РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 17 от общо 17
статия Borisov S., J. Raychev, G. Hristov, I. Beloev, P. Zahariev. A platform for evaluation of the unmanned aerial vehicles telemetry protocols and their parameters.// Scientific Journal "ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA", ("E+E"), 2017, No 1-2/2017, pp. 1-9, ISSN 0861-4717.
доклад Borisov S. A study on the methods for time stamping of telemetry data. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science, SFITES 2015, Kavala, Greece, 2015, pp. 047-050, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Hristov G, D. Kyuchukova, S. Borisov, P. Zahariev. Improving virtual learning environments by development and integration of 3D models of real devices. IN: ITHET 2015, Lisbon, Portugal, 2015
доклад Hristov G, P. Zahariev, D. Kyuchukova, S. Borisov. A conceptual model of a Raspberry Pi based portable virtual learning environment for ICT courses. IN: The 26th EAEEIE Annual Conference, Copenhagen, Denmark, 2015
доклад Hristov G., P. Zahariev, S. Borisov, D. Kyuchukova. An educational system for real-time monitoring and evaluation of the parameters of electric vehicles. IN: 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), Istanbul, Turkey, 2016
доклад Kyuchukova D, G. Hristov, P. Zahariev, S. Borisov. A study on the possibility to use Raspberry Pi as a console server for remote access to devices in virtual learning environments. IN: ITHET 2015, Lisbon, Portugal, 2015
доклад Kyuchukova D., J. Raychev, G. Hristov, P. Zahariev, S. Borisov. Experimental evaluation and analysis of the traffic parameters within a VPN network. IN: Scientific Forum, Sinaia, Romania, 2015
доклад Zahariev P, G. Hristov, D. Kyuchukova, S. Borisov. Design and development of a VLE with remote access to communication devices using Raspberry Pi. IN: The 26th EAEEIE Annual Conference, Copenhagen, Denmark, 2015
доклад Борисов С., Г. Христов, П. Захариев. Методика за изследване диаграмата на насоченост и характеристиките на различни по тип антени чрез използване на специализирана платформа. В: 23-та Национална конференция - Телеком, София, 2015
доклад Борисов С., Й. Райчев, Г.Христов, П. Захариев. Възможности за подобряване характеристиките на протоколи за телеметрично предаване на данни от безпилотни летателни апарати. В: 24-та Национална конференция - Телеком, София, 2016
доклад Борисов С., П. Захариев, Г. Христов. Анализ на възможностите за реализация на RTK система посредством платформата Raspberry Pi. В: Научна конференция на Русенски Университет, Русе, 2015
доклад Борисов С., П. Захариев, Г. Христов. Методика за изследване процесите по пренос на радио-честотни сигнали посредством специализирана лабораторна платформа. В: 23-та Национална конференция - Телеком, София, 2015
доклад Захариев П., Христов Г., Борисов С., Гюрецов Ц., Петров Б. Използване на мини роботи, като атрактивно средство за обучение в областта на информационните и комуникационните технологии.. В: Сборник с доклади от ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”, Русе, 2013
доклад Пенчева В., И. Белоев, С. Борисов, Й. Райчев, Д. Кючукова, Г. Христов, П. Захариев. Приложение на безпилотните летателни апарати за дигитализация и 3D реконструкция на археологически комплекси. В: Научна конференция - „Единно европейско въздушно пространство – същност и предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“, ВА „Г.С.Раковски“, София, 2016
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Joint strategy for popularization of the Roman heritage in the cross-border area between Romania and Bulgaria, Съвместна стратегия за популяризиране на римското културно историческо наследство, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20JSP.pdf, pp. 80
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for awareness raising about the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и повишаване нивото на осведоменост за Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20A.pdf, pp. 22
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for preservation of the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и консервация на Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20P.pdf, pp. 20
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.