РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 16 от общо 16
статия Daskalov P., Ts. Draganova, V. Mancheva, R. Tsonev. Wavelet features selection approach for nondestructive Fusarium corn kernels recognition using spectral data processing.// Proceedings of WSEAS International Conference on COMPUTERS, 2011, No 1, pp. 172-177, ISSN 978-1-61804-056-5.
статия Daskalov P., V. Mancheva, Ts. Draganova, R. Tsonev. An approach for Fusarium diseased corn kernels recognition using linear discrete models.// Agricultural science and technology, 2010, No 2(2), pp. 90 – 95, ISSN 1313-8820.
статия Draganova Ts., P. Daskalov, R. Tsonev. An approach for identifying of Fusarium infected maize grains by spectral analysis in the visible and near infrared region, SIMCA models, parametric and neural classifiers.// Int. J. BIOautomation, 2010, No 14(2), pp. 119 – 128, ISSN 1314-2321.
статия Draganova Ts., V. Mancheva, P. Daskalov, R. Tsonev. Wavelet based approach for Fusarium corn kernels recognition using spectral data processing.// Proceedings of 10th IFAC workshop on Programmable Devices and Embeded Systems (PDeS), 2010, No 1, pp. 19 – 23
статия Младенов M., Ц. Драганова, П. Даскалов, Р. Цонев. Класификационни процедури за оценяване на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Селскостопанска Техника, 2009, брой 1, стр. 8-14
статия Младенов M., Ц. Драганова, П. Даскалов, Р. Цонев, М. Деянов. Използване на цветови, текстурни модели и уейвлит трансформации за оценяване на посевни качества на семена, посредством компютърно зрение.// Селскостопанска Техника, 2008, брой 6, стр. 2-7
доклад Драганова Ц., П. Даскалов, Р. Цонев. Класификация на царевични семена по цветови характеристики. В: Международна конференция по Автоматика и Информатика, София, 2008, ISBN 1313 – 1850.
доклад Драганова Ц., С. Атанасова, П. Даскалов, Р. Цонев, Р. Ценкова. Приложение на спектрален анализ в близката инфрачервена област за разпознаване на заболяването фузариоза по царевични семена. В: Международна научна конференция “Българската наука И Европейското изследователско пространство, Стара Загора, 2008
доклад Кирилова Е., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова. Оценка влянието на сортовата принадлежност върху цветови признаци за разпознаване на заболяването Фузариоза по царевични семена. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", том.48, серия 3.1, Русе, 2009, стр. 144-149
доклад Кирилова Е., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц.Драганова. Подбор на комплекс от информативни цветови признаци за разпознаване на царевични семена, заразени с Фузариоза (Fusarium Moniliforme). В: Научни трудове на РУ, Том 49, серия 3.1, Русе, 2010, стр. 125-130
доклад Кирилова Е.,П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова. Статистически характеристики на цифровите изображения на здрави и заболели от Фузариоза царевични семена. В: Trakia Journal of Science, Vol.7, Suppl.2, Ямбол, 2009, стр. 161-167
доклад Младенов, М., С. Пенчев, П. Даскалов, Р. Цонев, В. Найденов. Контрол на качеството на растителни продукти чрез анализ на визуални изображения. В: Национална конференция "Автоматика и информатика '99", София, 1999
доклад Пенчев С., П. Даскалов, Е. Кирилова, Р. Цонев, Ц. Драганова. Управление на aвтоматизирана система за разпознаване на заболяването Фузариоза по царевични семена чрез анализ на цветни изображения. В: Научни Трудове на Русенския Университет, том 47, серия 3.1., Русе, 2008
учебник Цонев, Р., П. Даскалов, Ц. Драганова. Методи за теоретично изследване. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, стр. 158, ISBN 978-954-712-.
учебно пособие Цонев, Р., П. Даскалов. Идентификация на системи. Русе, Печатна база при Русенски университет „А. Кънчев”, 2002, стр. 84, ISBN 954-712-175-8.
учебно пособие Цонев, Р., П. Даскалов. Методи за теоретично изследване. Русе, ДЗЗД „МВ – ПРЕС - 2001”, 2002, стр. 127, ISBN 954-712-153-7.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.