РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 53
статия Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Generalized model of undercutting of involute spur gears generated by rack-cutters.// Mechanism and Machine Theory, “Elsevier”, 2013, No Vol.64, pp. 39-52, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2013, Scopus)
статия Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears.// Power Transmissions, Series: Mechanisms and Machine Science, “Springer”, 2013, No Volume 13, pp. 199-209, ISSN 2211-0984.
статия Alipiev, O., S. Antonov. Method for calculations of spur gear drives with asymmetric involute–lantern meshing.// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Romania, 2011, No 1, tome IX, pp. 21-26, ISSN 1584-2665.
статия Antonov S., R. Rusev, E. Minev. A Software System for Collecting, Processing and Analysing of Data for Accuracy Assessment in Layer Based Technologies.// 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, 2017, No 56
статия Bargazov E., Uzunov T., Alipiev О., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 2018, No 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
статия E. Bargazov, D. Bortyakov, T. Uzunov, O. Alipiev, S. Antonov. OPTIMIZATION RESEARCH OF THE CARGO PENDULUM AND UNITS DISPLACEMENTS OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM..// INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, 2018, No 12, Issue 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
статия Алипиев О., С Антонов, Т. Грозева. Гранична точка на подрязване при еволвентни колела с прави зъби, формообразувани със зъбен гребен.// Механика на машините, 2008, брой 75, стр. 56-62, ISSN 0861-9727.
статия Алипиев О., С. Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част I–Двустранно изместване).// Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 28-32
статия Алипиев О., С. Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектира¬не на двус¬транно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепва¬не. (част II–Методика за изчисляване).// Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 33-38
статия Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Минимален брой зъби при симетрични и несиметрични правозъби еволвентни предавки с предавателно число единица.// сп. Механика на машините, 2010, брой 86, стр. 3-12, ISSN 0861-9727.
статия Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част II – Методика за изчисляване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 33-38, ISSN 1312-8612.
статия Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част I – Двустранно изместване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 28-32, ISSN 1312-8612.
статия Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева. Гранична точка на подрязване при еволвентни колела с прави зъби, формообразувани със зъбен гребен.// сп. Механика на машините, 2008, брой 75, стр. 56-62
статия Алипиев, О., С Антонов. Геометрично проектиране на зъбни предавки с несиметрично еволвентно – цевно зацепване (част II − Методика за изчисляване).// сп. Механика на машините, 2011, брой 94, стр. 21-27, ISSN 0861-9727.
статия Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Количествени показатели на подрязването при еволвентни зъбни колела.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 66-70, ISSN ISSN 0861-9727.
статия Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Относно подрязването на еволвентни зъбни колела формообразувани с инструментален гребен.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 56-65, ISSN ISSN 0861-9727.
статия Алипиев, О., С. Антонов. Основно уравнение и задачи на обобщената геометрична теория при проектиране на еволвентни предавки с външно зацепване.// сп. Механика на машините, 2007, брой 68, стр. 75-79, ISSN 0861-9727.
статия Алипиев, О., С. Антонов. Обобщен изходен контур в теорията на еволвентното зацепване.// сп. Механика на машините, 2006, брой 64, стр. 121-125, ISSN 0861-9727.
статия Алипиев, О., С. Антонов. Външно еволвентно зацепване образувано с обобщен изходен контур.// сп. Механика на машините, 2006, брой 64, стр. 126-130, ISSN 0861-9727.
статия Алипиев, О., С. Антонов. Апроксимация на циклоидни профили с дъги от окръжности по зададена допустима грешка.// сп. Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 61-65, ISSN 0861-9727.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.