РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 49
статия Alikhanov D., Penchev S., Georgieva Ts., Moldajanov A., Shynybaj Z., Daskalov P. Indirect Method for Egg Weight Measurement Using Image Processing.// International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2015, No 5, ISSN 2250 - 2459. (Impact factor: 2 /2014, International Society for Research Activity)
статия Alikhanov J., St. Penchev, Tsv. Georgieva, A. Moldazhanov, Z. Shynybay, P. Daskalov. An indirect approach for egg weight sorting using image processing.// Journal of Food Measurement and Characterization, 2017, No 12, pp. 87–93, ISSN 2193-4134. (Impact factor: 1.181 /2017, Journal Citation Reports)
статия Mladenov M., M. Deyanov, R. Tsenkova, M. Mustafa, St. Penchev, Ts. Draganova. Grain Sample Quality Assessment using Color Image and Spectra Analysis.// Annals. Computer Science Series, 2011, No 9/2, pp. 109 – 130
статия Mladenov M., S. Penchev, M. Dejanov , M. Mustafa. Quality assessment of corn grain sample using color image analysis.// Sensing and Instrumentation for Food Quality and Safety,Volume 5, 2011, No Issue 3, pp. 111-127
статия Mladenov M., St. Penchev, M. Dejanov. Complex assessment of food products quality using analysis of visual images, spectrophotometric and hyperspectral characteristics.// International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), 2015, No Vol. 4, Iss., pp. pp. 23-32, ISSN 2277-3754.
статия Mladenov М, Penchev S, Deyanov M. Optical methods for food quality and safety assessment – a review.// Journal of ICCST, 2014, No No 1, pp. 44-56
статия Mladenov, M. Martin Deyanov, Stanislav Penchev. Image and spectra data fusion for grain quality assessmemt.// Journal of ICCST, 2013, No 1, pp. 21-28
статия Mladenov, М., M. Deyanov, S. Penchev. Approaches for Grain Quality Analysis and Assessment. In: Novel Applications of Intelligent Systems. Studies in Computational Intelligence.// Springer, Cham, 2016, No 586, pp. 1-22, ISSN 978-3-319-14193-0.
статия Penchev S., M. Mladenov. Two - dimensional image analysis for classification of cereal grains.// Annual School Lectures, 2000, No 22
статия Pencheva T., S. Penchev. Design of amplitude spatial Fourier filters for optical dimensional checking.// Annual School Lectures, 1999, No Vol 21,N1, pp. 43 – 48
статия Petko Mashkov, Berkant Gyoch, Hristo Beloev, Stanislav Penchev. Design and Thermal Management Investigations of LED Lamps.// Journal of Energy and Power Engineering, USA, 2012, No No. JEPE1205, pp. 1-6, ISSN 1934-8975.
статия Petko Mashkov, Berkant Gyoch, Stanislav Penchev, Hristo Beloev. Design of Rigid LED Strip and Application in Luminaires.// Journal of Energy and Power Engineering USA,, 2012, No 1, ISSN 1934-8975.
статия Младенов M., С. Пенчев, М. Деянов, Ц. Драганова. Използване на контурни модели за оценяване на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Селскостопанска Техника, 2008, брой 5, стр. 6 – 11
статия Младенов М., С. Пенчев, Ц. Драганова. Използване на морфологични описания и трансформации при оценяване на посевни качества на семена посредством компютърно зрение.// Селскостопанска Техника, 2008, брой 4, стр. 23 – 27
доклад Angelova, E., A. Dobreva, V. Dobrev, S. Penchev, V. Ronkova. Experimental Research Of Energy Losses In Reducers. IN: Turkish – Bulgarian youth international scientific conference “Technology and innovative solutions 2011”, Edirne, Turkey, Русе, Печатна база Авангард принт ЕООД, 2011, ISBN 978-954-337-163-1.
доклад Gyoch B., P. Mashkov and S. Penchev. Phase thickness deviations’ influence on properties of antireflection coatings for near infrared detectors. IN: Proc. of 35th International Spring Seminar on Electronics Technology - ISSE 2012, Bad Aussee, Austria, IEEE, 2012, pp. 318-323.
доклад Gyoch, B., Mashkov, P.,Penchev, S. Phase thickness deviations' influence on properties of antireflection coatings for near infrared detectors. IN: Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology, art. no. 6273094, IEEE, Austria, 2012, pp. pp. 318-323
доклад M. Mladenov, S. Penchev. Classification of grain sample elements using their shape descriptions. IN: International Conference Automatics and Informatics, Sofia, 2011, pp. 139-142
доклад M. Mladenov, S. Penchev, M. Dejanov, M. Mustafa. Quality Assessment of Grain Samples using Color Image Analysis. IN: Proc. of the IASTED International Conference, Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications (SPPRA 2011), Innsbruck, Austria, 2011, pp. 37 – 44
доклад M. Mladenov, St. Penchev, M. Dejanov. Complex assessment of the quality of foodstuffs through the analysis of visual images, spectrophotometric and hyperspectral characteristics. IN: 16th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability TECIS 2015 — Sozopol, Bulgaria, 24–27 September 2015, IFAC-PapersOnLine, Volume 48, Issue 24, 2015, pp. 60–65, ISBN 2405-8963.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.