РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 62
монография Кючуков, Р., С. Кунев. Професионална реализация на завършилите студенти. Методология, емпирични изследвания, резултати. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2007, ISBN 978-954-712-396-0.
студия Kunev, S., D. Antonova, I. Kostadinova. Study of factors affecting innovation activity of SMEs in the furniture industry in Bulgaria (the case of "Dominex Pro"). IN: Monograph "How to prevent SMEs failure", Visegrad+ Grant No. 21820267. Serbia, Printing pres: Happy, Zajecar, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Engineering Management Department (EMD), 2019, pp. 449-495, ISBN 978-86-6305-095-2.
студия Paskaleva, M., S. Kunev. Centaurs and Entrepreneurs in the Bulgarian Equine Industry: The Case of Novex Horse Riding Club. In Case studies book on Entrepreneurship and Innovation & Business creation and management, STARTENT p. Русе, University of Ruse "Angel Kanchev", 2011, pp. 178-186, ISBN 978-954-712-517-9.
студия Кунев, С. Адаптиране на обучителни подходи за формиране на умения и компетенции в областта на иновативните бизнес модели и предприемачеството. В "Проектиране и изследване на прототип на електромобил и организационни аспекти на реализацията", (колективна монография). Русе, ПРИМАКС, сс.284, 2020, стр. 261-284, ISBN 978-619-7242-66-9.
студия Кунев, С. Първа част, т.6 ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ, //В: Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография),сс.127.. Русе, България, Primax, 2017, стр. 73-93, ISBN 978-619-724-29-4.
студия Кунев, С. Първа част, т.4 и т.5. В: Антонова, Д., М. Кирова, Д. Павлов, С. Кунев, Н. Венелинова. Регионалното развитие - среда за технологичен напредък. с.19-44. България, Русе, Примакс, 2016, стр. 97, ISBN 978-619-724-2102.
студия Кунев, С. Влияещи фактори върху иновационната активност на МСП - апробиране на методически подход. В "Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие" (авт. колектив), проект ФНИ 11-ФБМ-02. Русе, Примакс, 2012, стр. 204-227, ISBN 978-954-8675-26-0.
студия Кунев, С. Приоритети и мерки за развитие на регионалната инфраструктура у нас. В "Мениджмънт на бизнес процеси" (монография), авт. колектив, стр.33-52. Русе, Примакс, 2012, стр. 20, ISBN 978-954-8675-51-2.
студия Кунев, С. Възможности за анализ и оценка на факторите, влияещи върху иновационната активност на малки и средни предприятия. В „Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи“ (авт. колектив), Пр. Русе, АGroup, 2011, стр. 84-108, ISBN 978-954-8039-06-2.
студия Кунев, С. Мебели Ergo – да създадеш марка (казус). В Сборник 20+10 казуса “Мениджмънт на промяната (Част 3). Русе, Примакс ООД, 2008, стр. 94-107, 136,137, ISBN 978-954-9972-90-0.
статия Antonova, D., B. Stoycheva, S. Kunev, I. Kostadinova. The Concept of Stakeholders in the Context of CSR (A Survey of Industrial Enterprises in Bulgaria).// Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, ISSN-L: 2537 - 5865; ISBN 2537-5865, 2018, No Vol I, No. 1, pp. 115-128
статия Antonova, D., S. Kunev, T. Hristov, M. Marinov. Concept of Online Distance Learning System on Sustainable Development in the Cross-border Region.// TEM Journal (Scopus, Web of Science), 2018, No 7(4), pp. 915-923, ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100831441?origin=sbrowse)
статия Kostadinova, I., S. Kunev. Integration of principles of responsible management education in regard of social resposibility’s learning needs.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reșița. Fascicle II. Economic Studies, (December 2019). Indexation at EBSCO and Index Copernicus International., 2019, No XXVI edition, pp. 132-142, ISSN 2344-6315.
статия Kunev S., D. Antonova. Approbation of methodological approach for innovation activeness of small and medium-sized enterprises in a dynamic environment(following the example of machine-building sector in Ruse region,Bulgaria.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 102-118, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
статия Kunev, S. Using Case Study in Entrepreneurship and Innovation Education: Methodological Aspects(на английски и български).// Journal of Entrepreneurship and innovation (web-based), year II, 2010, брой Issue 2, стр. 45-56, ISSN 1314-0167.
статия Kunev, S., I. Kostadinova. Bio food “Harmonica” (Био храни “Harmonica”).// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, брой 9, Year IX, стр. 142-160, ISSN 1314-0167.
статия Kunev, Sv., I. Kostadinova, B. Stoycheva. Business Governance and Corporate Social Responsibility in Bulgaria.// Annals of „Eftimie Murgu”, University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2017, No XXIV, pp. pp. 99-115, ISSN ISSN 2344-6315.
статия Litvin, A., S. Kunev. A 3-way evaluation of results' importance from interaction between academia and business: approbation at State Agrarian University of Moldova.// Journal of Entrepreneurship & Innovation (JEI), Issue 11, Year XI, November' 2019, 2019, No 11, ISSN 1314-0175 online.
статия Кунев, С. Изследване на локализационни фактори сред машиностроителни фирми в област Русе(на български).// International virtual journal for science, technics and innovations for the industry “Machines, technologies, materials”, 2009, брой 3-4, стр. 9-12, ISSN 1313-0226.
доклад Antonova, D., S. Kunev. Potentialities of small business structures in machine-building industry for inventions of knowledge. IN: Proceedings of the 5th HSSS Conference, Xanthi, Greece, 2009, ISBN 1751-0589.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.