РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 35
монография Кършакова, Р. Връзки с обществеността или бизнес на доверието. РУ ”А. Кънчев”, Русе, Печатна база, 2002, стр. 219 с., ISBN 954-712-158-8.
монография Кършакова, Р. Степени на контекстова зависимост на изречението в писмения научен текст. Дисертация. София, БАН, Институт за български език, 1990, стр. 248, ISBN ВАК.
студия Кършакова, Р. Езиково общуване и скрита семантика. Научни трудове на РУ ”А.Кънчев”, т.38, серия 11, “, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 149-185, ISBN 1311-3321.
статия Dimitrova,St.,R.Karshakova. Bulgarian Text Linguistics – Present State and Prospects.// Peter Godluck (Hrsg.). Text-Fachwort-Ubersetzen: Sprachwelten,Band 7, Frankfurt am Mein- New York,, 1992, No 7, pp. 9-41
статия Karshakova, R. Content Analysis in the Research of Public Relations.// Methodology of Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences, 2010, No 1, pp. 77-87, ISSN 978-954-712-488-2.
статия Кършакова, Р. Пресупозитивен аспект на интродукцията и идентификацията в процеса на текстовото разгръщане.// Български език, 1999, брой №3, стр. 9-16
статия Кършакова, Р. Аспекти на груповата комуникация и т. нар. "възможни светове" (върху материал от български печатни медии).// Български език, 1997, брой №3, стр. 38-42
статия Кършакова, Р. Public Relations - едно предизвикателство на социалната динамика пред българската образователна практика.// Връзки с обществеността, 1997, брой №4, стр. 38-42
статия Кършакова, Р. Пресупозитивни закономерности при употребата на изречението в писмения научен текст.// Български език, 1991, брой №1, стр. 22-29
статия Кършакова, Р. Комуникативно-прагматичен аспект на непълнотата на изречението.// Български език, 1991, брой №6, стр. 532-535
статия Кършакова,Р. Езиково послание и контекстова сегментация на екстралингвистичната среда.// Проглас, Велико Търново, 1998, брой №1,VII, стр. 56-67
статия Кършакова,Р. Социално въздействие чрез езика : “скрита семантика” и структуриране на комуникативното послание.// Връзки с обществеността, София,, 1997, брой №3, стр. 96-107
доклад Венелинова, Н. Р. Кършакова. Комуникационни проблеми на българския евроинтеграционен процес. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Том 44, серия 5.3 “Европеистика, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2005, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
доклад Кършакова , Р. Социално приложими знания и умения в обучението по Европеистика. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2., Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 127-130, ISBN 1311-3321.
доклад Кършакова Р., В. Пенчева, Т. Грозева, Цв. Павлов. Реструктуриране на сайта на Русенския университет: PR аспекти и комуникационна ефективност. В: Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, том 48, серия 5.2. Русе. 2009, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 19-24, ISBN 1311-3321.
доклад Кършакова, Р. Публични комуникации, конфликтни контексти и проблеми на целевото сегментиране. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2002, стр. 67-71, ISBN 1311-3321.
доклад Кършакова, Р. Брандиране и други подходи в подкрепа на регионалната идентичност. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 5.2.Европеистика, Русе, 2013, стр. 52-60, ISBN 1311-3321.
доклад Кършакова, Р. Основни аспекти на комуникационната стратегия и провеждане на публична кампания по проекта „GREEN POST”. В: Научен семинар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия 2009”, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2009, стр. 24-38
доклад Кършакова, Р. Маркетинговият PR: между “добавената стойност” и алтернативната комуникационна философия. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Том 40, серия 9 “Европеистика, Икономика и мениджмънт”, Русе, РУ "А. Кънчев", Печатна база, 2003, стр. 37-42, ISBN 1311-3321.
доклад Кършакова, Р., В. Гачевска. Бизнес комуникациите: комуникационно познание и социална практика. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, РУ, 2002, стр. 87-90, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.