РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 57
монография Кючуков, Р., С. Кунев. Професионална реализация на завършилите студенти. Методология, емпирични изследвания, резултати. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2007, ISBN 978-954-712-396-0.
студия Paskaleva, M., S. Kunev. Centaurs and Entrepreneurs in the Bulgarian Equine Industry: The Case of Novex Horse Riding Club. In Case studies book on Entrepreneurship and Innovation & Business creation and management, STARTENT p. Русе, University of Ruse "Angel Kanchev", 2011, pp. 178-186, ISBN 978-954-712-517-9.
студия Кунев, С. Първа част, т.6 ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, //В: Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография),сс.127.. Русе, България, Primax, 2017, стр. 73-93, ISBN 978-619-724-29-4.
студия Кунев, С. Първа част, т.4 и т.5. В: Антонова, Д., М. Кирова, Д. Павлов, С. Кунев, Н. Венелинова. Регионалното развитие - среда за технологичен напредък. с.19-44. България, Русе, Примакс, 2016, стр. 97, ISBN 978-619-724-2102.
студия Кунев, С. Влияещи фактори върху иновационната активност на МСП - апробиране на методически подход. В "Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие" (авт. колектив), проект ФНИ 11-ФБМ-02. Русе, Примакс, 2012, стр. 204-227, ISBN 978-954-8675-26-0.
студия Кунев, С. Приоритети и мерки за развитие на регионалната инфраструктура у нас. В "Мениджмънт на бизнес процеси" (монография), авт. колектив, стр.33-52. Русе, Примакс, 2012, стр. 20, ISBN 978-954-8675-51-2.
студия Кунев, С. Възможности за анализ и оценка на факторите, влияещи върху иновационната активност на малки и средни предприятия. В „Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи“ (авт. колектив), Пр. Русе, АGroup, 2011, стр. 84-108, ISBN 978-954-8039-06-2.
студия Кунев, С. Мебели Ergo – да създадеш марка (казус). В Сборник 20+10 казуса “Мениджмънт на промяната (Част 3). Русе, Примакс ООД, 2008, стр. 94-107, 136,137, ISBN 978-954-9972-90-0.
статия Antonova, D., B. Stoycheva, S. Kunev, I. Kostadinova. The Concept of Stakeholders in the Context of CSR (A Survey of Industrial Enterprises in Bulgaria).// Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, ISSN-L: 2537 - 5865; ISBN 2537-5865, 2018, No Vol I, No. 1, pp. 115-128
статия Antonova, D., S. Kunev, T. Hristov, M. Marinov. Concept of Online Distance Learning System on Sustainable Development in the Cross-border Region.// TEM Journal (Scopus, Web of Science), 2018, No 7(4), pp. 915-923, ISSN 2217-8309.
статия Kostadinova, I., S. Kunev. Integration of principles of responsible management education in regard of social resposibility’s learning needs.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reșița. Fascicle II. Economic Studies, (December 2019). Indexation at EBSCO and Index Copernicus International., 2019, No XXVI edition, pp. под печат, ISSN 2344-6315.
статия Kunev S., D. Antonova. Approbation of methodological approach for innovation activeness of small and medium-sized enterprises in a dynamic environment(following the example of machine-building sector in Ruse region,Bulgaria.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 102-118, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
статия Kunev, S. Using Case Study in Entrepreneurship and Innovation Education: Methodological Aspects(на английски и български).// Journal of Entrepreneurship and innovation (web-based), year II, 2010, брой Issue 2, стр. 45-56, ISSN 1314-0167.
статия Kunev, S., I. Kostadinova. Bio food “Harmonica” (Био храни “Harmonica”).// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, брой 9, Year IX, стр. 142-160, ISSN 1314-0167.
статия Kunev, Sv., I. Kostadinova, B. Stoycheva. Business Governance and Corporate Social Responsibility in Bulgaria.// Annals of „Eftimie Murgu”, University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2017, No XXIV, pp. pp. 99-115, ISSN ISSN 2344-6315.
статия Кунев, С. Изследване на локализационни фактори сред машиностроителни фирми в област Русе(на български).// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry “Machines, technologies, materials”, 2009, брой 3-4, стр. 9-12, ISSN 1313-0226.
доклад Antonova, D., S. Kunev. Potentialities of small business structures in machine-building industry for inventions of knowledge. IN: Proceedings of the 5th HSSS Conference, Xanthi, Greece, 2009, ISBN 1751-0589.
доклад BELOEV, H.,V. PENCHEVA, J. POPOVA, D. ANTONOVA & S. KUNEV. REGIONAL DIMENSIONS OF THE UNIVERSITY LEADERSHIP (THE CASE WITH THE UNIVERSITY OF RUSE, BULGARIA)/ISSN 1311-3321 (print); ISSN 2535-1028 (CD-ROM); ISSN 2603-4123 (on-line);. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2018, volume 57, book 10, Ruse, University of Ruse, 2018, pp. 5-12
доклад Iliev, S., D. Gunev, S. Kadirova , T. Nenov, I. Ivanov , S. Kunev. Improving Practical Experience of Students in Pre-production and Production Stages of New Products. DOI 10.1109/SIITME.2018.8599282. ISBN: 978-1-5386-5578-8, Electronic ISBN: 978-1-5386-5577-1. IN: 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), October 25th–28th, Iasi, Romania, IEEE, 2018
доклад Kostadinova I., S. Kunev. ANALYSIS OF RESULTS FROM SURVEY REPORT ON SOCIAL RESPONSIBILITY'S LEARNING NEEDS. IN: 57-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of University of Ruse, Ruse, 2018, pp. 75-83, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.