РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 28
монография Здравкова, Зл., Ж. Душков, Р. Златева, И. Славова. Мястото на жената в античното и средновековното общество. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2011, стр. 156, ISBN 978-954-8467-20-9.
монография Здравкова, Зл., С. Юлзари,, Т. Бакърджиева, М. Папазова, Р. Златева. Религиозните храмове в Русе. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2011, стр. 133, ISBN 978-054-8467-18-6.
монография Здравкова, Златоживка, Виолета Ванева, Ренета Златева, Магбуле Папазова, Росица Игнатова. Образователното дело в Русе през Възраждането и Новото време. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2012, стр. 287(7-177;200-241, 2, ISBN 978-954-8467-58-2.
студия Василева, В., Златева, Р., Алипиева,Д., Чернева, П., Тодорова, К. Проектобазираното обучение като стратегия за повишаване качеството на образователния процес. Русе, Примакс, 2018, стр. 31-66, ISBN 978-619-7242-56-0.
студия Златева, Р. Отражението на човека в българското писано право през епохата на Средновековието. – Алманах за историята на Русе. Т. XI, "Държавен архив" - Русе, 2011, стр. 64–111, ISBN 1312-0980.
студия Златева, Р. Религиозно-провиденциалните възгледи в Средновековна България (VII–XIV в.). – Алманах за историята на Русе. Т. X, "Държавен архив" - Русе, 2010, стр. 25–78, ISBN 1312-0980.
статия Zdravkova, Zl., R. Zlateva. Resemblances in the wedding and natal customs of Azerbaijanis and Bulgarians.// – Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 2011, No 2, Vol. 14, pp. 30–41, ISSN 2223-2613.
статия Здравкова, Зл., Р. Златева. За някои паралели между дунавските и волжките българи.// Известия на Съюза на учените-Русе, серия 2, Обществени науки, 2011, брой т. 6, стр. 23-29, ISSN 1311-1094.
статия Здравкова, Зл., Р. Златева. Мястото на децата в живота на средновековния българин..// Известия на Съюза на учените-Русе, серия 2, Обществени науки, 2011, брой т. 6, стр. 7-22, ISSN 1311-1094.
статия Златева, Р. За "желязната Цола Драгойчева" или любопитни факти от живота на Ненка Стоянова - първата жена народен представител от русенския край.// Алманах за историята на Русе, 2018, брой Том XVIII, стр. 237-241, ISSN 1312-0980.
статия Златева, Р. Как и защо в обучението по история трябва да се тълкуват първите стъпки в народопсихологията или осмислянето на историзма от дунавските българи.// Алманах за историята на Русе, 2016, брой Т. XVI, стр. 11-16, ISSN 1312-0980.
статия Златева, Р. Сходства в сватбените обичаи на българи и азербайджанци.// Алманах за историята на Русе, 2014, брой Т. XIV, стр. 72-76, ISSN 1312-0980.
статия Златева, Р. Българският ранносредновековен воин - извор на доблест и сила.// Алманах за историята на Русе, 2012, брой Т. XII, стр. 19-31, ISSN ISSN 1312-0980.
статия Златева, Р. Някои аспекти от нрава на българския предхристиянски владетел.// Алманах за историята на Русе, 2012, брой Т. XII, стр. 32-41, ISSN 1312-0980.
статия Златева, Р. Обичаи и обреди при бременност и раждане в село Широково.// Алманах за историята на Русе, 2008, брой Т. VIII, стр. 122-128, ISSN 1312-0980.
статия Златева, Р. Вестник "Работник" - орган на Либералната партия в Русе.// Алманах за историята на Русе, 2006, брой Т. VI, стр. 30-35, ISSN 1312-0980.
статия Златева, Р., М. Трифонова. Обреди и обичаи при раждане и кръщаване на дете в село Бръшлен, Русенско.// Алманах за историята на Русе, 2015, брой Т. XV, стр. 163-168, ISSN 1312-0980.
доклад Здравкова, Зл. и Златева, Р. Позицията на жената в Първата българска държава. В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 45, серия 5.3., Русе, Печатна база на Русенски университет, 2006, стр. 7–13, ISBN 1311-3321.
доклад Здравкова, Зл., Р. Златева. Позицията на жената във Втората българска държава. В: Научни трудове на Русенския университет, Т. 54. серия. 6.2., Русе, Печатна база при Русенския университет, 2015, стр. 151–159., ISBN 1311-3321.
доклад Златева, Р. About the Toponym Vanand. IN: Reports Awarded with "Best paper" Crystal Prize, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 147-151, ISBN 978-954-712-733-3.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.