РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 12 от общо 12
статия Lyubenov D.A., M. Marinov, S. Kostadinov. Zg. Gelkov. ROAD SAFETY ESTIMATION IN BULGARIA FROM 1990 TO 2010.// VISNIK, 2011, No 12 (166), pp. 119 – 124, ISSN 1998-7927.
статия Любенов Д., М. Маринов, С. Костадинов. Изследване движението на мотоциклет при спиране.// Machines Technologies Materials, 2010, брой 10-11, стр. 58 – 60, ISSN 1313-0226.
доклад Kostadinov S., D. Lyubenov, M. Marinov. Сравнително изследване на надлъжните ускорения на автомобил с използване на GPS и инерционен сензори. В: Trans & MOTAUTO, София, 2011, стр. 11 – 13, ISBN 1310-3946.
доклад Кадикянов Г Станева Г Любенов Д Костадинов С. Изследване на спирачното закъснение на автомобил с гуми за зимни или летни условия. В: Бултранс-2015 Сборник доклади, София, 2015
доклад Костадинов С. Изследване на маневрата изпреварване на автомобили при постоянни скорости. В: Научна конференция РУ&СУ'15 Научни трудове Том 54 Серия 4, Русе, 2015
доклад Костадинов С М Маринов Д Любенов. Методика за изследване изпреварването между автомобили с помощта на GPS приемници. В: Научна конференция РУ и СУ, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012
доклад Любенов Д Костадинов С. Изследване влиянието на масата на пожарен автомобил върху спирачните му свойства. В: Научна конференция РУ&СУ'15 Научни трудове Том 54 Серия 4, Русе, 2015
доклад Любенов Д., М. Маринов, С. Костадинов П. Стоянов. Експериментално определяне на спирачното закъснение на велосипед. В: Научни трудове на русенския университет, том 50, серия 4, Русе, 2011, стр. 148-152, ISBN 1311-3321.
доклад Любенов Д.А., М. Маринов, Ж. Гелков, С. Костадинов. Приложение на системата VIDEO VBOX в експертната практика. В: Scientific and educational contribution to sustainable transport and mobility in europe, University of Ruse, 2010, стр. 23-25
доклад Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов. Някои приложения на мобилна лаборатория за местоопределяне и видеорегистрация на обекти. В: Научни трудове на русенския университет. Том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 43 - 47, ISBN 1311-3321.
доклад Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов. Изследване на параметрите на указателно информационно табло за водачите на транспортни средства.. В: Научни трудове на Русенския университет. Том 49, серия 4, Русе, 2010, стр. 48 – 52., ISBN 1311-3321.
доклад Стоянов П., М. Маринов, Д. Любенов, С. Костадинов. Изследване възможността за подобряване на условията за движение на градски пътнически транспорт с използване на симулации. В: Научни трудове на русенския университет. том 50, серия 4, Русе, 2011, стр. 19-22, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.