РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 10 от общо 10
статия Стоянов Н.,Р.Андросик,М.Иванова,Ст. Петров. Върху взаимодействието на 3-индолилоцетна киселина с 1,8- нафталенов и дифенов анхидрид.// Год. На ВХТИ – Бургас, 1993, брой том ХХVIII, стр. 97-101, ISSN УДК 665,581.
доклад Андросик, Р. , Т.Хараланова. Проблемността в учебния процес при изучаване на органична химия в технологичните колежи. В: конференция, Ямбол, 2004
доклад Стоянов Н.,И.Христова,Р.Андросик. Сътрудничеството между Технологичен колеж и профилираните гимназии – иновиран модел на съвременните образователни технологии. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2007, стр. 29-31, ISBN 1311-3321.
доклад Стоянов Н.,М.Кашчиева,Р.Андросик,М.Маринов,С.Сали. Синтез на модифицирани D,L-2-аминокиселини на основа на циклични -дикетони и Cu (II)комплекси на тяхна основа. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2010, стр. 120-125, ISBN 1311-3321.
доклад Стоянов Н.,М.Маринов,Р.Андросик,Г.Хамди. Синтез на 2(Е)-4,5-нитро-2-[(E)-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-1-хидроксипроп-2-ен-1-илиден]-1Н-инден-1,3(2Н)-диони. В: Научни трудове на РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, РУ”А.Кънчев”, 2009, стр. 103-107, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т. , Рени Андросик, Небие Реджеб. Лабораторно изследване на корозионното отнасяне на стомана 3 в различни условия на протичане на корозионния процес. В: Сборник с доклади, РУ, 2010
доклад Хараланова, Т. , Емилия Лазарова,Нейко Стоянов,Рени Андросик. Лабораторно изследване на процеса на корозия на ст.3 в разтвор с добавка на N-(фенил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2008
доклад Хараланова, Т. , Р.Андросик. Влияние на малеиновият анхидрид върху процеса на корозия на стомана в кисела среда. В: Сборник с доклади, РУ, 2006
доклад Хараланова, Т. , Р.Андросик. Тестът за проверка знанията на студентите по физикохимия – активна форма на педагогическа диагноза. В: конференция, Ямбол, 2004
доклад Хараланова, Т. , Р.Андросик. Корозия на стомана в кисел разтвор с добавка на органично вещество. В: конференция, Стара Загора, 2004
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.