РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 109
монография Кънев М., И.Михайлов, В.Узунова, Р.Шишков. Вакуумно термично и химикотермично. София, Техника, 1984, стр. 158, ISBN 9533122211.
монография Шишков Р.И. Плазмено Вакуумно-дифузионно метализиране /ПВДМ/. Русе, Русенски университет, 2004, стр. 182, ISBN ХХХ-ХХХХ-ХХ-Х.
статия L.A. Dobrzański, W. Kwaśny, Z. Brytan, R. Shishkov, B. Tomov. Structure and properties of the Ti + Ti(C,N) coatings obtained in the PVD process on sintered high speed steel.// • ARTICLE • Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157-158, pp. 312-316
статия L.A.Dobrźanski, W.Kwasny, R.Shishkov, J.Madejski. Efect of The deposition parameters of the properties of the two-layer surface coatings obtained using magnetron sputtering.// Journalof Materials Processing Technology, 2001, No 113, pp. 493-501
статия Minev R.M., M.Ilieva, J.Kettle, G.Laleva, S.S.Dimov, D. Tzaneva, I. Dermendjiev, R. Shishkov. Deposition and focused ion beam milling of anticorrosive CrC coatings on tool steel substrates.// International Journal of Advanced Manufacturing and Technology, 2010, No 47, pp. 29-35, ISSN 1433-3015. (Impact factor: 1.071 /2010, https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalProfileAction.action?Init=Yes&tab=RANK&issn=0268-3768&SrcApp=IC2LS&SID=H2-Z7Jx2F7d0aq37Bm9yEte7uy11HfawFFglf-18x2dFvXNyx2FRunu2ix2BC4bxxs5fRAx3Dx3DfFtI)
статия R. Shishkov, M. Jordanov and W. Kwaśny. Structure and properties of X150CrMo12 steel after PVDM-R by magnetron deposition of chromium nitride coatings with next heat treatment.// Journal of Materials Processing Technology,, 2004, No 157-158, pp. 415-421
статия R. Shishkova, I. Dermendjieva, M. Peeva, W. Kwa´snyb, A. Kri¡zc. (Cr, Me)N coatings deposited in a vacuum furnace by magnetron sputtering of a ferrochromium alloy.// Journal of Materials Processing Technology, 2004, No 157–158, pp. 410–414
статия Shishkov R., D. Dochev, Iv. Dermendzhiev, V. Zaharieva, M. Ilieva. Vacuum metalisation equipment combining magnetron sputtering and arc evaporation methods (VME - MS/ARC)..// Journal of Material Science and Technology,IN: Втора НКМУ "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика'2012", София, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН, 2012, No 20-4, pp. 327-333, ISSN 0861-9786.
статия Shishkov R., V. Zaharieva, M. Nikolova, D. Milanova. Thermal Treatment of Ti/TiC/TiN Coated 90CrSi5 Steel with the Presence of Barrier Sublayers.// Journal of Material Science and Technology, 2014, No Vol. 22, No., pp. pp. 98–105
статия Shishkov R., V. Zaharieva, M. Nikolova, D. Milanova. Thermal Treatment of Ti/TiC/TiN Coated 90CrSi5 Steel with the Presence of Barrier Sublayers.// Journal of Material Science and Technology, 2014, No Vol. 22, pp. 98–105, ISSN 0861-9786.
статия Shishkov R.I., E. M. Lisichkovа. A general model for vacuum condensates and vacuum diffusive coatings.// Vacuum, 1995, No 46, 11, pp. 1337-1346
статия Shishkov, R.I. Technological version for diffusive metallizing by the PVDM element scheme metod.// Vacuum, Vol.46, 1995, No 12, pp. p.1357 to 1360
статия Захариева В., Р. Шишков, И. Дерменджиев, М. Йорданов, М. Николова. ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРАТА И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ВЪРХУ ТВЪРДОСТТА НА МАГНЕТРОННО ОТЛОЖЕНИ ПОКРИТИЯ.// Mашиностроение и машинознание, 2012, брой 17, стр. 53-58, ISSN 1312-8612.
статия Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив., Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана 9ХС.// сп. Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 87-93, ISSN 1312-8612.
статия Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив.,Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// сп.”Машиностроене и машинознание”, 2006, брой 1, стр. 80-86, ISSN 1312-8612.
статия Илиева М., Д. Цанева, Р. Шишков, М. Балчева. Защитни многослойни хром-карбидни и хром-нитридни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 72-75, ISSN 1312-8612.
статия Кънев М., В.Узунова, Р.Шишков. Подобряване трайността на тангенциални плашки чрез дифузионно хромиране.// Машиностроене, 1977, брой 9, стр. с.383-385
статия Кънев М., П.Етърска, Р.Шишков. Морфология на покрития, получавани чрез изпаряване и кондензация на метали във вакуум.// Сб. Материалознание и технология, 1980, брой 9.С.,БАН, стр. с.171-177
статия Кънев М., Р.Шишков, Ал.Скосарев,. Структурообразуване при хромиране на въглеродни стомани във вакуум.// Машиностроене, 1979, брой София, №9, стр. с.145
статия Р. Шишков, Ив. Дерменджиев, М. Пеев. Термично обработване на покрития от (Ti,Me)N, отложени чрез магнетронно разпрашване във вакуумна пещ при високи температури.// Изв. на СУ -Русе, 2002, брой №4, стр. стр.4-11
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.