при газокислородно термично рязане.. В: . Научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2008
доклад ПЕТРОВ, П.Ст. Относно показателите на точност и качество при термично рязане в заготвителното производство. В: АМТЕСН 05, сб.н.тр.44,серия 2, РУСЕ, Печатна база, 2005, стр. 250-253
доклад Петров,П.Ст., Р.М.Минев, С.Х.Христов. Изследване влияниетона взривното намаляване на остатъчните напрежения върху поведението на завареното съединениепри циклични натоварвания. В: научни тр.:томХХХI, серия 4,Технология и машини за заваръчнотопроизводство, Русе, 1988, стр. 62-68
доклад Попов Г., Н. Фесчиев, В. Гагов, П. Петров, Н. Нанчева, Е. Минев. О некоторых проблемах обработки металлов взрывом. В: V юбилейная научно практическая конференция по импульсными процессами обработки материалов, Новосибирск, СССР, 1989
доклад Попов Г., Н. Фесчиев, В. Гагов, Р. Минев, П. Петров. Технологични условия и възможности за приложение на взривното обработване на металите. В: Сборник доклади от международна научна конференция, ВТУ "Ангел Кънчев", Русе, 1993, стр. 115-122
доклад Христов, С.Х., Д.Г.НИКОЛОВ, П.Ст.ПЕТРОВ, Н.Х.Фесчиев. Относно намаляването на остатъчните заваръчни напрежения в челни съединения чрез импулсно механично въздействие с взрив. В: 6-та международна научно-техническа конференция по пробивно-взривни работи 9-11.10.1982г., ЦИНТИ-София, 1982
доклад Христов, С.Х., П.С.ПЕТРОВ, Р.М.Минев, С.С.Цветанов. Влияние локалного взривного воздействия на усталостную прочност сварних соединенй со стиквим швом. В: сб.докл.Vyuziti enegie vybuchu, ч.2,25-27.10.,7-ми международен симпозиум, Pardubice, ЧССР, Чехословацкое научно-техническое общество, 1988, стр. 285-289
доклад Христов, С.Х., П.Ст.ПЕТРОВ, А.Антонов, Г.Георгиев. Снятие сварних напряжений с исползованием енергии взрива-опит применения. В: сб.докл.VI-го Международного симпозиума по обработке металлов взривом,Готвалдов,21-23.10.1985, Готвалдов, 1985
доклад Христов, С.Х., П.Ст.ПЕТРОВ, В.СТ.ЦВЕТАНОВ. Едно приложениена технология за намаляване на остатъчни заваръчни напрежения чрез взрив. В: научни тр.:томХХV, серия 6,Технологически методи и процеси за повишаване на качествотона машиностроителните материали и покрития, Русе, Печатна база при ВТУ, 1985, стр. 31-38
доклад Христов, С.Х., П.Ст.ПЕТРОВ, Д.Христов. Намаляване на остатъчните заваръчни напрежения в Т-образни съединения чрез взривно въздействие. В: Научно-техническа конференция"Проблеми и развитие на краностроенето и строително-пътното машиностроене-Варна24-26.10.1984, София, 1984
доклад Христов, С.Х., ПЕТРОВ П.Ст., Николов Д.Г., ЦветановВ.Ст. Исследование влияния количества взривапри снижении остатъчних напряжений в стикових сварних соединениях. В: Нац.хаучно-техническа конференция"Нови високоефективни технологии в заваряването1-2.10.1982, София, НТС, 1982
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.