РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 10 от общо 10
доклад Ангелова С. Словно-категориален и семантичен обхват на архаичните думи в романа "Антихрист". В: Сборник доклади на студентската научна сесия – СНС’13, Русе 2013, Секция „Хуманитарни, стопански и природни науки“, Русе, 2013, стр. 75-79
доклад Ангелова, С. Семантична еквивалентност и културна специфика на български и румънски паремии. В: Девети Арнаудови четения на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, 2015
доклад Ангелова, С. Мъдростта като културна ценност в български и румънски пословици. В: Сборник доклади на студентската научна сесия - СНС’15, Русе, 2015, стр. 12-15
доклад Ангелова, С. Културна семантика в нееквивалентни български и румънски пословици и поговорки. В: Културные коды в сознании и языке: Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии / под ред. Е. Е. Стефанского, Самара, Русия, Самарской гуманитарной академии, 2015, Самара, 2015
доклад Ангелова, С. Трудът като културна ценност и антиценност в българското и румънското мирозрение. В: сборник на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, Известия, книга VIII, Русе, 2015
доклад Ангелова, С. Частична еквивалентност и културна семантика на български и румънски паремии. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, 2015
доклад Ангелова, С. Християнските духовници през погледа на българското и румънското народно мирозрение. В: Международен симпозиум „Християнство и книжнина“, том 15, Шумен, 2014, стр. 322-335
доклад Ангелова, С. Истината като културна ценност в български и румънски пословици. В: Сборник доклади на студентската научна сесия. – В: СНС’14, Русе 2014, Секция „Езикознание“, Русе, 2014, стр. 27-31
доклад Ангелова, С. Български и румънски паремии за приятелството. В: Научни трудове на Русенски университет «Ангел Кънчев», том 52, серия 6.3, секция «Езикознание», Русе, 2013, стр. 72-75
доклад Ангелова, С. Словообразувателен обхват на неологизмите в романа „Антихрист”. В: сборник на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, Известия, книга V, Русе, Русе, 2013, стр. 110-117
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.