РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 16 от общо 16
монография Костадинова И. ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ВЛИЯЕЩ ФАКТОР ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ТРУД. Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018, стр. 229, ISBN 00000000000.
статия Kirova, M., P. Velikova. Risk management method for small photovoltaic plants.// Management and Marketing, 2016, No Volume 11, pp. 498–512, ISSN 1842-0206. (SJR rank: 0.159 /2015, Scimago Journal & Country Rank, Scopus, Web of Science)
статия Kirova, М., P. Velikova. The Preferential Purchase Price of Electrical Energy from Photovoltaics in Bulgaria – Political Risk at Their Construction/Преференциалната изкупна цена на електроенергия от фотоволтаици в България -.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, брой 5, стр. 110-127, ISSN 1314-0175.
статия Velikova, P. PROBLEMS OF MOTIVATION AS A FUNCTION OF MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS FROM THE SOCIAL SECTOR.// International scientific journal "Science. Business. Society", 2017, No 1, pp. 27-31, ISSN 2534-8485.
статия Velikova, P., M. Kirova. Expert evaluation for risk management of the exploitation of photovoltaic installations.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 383-391, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
доклад Kirova M., I.Sheludko, P.Velikova. RANKING OF RISKS IN THE OPERATION OF SMALL ENERGY PLANTS. IN: Contemporary Issues in Business, Management and Education ‘2012, Vilnus, Lithuania, 2012, pp. 26 - 40, ISBN 978-609-457-323-1.
доклад Kirova, M., P. Velikova. Empirical research on the risks at the stage of design of the innovation process conducted in Bulgaria. IN: 4th International Conference on Governance and Strategic Management, Bourgas, 2017
доклад Kirova, M., P. Velikova. Monte Carlo simulation for risk assessment of photovoltaic installations. IN: ICTIC - Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences, Slovak Republic, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014, pp. 82-87, ISBN 978-80-554-0865-1.
доклад Velikova, P. ANALYSIS OF U-MULTIRANK RESULTS FOR PROFESIONAL FIELD “ADMINISTRATION AND MANAGEMENT” OF “ANGEL KANCHEV” UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, Bulgaria, 2017, pp. 10-15, ISBN 2603-4123.
доклад Velikova, P., S. Yanev, V. Kalchev. Building a Network from Energy Agencies and Producers of Renewable Energy Technologies by the Danube River. IN: 27th DRC Annual Meeting and Conference, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2010, pp. 234 - 239
доклад Великова, П. Тенденции в развитието на пазара на фотоволтаици в България. В: Научни трудове на русенския университет, Русе, 2012, стр. 119 - 124, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданова, Д., Пенчева, М., Великова, П., Недялков, А. Ценностна ориентация и нагласи за професионална реализация - резултати от проучване на мнението на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 47-54, ISBN 1311-3321.
доклад Йорданова, Д., Пенчева, М., Недялков, А., Великова, П. Методика за оценка на ценностната ориентация и нагласите за професионална реализация на завършващи студенти. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
доклад Кирова, М., П, Великова, И. Шелудко. Анализ на риска на производствено предприятие. В: Икономическо благосъстояние чрез споделяне на знания, Сборник доклади по тематично направление, Свищов, 2016, стр. 250-255, ISBN 978-954-23-1187-4.
доклад Кирова, М., П. Великова. Оценка на риска на производствено предприятие. В: Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Кирова, М., П. Великова. Приложение на симулационен метод за оценка на риска при технологично обновление на производствено предприятие. В: Международна конференция: „Модели за управление на знанието”, 4-6.7.2016 г., Научни трудове на Русенски университет, 55 (9), Русе, Русенски университет, 2016, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.