РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 10 от общо 10
студия Vodenicharov S. K. Stoichev M. Dimitrov G. Botev D. Bratanov. Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in. София, България, България, 2013, pp. 504, ISBN 978-954-9255.
студия Братанов Д., Р. Братанова. Определяне на преходните процеси при позициониране на манипулатор на робот за обезвреждане на взривове. София, България, БАН, 2013, стр. 111-163, ISBN 978-954-92552-7-0.
статия Bratanov Daniel, Rumyana Bratanova. Measurement of the suspension effect towards the gripper positioning in mobile robot’s manipulator.// Global Virtual Conference 8-12 April 2013, 2013, No 3, pp. 539 – 543, ISSN 978-80-554-0649-7.
доклад 7. Vodenicharov S., Bratanov D., Mihaylova R., Stoychev K., Najdenov V. Underwater hull observation system ARMUS.. IN: Trans & Motoauto World, International scientific journal, 2017, pp. 215-218, ISBN ISSN 2367-8399.
доклад Братанов Д., Румяна Братанова. КОНФИГУРИРАНЕ НА МОДУЛНИ МАНИПУЛАТОРИ НА МОБИЛЕН РОБОТ. В: Научна конференция МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, гр. Шумен, 2012
доклад Братанов Д., Румяна Братанова. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛАСТИЧНАТА ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ В МОДУЛЕН МАНИПУЛАТОР. В: Научна конференция МАТТЕХ 2012, 22-24 ноември, гр. Шумен, 2012
доклад Братанова Р. КОНФИГУРИРАНЕ НА МОДУЛЕН МАНИПУЛАТОР. В: Сборник с доклади от двадесет и първа международна научно-техническа конференция, АДП 2012, юни, гр. Созопол, ТУ-София, 2012, стр. 289-294
доклад Братанова Р., Д. Братанов. Опростен метод за измерване на отклонението от равновесна позиция в манипулаторите на мобилен робот. В: Научна конференция, гр. Русе, Научни трудове на Русенския университет, 2011, стр. 88-92, ISBN 1311-3321.
доклад Братанова, Р. Необходимост от мобилни роботи за действия при извънредни ситуации. В: XX МНТК „АДП 2011“, гр. Созопол, 2011
други трудове Братанов Даниел, Румяна Братанова. РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА АДАПТИРАНЕ НА СРЕДАТА I, ръководство, 2009
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.