РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 15 от общо 15
статия Karakoleva, S., I. Georgiev, S. Georgiev, P. Zlatarov. RESULTS FROM COMPUTER MATHEMATICS EDUCATION FOR MOTIVATED STUDENTS AT RUSE UNIVERSITY.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, MATHEMATICS, 2015, No 12, pp. 48-57, ISSN 1314-3077.
статия Zlatarov P., Ivanova G., Baeva D., Antonova D. Adaptive Software System for Optimization of the Admission and Management Process for Doctoral Students. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00184-1_30.// In: Silhavy R., Silhavy P., Prokopova Z. (eds) Intelligent Systems in Cybernetics and Automation Control Theory. CoMeSySo 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, (SCOPUS),Springer, 2018, No vol. 860, pp. 323-332, ISSN 978-3-030-00184-1. (SJR rank: 0.174 /2018, SCOPUS Scimago IF (2019): 1 SJR category Q3)
доклад Ivanova G., V. Kozov, P. Zlatarov. Gamification in Software Engineering Education. IN: MIPRO Proceedings 2019/EE - Opatija, Croatia, GRAFIK, 2019, pp. 1685-1690, ISBN 1847-3946.
доклад Zlatarov P., G. Ivanova. A CONCEPTUAL MODEL FOR USER-CENTERED LEARNING ENVIRONMENT FOR INTEGRATED EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. IN: EDULEARN 2018, Palma de Mallorca, Spain, 2018, ISBN 978-84-09-02709-5.
доклад Zlatarov P., G. Ivanova, A. Ivanov. Design and Development of Concepts for Interactive Hardware and Software Solutions for Special Education of Students with Autistic Spectrum Disorders. IN: ICERI2018 Proceedings (ISI Web Of SCIENCE), Seville, SPAIN, 2018, pp. 3831-3838, ISBN 978-84-09-05948-5.
доклад Zlatarov P., G. Ivanova, D. Baeva. A Web-Based System for Personalized Learning Path Tracking of Doctoral Students. IN: MIPRO Proceedings 2019/CE - Opatija, Croatia (Scopus), GRAFIK, 2019, pp. 893-898, ISBN ISSN 1847-3946.
доклад Zlatarov P., G. Ivanova, D. Baeva, E. Ibryamova. A User-Centered Software System for Admission Optimization and Education Process Management for Ph. D. Students. IN: The 14 th International Scientific Conference eLearning and Software for Education (Web of Science), Bucharest, Bucharest, 2018, ISBN 10.12753/2066-026.
доклад Zlatarov, P., G. Ivanova, D. Baeva. A Knowledge-Based Algorithm for Alternative/Augmentative Communication in Education of Children with Speech Disorders. IN: INTED 2019 Proceedings, Spain, (Web of Science), 2019, pp. 7059-7065, ISBN 2340-1079.
доклад Златаров, П., Г. Иванова. Уеб базирано приложение за мониторинг и известяване за проблеми с мрежови сървъри. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, 2016, стр. 133-137, ISBN 1311-3321.
доклад Златаров, П., Г. Иванова. Web of Things – приложение на уеб технологиите за обмен на данни в Internet of Things мрежи. Приложна реализация на система за събиране на данни. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2015, стр. 74-78, ISBN 1311-3321.
доклад Златаров, П., Г. Иванова. Един подход за приложение на „Internet of Things“. Мрежи от сензори и устройства. Отдалечено отчитане и анализ на сензори чрез микроконтролер. В: Сборник с доклади от СНС на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет, 2014, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
доклад Иванова, Г., Д. Баева, П. Златаров, Е. Ибрямова. Концептуален модел на софтуерна система за организиране и проследяване приема и обучението на докторанти. В: EDUCATION, SCIENCE, ECONOMICS AND TECHNOLOGIES, Педагогика и качество на образованието, Том XIII (3) Бургас, 2017, стр. 96-100, ISBN 13126121.
доклад Маринов, М. Б., П. Златаров, И. Вълова. Проектиране и разработване на облачно-базирано приложение за управление на смарт устройства. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русенски университет Факултет ЕЕА, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2017, стр. 109 - 114, ISBN 1311-3321.
доклад Мирослав Маринов, Павел Златаров, Румен Кожухаров. Тенденции и перспективи в развитието на дисплейните технологии. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ - СНС'15, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет "Електроника, електротехника и автоматика", ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 46 - 52, ISBN 1311-3321.
други трудове Караколева, С., П. Златаров. Анкета по Компютърна математика, он-лайн анкета, 2014,http://landing.zlatarov.info/polls/index.php/338631/lang-bg, стр. 3
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.