РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 84
монография Караколева, С.Р. Конкурсни задачи по математика за Русенски университет „Ангел Кънчев" 1990-2012. Русе, Математическо школо, 2019, ISBN 978-619-7512-02-1.
статия Dimitrova, S.R., L.G. Vulkov. Nonlinear Wave Motion in a Magnetic Tthermo Elastic Solid with Small Deformation.// Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Year XXIV, Sofia, 1993, No 4, pp. 99-104, ISSN 0861-6663.
статия Karakoleva, S. Make your first steps in the high-quality typesetting system LaTeX.// International Journal of Computer Discovered Mathematics (IJCDM), 2015, No Vol.0, pp. 54-59, ISSN 2367-7775.
статия Karakoleva, S., I. Georgiev, S. Georgiev, P. Zlatarov. RESULTS FROM COMPUTER MATHEMATICS EDUCATION FOR MOTIVATED STUDENTS AT RUSE UNIVERSITY.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, MATHEMATICS, 2015, No 12, pp. 48-57, ISSN 1314-3077.
статия Sokolov Ts., A. Manukova, S. Karakoleva, B. Valentinov, P. Kosev. PLATELET-RICH PLASMA (PRP) FOR THE TREATMENT OF PROBLEMATIC SKIN WOUNDS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2016, No vol. 22, iss, pp. 1379-1382, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 0.787 /2015, Global Impact Factor)
статия Sokolov, Ts., A. Manukova, S. Karakoleva, B. Valentinov, N. Petrova. ANALYSIS OF THE RESULTS OF APPLYING THE METHOD PLATELET-RICH PLASMA (PRP) FOR THE TREATMENT OF PROBLEMATIC SKIN WOUNDS.// Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2017, No 23, pp. 1460-1465, ISSN 1312-773X. (Impact factor: 7.035 /2016, SJIF (Scientific Journal Impact Factor))
статия Иванова, Г., С. Караколева, Н. Неделчев. Съвременни информационни технологии за обучение на хора със специални образователни потребности.// Образование и технологии, 2013, брой 4, стр. 64-70, ISSN 1314-1791.
статия Караколева, С.Р. „Математиката – царица на науките”.// сп. Математика и информатика, 2011, брой 2, стр. 3-3
статия Караколева, С.Р. “Силата на MiKTeX и мобилността на Acrobat (PDF) в екип - мощно средство при обучението по математика”.// сп. “Автоматика и информатика”, год. XXXIX, 2005, брой 3, стр. 71-74, ISSN ISSN 0861 -7562.
доклад Dimitrova S.R. Numerical Study the Influence of Non-local Nonlinearities on the Long Time Behavior of Solutions to Wave Equations. IN: Technical University of Rousse, Scientific Works, volume XXXV, series 8, Rousse, 1994, pp. 27-33
доклад Dimitrova-Karakoleva, S., Vulkov, L. On the type of waves in the magneto-thermo-elasticity with one-dimensional small deformation. IN: Proceed. of 7-th Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Aug.29-Sept.02, Sofia, 1993
доклад Georgieva, D., E. Velikova, S. Karakoleva. Developing Mathematical Skills by Generating Problems with Computer. IN: Proceedings of the 55th Annual Science Conference RU&US'16 Smart Specialization–Innovative Strategy for Regional Economic Transformation, 28-29.10.2016, Vol. 54, 6.4. Education-Research and Innovatio, Ruse, Bulgaria, University of Ruse, Awarded with "Best Paper" Crystal Prize, 2016, pp. 292-297, ISBN 1311-3321.
доклад Karakoleva S.R., I.A. Braianov. Non-Classical Boundary Value Problem for a Vibrating String. IN: Applications of Mathematics in Engineering, Proceedings of the XXIII Summer School, Sozopol 1997, Institute of Applied Mathematics & Informatics, Technical University of Sofia, Heron Press, 1998, pp. 168-170, ISBN 954-580-043-7.
доклад Karakoleva, S. Numerical analysis of vibration of a infinite string with attached mass. IN: Proc. of the First Conference of Finite Difference methods: Theory and Applications, Ruse, Bulgaria, Aug. 10-13, 1997, Nova Science Publishers, Incorporated, 1999
доклад Karakoleva, S.R. CREATING AND USING INTERACTIVE MATHEMATICS TESTS THROUGH CLOUD TECHNOLOGIES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 6.1, Ruse, PUBLISHING HOUSE University of Ruse "Angel Kanchev", 2019, pp. 59-64, ISBN 1311-3321.
доклад Lazarov, B., S. Karakoleva. Using GAS syntax for education in Mathematics. IN: Осма международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование, 17-18.06.2011, в сборник „Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020”, част 3, София, Издателство на МВБУ, 2011, pp. 914-921, ISBN 978-954-943-24-35.
доклад Георгиев, И. Г., С. Р. Караколева. Mоделиране и числено решаване на задача за обем на непълна бъчва. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 52, серия 6.1, Русе, Издателски център на Русенски университет „Ангел Кънчев", 2013, стр. 32-36, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, И. Г., С. Р. Караколева. Решаване на Транспортна задача с MATLAB. В: Студентска научна сесия, СНС’09, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, 2009, стр. 30-35, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, С., С. Караколева. Създаване на изображения чрез LaTeX-пакети от фамилията PSTricks. В: Студентска научна сесия СНС-16, Факултет "Природни науки и образование", Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 14-23, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, С., С. Караколева. Решаване на матрични уравнения с MATLAB/ MuPAD. В: Студентска научна сесия, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет, Русе, 2015, стр. 29-36, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.