РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 36
статия K. Toncheva, L. Lakov, J. Dochev, P. Zlatev. A VARIANT OF A MATHEMATICAL MODEL REFERRING TO SOME AREAS OF AN INDUSTRIAL FURNACE MANUFACTURING FOAMGLASS INSULATION MATERIAL.// Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy Volume 47, 2012, No 4, pp. 459-464, ISSN 1311-7629.
статия Kolev Zh., P.Zlatev, V.Bobilov, I.Iliev, G.Genchev, P.Mushakov. Graph-Analytical Method for Estimation of Flows Distribution in Low-Pressure Gas Transport Systems.// Revista Termotehnica (Copernicus index), 2013, No 1, pp. 21-24, ISSN 1222-4057.
статия Zlatev P., P. Docheva, J. Blanco, D. Alarcon. Efficiency Comparison of CPC Solar Collectors and a New Type of Flat-Plate Solar Collector with Liquid Absorber.// The IHP programme. Research Result at Plataforma Solar de Almeria within the Year 2003 Access Campaign 2003, 2004, No 1, pp. 35-42, ISSN 84-7834-474-8.
статия Zlatev, P.,. Modelling of Flow in Flat Plate Solar Collectors with Liquid Absorber for Different Working Regimes of the Solar System.// Proceedings of the IHP programme, Research Results at Plataforma Solar de Almeria, 2004, No 1, pp. 27-34, ISSN 84-7834-474-8.
статия Zlatev, P., D. Angelov, P. Docheva,. Investigation of Optical Properties of a Material for Flat-Plate Solar Collectors.// EE&AE'2002 - International Scientific Conference Rousseq Bulgaria, 2002, No Vol.2, pp. 208-215, ISSN 1311-9974.
статия Zlatev, P., Zh. Kolev, V. Bobilov, P. Mushakov, G. Genchev. HEAT PUMP INSTALLATION “WATER TO WATER” WITH SOLAR ASSISTANCE IN HEAT SUPPLY WORKING CONDITIONS.// Revista Termotehnica, 2013, No 1, pp. 122-127, ISSN 1222-4057. (Impact factor: 0.034 /2013, ISI)
статия Бобилов, В., Д. Радев, П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков. Система за поддържане температурния режим на пясъчни силози.// Топлотехника, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), издателство на Технически Университет – Варна, година 6, 2015, брой 2, стр. 45 - 48, ISSN 1314-2550.
статия Бобилов, В., П. Златев, Ж. Колев, Пл. Мушаков, Г. Генчев. Анализ на топлинните загуби на блокова топлофикационна абонатна станция.// Топлотехника, Национално научно техническо дружество (Национален комитет по ТММ), издателство на Технически Университет – Варна, година 4, 2013, брой 2, стр. 20 - 23, ISSN 1314-2550.
статия Златев П., П. Дочева, Д. Ангелов. Изследване оптичните свойства на флуид за течен абсорбер в плосък слънчев колектор.// Известия на СУ – Русе, 2002, брой 4, стр. 83-90, ISSN 1311-106Х.
статия Златев, П., Кр. Тончева, Л. Лаков, Яс. Георгиев. Топлинно изследване и анализ чрез математичен модел на разпенваща секция на уредба за получаване на пеностъкло..// Сборник доклади ХVI-та научна конференция с международно участие ЕМФ'2011, 2011, брой Том 1, стр. 268-272, ISSN 1310-9405.
статия Калоянов, Н., И. Попова, П. Златев,. Сравнителен технико-икономически анализ на слънчеви системи с течен абсорбент..// Сп. ЕНЕРГЕТИКА, 2005, брой 5, стр. 32-38, ISSN 0324-1521.
доклад Bobilov, V., P. Zlatev, Zh. Kolev, P. Mushakov. Heat measure unit for centralized heat supply of direct subscriber stations. IN: TE-RE-RD 2014; 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia 12-14 June, Romania, 2014, pp. 17-20, ISBN ISSN:2359-7941.
доклад Bobilov, V., V. Kambourova, Zh. Kolev, P. Zlatev, P. Mushakov. Increasing the energy efficiency of thermal power plant. IN: TE-RE-RD 2014; 3rd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Mamaia 12-14 June, Romania, 2014, pp. 21-26, ISBN ISSN:2359-7941.
доклад Kolev, Zh., P. Mushakov, P. Zlatev. Numerical modeling of the heat transfer process at movement of air in tube. IN: Proceedings of Conference of University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, pp. 100-105, ISBN 1311-3321.
доклад Kolev, Zh., P. Mushakov, V. Bobilov, P. Zlatev. Investigation the influence of the water volume flow in the convector on the parameters of laboratory heat pump installation. IN: TE-RE-RD 2016; 5th International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, 02-04 June, hotel "Atlas" - Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 75-80, ISBN ISSN 2359-7941.
доклад Mushakov, P., V. Bobilov, Zh. Kolev, P. Zlatev. Investigation the refrigertion cycle of heat pump “water-water”. IN: Proceedings of Conference of University of Ruse, Volume 55, book 1.2., Ruse, Bulgaria, 2016, pp. 30-35, ISBN 1311-3321.
доклад Penev, Y, P. Zlatev, V. Bobilov. PERFORMANCE ASSESSMENT OF SORPTION REGENERATOR FOR DEHUMIDIFICATION IN AIR HANDLING UNIT. IN: Proceedings of Conference of University of Ruse, Ruse, Bulgaria, 2018, ISBN ISBN 1311-3321.
доклад Zlatev P., Zh.Kolev, V.Kamburova, I.Iliev, V.Bobilov, G.Genchev, P.Mushakov. Analysis of energy efficiency improvement of greenhouses by fuel switching. IN: TE-RE-RD 2013; 2nd International Conference of Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development Baile Olanesti 20-22 June, Romania, PRINTECH, 2013, pp. 129-132, ISBN 1843- 359.
доклад Бобилов, В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Методика за изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 8-12, ISBN 1311-3321.
доклад Бобилов, В., Г. Генчев, Пл. Мушаков, П. Златев, Ж. Колев. Резултати от изследване коефициента на трансформация на реверсивна термопомпа „вода – вода”. В: Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, том 50, серия 1.2, Русе, 2011, стр. 13-17, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.