РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 6 от общо 6
доклад Valev R., R. Ivanov, R. Rusev. Describing of the Road Interaction with a Pneumatic Tyre by using Tyre Brush Model. IN: Buletin stiintific-2006, Seria Autovehicule Rutiere, Romania, Pitesti, Universitatea din Pitesti, Anul XII, Numarul 16, 2006, pp. 179-185, ISBN 1453 – 1100.
доклад Вълев Р., Иванов Р., Русев Р. Използване на модела “четка” за описване взаимодействието на пневматична гума с пътя. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2006
доклад Вълев, Р., Р. Иванов, Д. Зафиров, Т. Грозева. Модел за определяне реакциите върху колелата на двуосен автомобил. В: Сборник с научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 241-247
доклад Иванов Р., Вълев Р., Русев Р. Модели за взаимодействие на пневматична гума с пътя. В: trans&MOTAUTO’05, vol.2, Велико Търново, 2005, стр. 56-59
доклад Иванов Р., П. Илчев, Р. Русев, Р. Вълев, Русев Б. Експериментална проверка на модел за изследване на устойчивостта срещу унасяне на колесна машина. В: НТ на РУ’2004, том 41, серия 4, Русе, 2004, стр. 13-16, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Иванов Р., Б. Ангелов, Р. Вълев, Б. Русев. Автомобили. Технически данни (на хартиен и на електронен носител). Русе, ПБ на РУ, 2003, стр. 320, ISBN 954-712-219-3.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.