РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 33
статия Sokolov T., B. Valentinov, J. Andonov, S. Angelov, P. Kosev. Contaminated problematic skin wounds in diabetic patients treated with autologous platelet – Rich Plasma ( PRP ) : A case report.// Journal of IMAB, 2016, No vol. 22, iss
статия Sokolov T., B. Valentinov, J. Andonov, S.Angelov, P. Kosev. Pletelet – rich Plasma (PRP) and its application in the treatment of chronic and hard – to – heal skin wounds. A Review.// Journal of IMAB, 2015, No vol. 21, iss, pp. 982 – 986., ISSN , ISSN : 1312-773.
доклад 1. Ангелов С., Б. Валентинов, Й. Андонов. ULSON фиксацяи при фрактури на дисталния радиус.. В: Трудове на на научна сесия на Русенски Университет 1999.,, Русе, Трудове на на научна сесия на Русенски Университет 1999, 1999, стр. 37/10: 173 – 176, ISBN ISSN 1311-3321..
доклад 17. Валентинов Б, Ангелов С, Георгиев С, Андонов Й, Донев Е, Чуров Р, Косев П. Техниката на Metaizeau при фрактури на радиалната шийка: високо ефективна при деца, възможна алтернатива при възрастни. В: XI Национален Конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Аоциация (БОТА) с международно участие, София, 2010
доклад 31. П. Косев, Й. Андонов, Ев. Бурмов, С. Ангелов, Т. Колев, Д. Александров. Транскутанен интрамедуларен имплант за лечение на латералните малеоларни фрактури – предварително съобщение. В: IX конгрес на българските ортопеди и травматолози с международно участие, Sofiq, 2014
доклад Andonov Y., P. Kosev, P. Chobanov, S. Angelov. The severity of the soft tissue damage as an indication for the treatment of the proximal tibial fractures. IN: 10th EFFORT Congress, Austria, Viena, Viena, 2009
доклад Andonov Y., P. Kosev, S. Angelov. Proximal tibial fractures in elderly patients treated by limited internal and small wire external fixation. IN: 11-th EFFORT Congress , Madrid, Spain, Madrid, 2010
доклад Andonov Y.. P. Kosev, S. Angelov, B. Valentinov. Small wire external fixation for the treatment of the distal tibial fractures – mid term result and complications. IN: Jaques Duparc Award at the 11-th EFFORT Congress, Madrid, 2010
доклад Angelov S, Aleksandrov D, Valentinov B, Gramaticov S, Vanov I. Coronal shear fractures of the distal humerus – outcomes after operative treatment. IN: . FESSH Milan 17-22 June 2015 , Italy, Milan, Italy, 2015
доклад Angelov S., B. Valenmtinov. Treatment of radial neck fractures in children with Metaizeau technique.. IN: Българска конферанция по хирургия на ръката, Welingrad, Bylgariq, Sofiq, 2009
доклад Angelov S., B. Valentinov, J. Andonov. Treatment of subcapital fractures of the fifth metacarpal bone with Vives Percutaneus technique. IN: FESSH, Poznan, Poland, Poznan, 2009
доклад Angelov S., D Aleksandrov. Complex and unstable hand fractures - Results after operative repair. IN: FESSH , Antwerp, Belgium, Antwerp, Belgium, 2012
доклад Angelov S., D. Aleksandrov. The Treatment of Comminuted Intra – articular Fractures of the Distal Radius with Loking Plates Techniques. IN: IFSSH , Seoul, Korea, Seoul, Korea, 2010
доклад Angelov S., D. Aleksandrov, B. Hristov. Coronoid Process Fractures With Elbow Instability - Results After Operative Treatment. IN: EFFORT Congress, London , England, London , England, 2014
доклад Angelov S., D. Aleksandrov, B. Valentinov. Coronoid process fractures with elbow instability the significance of the associated injuries. IN: FESSH Paris, France, FESSH June 18 – 21 , 2014, Paris, France, 2014
доклад Angelov S., D. Aleksandrov, B. Valentinov. Open reduction and internal fixation of the radial head fractures. IN: FESSH Bucharest, Romania, Bucharest, 2010
доклад Angelov S., D. Alexandrov, B. Valentinov, S. Gramatikov. – Fractures of the Head of Radius – Results after open Reposition and internal Fixation. IN: XI National Congress of Bulgarian Orthopedic and Traumatologic Association and EFFORT FORA with International participation, Sofia, 2010
доклад Angelov S., D. Alexandrov, S. Gramatikov, I. Vanov, R. Churov. Our Experience with Polyacial Locking Distal Radial Plate. IN: Congress of Bulgarian Orthopedic and Traumatologic Association and EFFORT FORA with International participation, Sofia, 2010
доклад Kosev, P ,Angelov, S. , ,Sokolov, C., - Aleksandrov, D. Chronic distal radioulnar subluxation treated with direct repair ¬ - a case report. IN: FESSH , Belek Antalya, Turkye, Belek Antalya, Turkye, 2013
доклад Valentinov B, Kosev T, Alexandrov A, Donev E, Georgiev S, Angelov S, Kosev P. Closed intramedullary reduction and fixation for displaced radial neck fractures in children. IN: 3rd International Congress of Macedonian Association of Orthopedics and Traumatology, Ohrid, Ohrid, Abstract book, 2009, pp. 224:128
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.