РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 33
монография Крушкова С. Защо той/тя прави така?(Теоретични и практически опити в диференциалната и възрастова психодиагностика). Русе, Хелт Консулт, 2016, стр. 179, ISBN 978-619-7092-09-7.
монография Крушкова С. Психотерапия в клиничната социална работа. Русе, Хелт Консулт, 2015, стр. 161, ISBN 978-619-7092-04-2.
студия Крушкова С. Кризисни интервенции. Русе, Хелт Консулт, 2016, pp. 35, ISBN 978-619-7092-05-9.
студия Крушкова С. Депресия в късна възраст - клинични и социални аспекти. Русе, Русенски Университет, 2015, стр. 25, ISBN 978-619-7092-02-8.
статия Krushkova S. The need for forensic psychological assessment in raising the hypotesis of a state of physiological or pathological affect in subects who have commited serious crimes against the person/attempted murd.// International Journal of Recent Scientific Research, 2020, No 11,04 B, ISSN 0976-3031. (Impact factor: 7 /2017, International Journal of Recent Scientific Research)
статия Krushkova S. Psychological insight into the functions of supervision in clinical social work.// Journal of Sciences, Scientific Serial Published by Trakia University, Series Biomedical Sciences, 2014, No 1, pp. 456-460, ISSN 1313-7050(print),.
статия Krushkova S. Crisis intervention for children and adolescents experienced a situation of disaster.// European Sciences review, 2014, No 7-8, pp. 97-99, ISSN 2310 – 5577.
статия Krushkova S.,K. Ivanov. Simulation-a phenomenon and challenge in clinical practice and forensic psychological expertise.// International Journal of Recent Scientific Research, 2020, No 11,04 B, ISSN 0976-3031. (Impact factor: 7 /2017, International Journal of Recent Scientific Research)
статия Krushkova S.,K. Ivanov. The personality of the diplomat - major factor in the national security process in the Republic of Bulgaria.// Globalization the state and the individual, 2019, No 1, pp. 57-63, ISSN 2367-4555.
статия Kruvshkova S. A transformative approach to treaning reproductive problems in couples in fertile age.// European Sciences review, 2019, No 7-8, pp. 51-54, ISSN 2310-5577. (Impact factor: 2 /2018, European Science Review)
статия Ангелова Н., С. Крушкова. Взаимодействието „Преподавател – студент” в контекста на непрекъснатото медицинско образование и практическо обучение на студенти и специализанти в ЦПЗ Русе.// Формиране на гражданина и професоиналиста в условията на универсистетското образование, Асоциация на професорите от славянските страни/АПСС/, 2013, брой 2, стр. 391-393, ISSN 978-954-490-404-3.
статия Ангелова – Барболова Н. С., Крушкова. СЗдоровьi образ жизни. СТРЕСС, психосоциальньiе проблеми и стратегии для улучшения качества жизни в Европейском союзе/ЕС/..// Седлецкое Научное Общество, В Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения, под редакцией Э. Яггелло, М. Висъневской, Том I, Седельце, Полша, 2013, брой 1, стр. 136-147, ISSN 978-83-936635-0-7.
статия Крушкова С. Хистерията в детско-юношеска възраст.// Научно списание Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1110-1118, ISSN 0861-3982.
доклад Kroushkova S. Bio psychosocial wording of the case in psychiatric clinical practice. IN: Научни трудове, Том 55, серия 8.1, Здравна превенция и социални дейности, SAT-2.114-1-HPSW-09, Русенски Университет, Русенски Университет, 2016, pp. 48-51, ISBN 13-332.
доклад Novakova D. J., S. Kroushkova. Importance of psychosocial rehabilitation for people with mental disorders. IN: Том 55, серия 8.1, Здравна превенция и социални дейности, SAT-2.114-1-HPSW-10, Русенски Университет, Русенски Университет, 2016, pp. 48-51, ISBN 13-332.
доклад Ангелова Н., С. Крушкова. Психологични аспекти на клинична социална работа по случай или как един клиничен социален случай да не бъде само формуляр. В: Научна конференция с Международно участие на Научни трудове на РУ, Русе, 2013, том 52, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2013, стр. 143-145, ISBN 1311-321.
доклад Бойчев Л., Н. Ангелова, С. Крушкова. Клинични психологични и социални аспекти при консултиране в донорски програми /на яйцеклетки/. В: Научна конференция с Международно участие на РУ, Научни трудове на РУ, том 52, серия 8.3, Русенски Университет, Русенски Университет, 2013, стр. 140-142, ISBN 1311-321..
доклад Крушкова С. Основни теоретични и практични аспекти на социалната фобия при работа с клиенти с репродуктивни проблеми. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 118-122, ISBN 1311-3321.
доклад Крушкова С. Основни стъпки в организиране на програма по психосоциална рехабилитация при лица с хронични психични заболявания /шизофрения/ в центрове за дневни грижи. В: , РУ, Научни трудове, том 54, серия 8.1, Здравна превенция и социални дейности, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 80-84, ISBN 1311-3321.
доклад Крушкова С. Агресивното поведение през призмата на социалната психология. В: РУ, Научни трудове, том 54, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски Университет, Русенски Университет, 2015, стр. 123-127, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.