РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 32
статия Белоев, Х.И., М.Д.Михайлов, С.Г. Стоянов. Опитна уредба и методика за изследване влиянието на смущенията върху работата на дисковите ботуши.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 33-39, ISSN 0037-1718.
статия Гужгулов, Г., Ст. Стоянов, Г. Попов. Силов анализ на ротационна аксиално-бутална машина с наклонен цилиндров блок и с хидростатични опори.// Сп. “Механика на машините” 48,Варна, 2003, брой 4, стр. 3-6
статия Минков,Д.П, П.Д.Партинов, С. Г. Стоянов. Един механо-математичен модел на машино-тракторен агрегат със сеялка за окопни култури.// Механика на машините, 1993, брой т. 1, (3), стр. 65-68
статия Минков,Д.П, С.Г.Стоянов, С.Х.Ганев, Й.Й.Йосифов, Ю.П.Адлер. Исследование динамики посевных агрегатов с использованием метода Тагути.// Надежность и контроль качества серия “Статистические методы”, 1992, брой 10, стр. 42-52
статия Минков,Д.П., П.Д.Партинов, С. Г. Стоянов. Върху динамиката на един тип машино-тракторен сеитбен агрегат.// Механика на машините, 1994, брой т. 2, (7), стр. 29-33
статия Минков,Д.П., С.Г.Стоянов. Механо-математичен модел за изучаване на динамиката на сеитбени агрегати при случайни въздействия.// Селскостопанска техника, 1989, брой 7, стр. 66-75
статия Партинов,П.Д., Д.П.Минков, С. Г. Стоянов. Проблеми на динамиката на машино-тракторен почвообработващ агрегат.// Механика на машините, 1994, брой т. 2, (6), стр. 49-53
статия Партинов,П.Д., Д.П.Минков, С. Г. Стоянов. Механо-математично моделиране на движението на почвообработващ агрегат.// Механика на машините, 1993, брой т. 1, (3), стр. 71-75
статия Партинов,П.Д., С. Г. Стоянов. Относно влиянието на страничното деформиране на гумите върху движението на колесен трактор.// Механика на машините, 1993, брой т.1 (1), стр. 74-77
статия Полихронов, Г., Д. Атанасов, И. Кралов, В. Витлиемов, С. Стоянов. Зависимост на собствените честоти на оребрени квадратни мембрани от размерите на реброто. Част II.// Механика на машините, T. 15 (68), 2007, брой 2, стр. 66-69, ISSN 0861-9727.
статия Полихронов, Г., Д. Атанасов, И. Кралов, В. Витлиемов, С. Стоянов. Зависимост на собствените честоти на оребрени квадратни мембрани от размерите на реброто. Част I.// Механика на машините, T. 15 (68), 2007, брой 2, стр. 62-65, ISSN 0861-9727.
статия Р.Русев, Ст.Стоянов, Р.Иванов. Моделиране на динамичните процеси в навесен агрегат при случайни въздействия.I. Динамичен модел.// Механика на машините, 2006, брой 14 (65), стр. 89-92, ISSN 0861-9727.
статия Русев Р., С. Стоянов, Р. Иванов. Изследване влиянието на геометрията на навесната система върху динамичните характеристики на почвообработващ агрегат.// Селскостопанска техника, 2006, брой №1, стр. 3-9, ISSN 0037-1718.
статия Стоянов, С. Г. Моделиране на дисипативните сили в навесната система на трактор. II. Структурна и параметрична идентификация.// Механика на машините, 2005, брой 13 (55), стр. 92-95
статия Стоянов, С. Г., Р. Г. Русев, Р. П. Иванов. Моделиране на дисипативните сили в навесната система на трактор. I. Експериментално-теоретично изследване.// Механика на машините, 2005, брой 13 (55), стр. 88-91
статия Стоянов, С.Г. Робастна многокритериална оптимизация на механични системи.// Механика на машините, 2001, брой 9 (35), стр. 65-71
статия Стоянов, С.Г., Х.И.Белоев. Векторна идентификация на механизъм за окачване и задълбаване на сеещи ботуши.// Механика на машините, 2002, брой 10 (40), стр. 115-120
статия Стоянов, С.Г., Х.И.Белоев, М.Д.Михайлов. Оптимизиране на параметрите на механизъм за окачване и задълбаване на дискови ботуши.// Селскостопанска техника, 2002, брой 1, стр. 11-17, ISSN 0037-1718.
доклад Иванов Р.П., Русев Р.Г., Стоянов С.Г. Возможности автоматизированного управления устойчивостью движения и улучшения управляемости тягача с полуприцепом. В: Сборник научных трудов "Актуальные вопросы машиноведения" Выпуск 2, Минск, 2013, стр. 72-76, ISBN 2306-308.
доклад Минков,Д.П., С. Г. Стоянов. Комплексен метод за оптимизиране на ресурсите на мобилни машини при тяхното проектиране. В: Научни трудове на XV Национален семинар по динамика на механични системи, том 2, Варна, 1990, стр. 413 - 421
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.