РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 106
статия Ivanov R., Roussev R. Ilchev P. The influence of normal tire forces on the vehicle’s critical speed.// Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Vol.221 Part D: Journal of Automobile Engeneering, 2007, No (DO1: 10.124, pp. 13-23 (Impact factor: 0.254 /2006, Thomson Reuters)
статия Ivanov R., Rusev R., Ilchev P. A laboratory investigation of tyre sliding grip coefficient.// Litvania, Research Journal”TRANSPORT”, 2006, No No 3, pp. 172-181, ISSN 1648-4142. (Impact factor: 2 /2007, Thomson Reuters)
статия Roussev R.,D.T. Nhu, T. Todorov, I.Petrov. A study of the lonqitudinal slip and side slip of a wheeled tractor under variable vertical load.// Heavy vehicle systems, Int.J. of Vehicle Design, 1995, No Vol.2,Nos ¾, pp. 270-284
статия Rusev R., I. Braykov, R. Ivanov. The models for investigation of a wheeled tractor seat vibrations.// Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, paper code MVM20060103, 2006, No I, pp. 88, ISSN 86-80581-94-.
статия Rusev R., I. Braykov, R. Ivanov. A study on the parameters and the optimization of the vibration protective system of a wheeled tractor seat.// Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors, paper code MVM20060115, 2006, No I, pp. 89, ISSN 86-80581-94-.
статия Staneva G., G. Kadikyanov, R. Ivanov, R. Rusev, L. Kunchev. Application of Communication Systems for Investigation of the Vehicle Performance.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL Machines, Technologies, Materials, 2012, No Issue 2, pp. 26-29, ISSN 1313-0226.
статия Авакян Х., В. Христов, Р. Русев, А. Смрикаров, Н. Василев. Микрокомпютърна система за режимометриране на транспортни средства.// Електропромишленост и приборостроене, 1989, брой 6, стр. 36-38
статия Брайков И., Р.Русев. Обосноваване на метод за атестационни изпитвания на тракторни седалки.// Селскостопанска техника, 1994, брой 2, стр. 40-43
статия Лозанов Д., Р. Русев, Д. Станчев, Т. Тотев. Опитно изследване на трактор "Мургаш-45" с хидромеханичен ходонамалител.// Селскостопанска техника, 1982, брой 5, стр. 58-63
статия Нху Д.Т., Р.Г.Русев , К.Д.Дочев, И.Л.Петров. Изследване на устойчивостта на криволинейното движение на съчленен автобус със заден движещ мост.// Механика на машините, 1995, брой No10, стр. 62-66, ISSN 0861-9727.
статия Петров И.Л., П.Партинов, Р.Русев. Един подход за моделиране на динамиката на съчленен автобус при движение в завой.// Механика на машините, 1995, брой N 10, стр. 84-88
статия Попов, Р., Станчев, Х., Русев, Р., Стоянов, А. Експериментално изследване на статичните и динамичните характеристики на горивонагнетателна помпа В-2, снабдена с регулатор тип РВ.// Селскостопанска техника, 2005, брой 1, стр. 45-50
статия Р.Русев, Р.Одоеме, Д.Станчев. Eфективност на задвижването на уредба по затворен силов контур.// Известия на СУ-Русе,Серия 1, “Технически науки", 2004, брой том 5, стр. 50-55
статия Р.Русев, Ст.Стоянов, Р.Иванов. Моделиране на динамичните процеси в навесен агрегат при случайни въздействия.I. Динамичен модел.// Механика на машините, 2006, брой 14 (65), стр. 89-92, ISSN 0861-9727.
статия Русев Р. Г., И.Б.Иванов, Р.П.Иванов. Изследване на изглаждането микропрофила на почвата от пневматичната гума на колесен трактор.// Машиностроителна техника и технологии, 2008, брой 1, стр. 41-47, ISSN 1312-0859.
статия Русев Р. Г., Р.П. Иванов, В. С. Николов. Възможност за подобряване на устойчивостта на автовлак при смяна лентата на движение чрез въвеждане на съпротивителен момент в съчленението.// Машиностроителна техника и технологии, 2004, брой 2, стр. 69-72, ISSN 1312-0859.
статия Русев Р., С. Стоянов, Р. Иванов. Изследване влиянието на геометрията на навесната система върху динамичните характеристики на почвообработващ агрегат.// Селскостопанска техника, 2006, брой №1, стр. 3-9, ISSN 0037-1718.
статия Русев Р., Ст. Стоянов. Моделиране и изследване на работата на машинотракторен сеитбен агрегат.// Механика на машините, 2008, брой година XVI,к, стр. 21-30, ISSN 0861-9727.
статия Русев Р.Г., Д.Т.Нху, Т.И.Тодоров, И.Л.Петров. Влияние на динамиката на вертикалните реакции на терена върху напречното увличане на гумите на трактор.// Механика на машините, 1993, брой No2, стр. 81-84
статия Русев Р.Г., И.Брайков. Определяне на параметрите на виброзащитната система на седалката на колесен трактор.// Селскостопанска техника, 1994, брой 3-4, стр. 32-34
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.