РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 28
студия Стефанова П. Класификация на бароковите музикални фигури. София, Българско музикознание 3 - 4, БАН, Институт за изследване на изкуствата, 2013, стр. 75 - 98, ISBN 0204 - 823X.
статия Stefanova.P.I. The musical rhetorical language in book of Carl Phillip Emanuel Bach's sonata for flute and harpsichord in e minor.// Научно - методический и теоретический журнал, 2013, No 3, pp. 75 - 81, ISSN 2078 - 7081.
статия Донева В., В.Антонова, П.Стефанова. Първата световна война или как голямото събитие прекосява малкия живот.// Списание на Българската академия на науките, година СХХIХ, 2016, брой 1, стр. 87-92, ISSN 0007-3989.
статия Сефанова П. Реторичната структура в бароковата музика.// Алманах, Национална музикална академия, София, 2012, брой 4, стр. 64-69, ISSN 1313-9886.
статия Стефанова, П. Музикалното ателие – авторски модел на организация и творчески подход.// Алманах, Година 8 Национална музикална академия, София, 2016, брой Година 8, стр. 205-211, ISSN 1313-9886.
статия Стефанова, П. Озвучаване на литературен текст като форма на развитие на творческото мислене на деца от предучилищна и начална училищна възраст.// Национална музикална академия, 2014, брой 6, стр. 35 - 40, ISSN 1313 - 9886.
статия Стефанова, П., П.Стефанов. Водата в музикално-педагогическата практика.// Алманах, Национална музикална академия, София, 2017, брой Година 9, стр. 302-309, ISSN ISSN 1313-9886.
статия Стефнова, П. Алтернативни перкусии в музикалното ателие.// Алманах, Национална музикална академия, София, 2015, брой Година 7, ISSN 1313-9886.
доклад Stefanova, P. Enrichment of children's creative potential through music games.. IN: 57th Sience Cinference of Ruse University., Ruse, 2018
доклад Stefanova, P. SUCCESSFUL PRACTICES IN NON-PROFESSIONALS MUSIC EDUCATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 6.3., Ruse, 2017
доклад Stefanova,P. Development of musical thinking of children of primary school age through modern sound technology. IN: Integral music theory, National Music Academy, Sofia, 2015, pp. 38-42
доклад Донева,В.,В. Антонова, П. Стефанова. Първата световна война или как голямото събитие прекосява малкия живот. В: Списание на Българска академия на науките, книжка 1/2016, Научна конференция 100 години от Първата Световна война -участие и последици, проведена на 24.11.2015 г във Военния клуб - Русе, София, 2016, стр. 98-92, ISBN 0007-3989.
доклад Радева В.,П.Стефанова. Иновативни форми на работа с деца от начална училищна степен в естетическа среда:синтез на изкуствата. В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 6.3, Русе, 2014, стр. 173-178
доклад Стефанова П. Възгледите на Йохан Йоаким Кванц за интерпретацията на бароковата музика. В: Научни трудове на русенския университет, том 51, серия 6.3, Русе, 2012
доклад Стефанова, П. Алтернативните музикални инструменти-поглед към бъдещето в музикалната педагогика. В: Научна конференция на НБУ, София, Нов български университет, 2018, стр. 14-15, ISBN 1313-342X.
доклад Стефанова, П. Нено Димов и духът на музикалното време. В: Седми академични пролетни четения, НМА "Проф. П.Владигеров", София, "Маркус 09", 2017, стр. 322-328, ISBN 1314-9261.
доклад Стефанова, П. Виното в музиката. В: Виното-история и вдъхновение, РБ Любен Каравелов, БАН, 2016
доклад Стефанова, П. Творчески акценти в процесът на създаването на музикална приказка. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016
доклад Стефанова, П. Музика поетика и теория на афектите. В: НБУ Научна конференция с международно участие, бр.6, София, НБУ Департамент, 2012, ISBN 1313-342X.
доклад Стефанова, П. Барокови музикални фигури в първа част на сонатата за флейта и чембало в сол мажор от Карл Филип Емануел Бах. В: Изкуствоведски четения, Институт за изследване на изкуствата при БАН, София, 2012
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.