РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 111
монография Русев Р., Минчев П., Ненов Н, Донева В., Стоилова В., Минчева Д., Тихолова Д., Попов Ал., Русева Ст., Ненова Цв., Маринчев Т. Тетово: Теренни материали и проучвания. Под общата редакция на Анчо Калоянов. Русе, НЦФЛ, 1995, стр. 232, ISBN няма.
монография Русев Р.,Петрова Р., Мийдър В., Бхуванесвар Ч., Трендафилова П., Костова В., Бараков Вл., Недкова Е., Свободова И., Шаховски В., Тупикова Н., Дачева Св. В огледалния свят на езика и културата // За концептите сърце/душа/ум във фразеологичната семантика на българския език като отражение на националната ни менталност.. Русе, ЛЕНИ-АН, 2007, стр. 257, ISBN 978-954-8190-54-1.
монография Русев, Р. Научният текст на Михаил Арнаудов: Наблюдения върху "Психология на литературното творчество". Русе, Лени-Ан, 1998, стр. 156, ISBN 954-8190-43-5.
монография Русев, Р. Същност и особености на лексикалната художествена номинация в романите на Димитър Димов и Георги Караславов. Дисертация. Велико Търново, УИ, 1989, стр. 311, ISBN няма.
студия Русев, Р. Посланията на Михаил Арнаудов. Русе, Сдружение "Брод", сп. Брод, 5, 2008, стр. 59-74, ISBN 1312-1855.
студия Русев, Р. Стихосбирката "Въпроси" и някои черти на езиковата личност на Стефан Гечев. - В:Стефан Гечев отвъд традицията. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 96-123, ISBN 978-954-8190-55-8.
статия Русев Р. Индивидуално-авторският маниер на назоваване в романите на Димитър Димов.// Алманах Извор, 2013., 2013, брой XX, стр. 187 -195, ISSN 1314-2747.
статия Русев Р. Последната творба на Алеко Константинов.// Алманах "Извор", 2012, брой 19, стр. 186 - 192, ISSN 1314-2747.
статия Русев, Р. О некоторых характерных чертах и ценностных измерениях лексической номинации в романах двух болгарских писателей.// Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы. Сборник научных трудов, 2010, брой 1, стр. 367 - 379, ISSN 978-5-9669-0790-7.
статия Русев, Р. Индивидуален стил и ценностната актуализация на дълбинния смисъл на художествения текст.// Граматика и семантика, 2010, брой 1, стр. 234-240, ISSN 978-954-524-724-8.
статия Русев, Р. Единство на поетичното и научното мислене в "Причинна връзка или изкупление".// Везни, година ХІХ, 2009, брой 4, стр. 75-81, ISSN няма.
статия Русев, Р. Психопоетика на разказа на Емилиян Станев "Вълкът".// Словото е отражение на живота, 2009, брой 1, стр. 46-67, ISSN 978-954-524-693-7.
статия Русев, Р. Лингвокултурология и дълбинен прочит на разказа на Елин Пелин "Нане Стоичковата върба".// В огледалния свят на езика и културата, 2007, брой 1, стр. 232-242, ISSN 978-954-8190-54-1.
статия Русев, Р. За радостта от общуването с художествения текст.// Сборник в памет на проф д-р Славчо Иванов, 2007, брой 1, стр. 191 - 196, ISSN 978-954-775-788-2.
статия Русев, Р. Номинация, образен строеж и художествена идея в разказа на Елин Пелин "Започването на един ден".// Йорданка Маринова: Изследвания по случай нейния седемдесет годишен юбилей: Сб., 2006, брой 1, стр. 276 - 284, ISSN 10:954-524-556-5.
статия Русев, Р. За един нов тип речник на автор.// Светът на речника. Светът в речника: Юбил. сб. в чест на чл. кор. дфн Емилия Пернишка, 2006, брой 1, стр. 129 - 134, ISSN 954-8709-73-2; 13.
статия Русев, Р. В плен на светлината(литературно-биографичен очерк за Димитър Добрев).// Брод, 2006, брой 3, стр. 88-99, ISSN няма.
статия Русев, Р. Защото сме рожби на слънцето.// Дачева Св. Случаен пътник: Избрани стихове,афоризми и проза, 2003, брой 1, стр. 293-299, ISSN 954-9983-30-7.
статия Русев, Р. О поэтической семантике собстенного имени в одном болгарском романе.// Вестник Волгоградского государственного университета, сер.2 Языкознание, 2003, брой 3, стр. 116-118, ISSN няма.
статия Русев, Р. Поетическият канон на Здравко Кисьов.// Брод, 2002, брой 1, стр. 77-79, ISSN няма.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.