РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 54
статия Iliev S. Simulation on single cylinder diesel engine and estimation of engine performance using AVL BOOST software.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL Machines, Technologies, Materials, 2014, No 7, pp. 33-35, ISSN 1313-0226.
статия Iliev S. Simulation on single cylinder diesel engine and effect of compression ratio and EGR on engine performance and emissions.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL Machines, Technologies, Materials, 2014, No 8, pp. 11-13, ISSN 1313-0226.
статия Iliev S. A COMPARISON OF ETHANOL, METHANOL AND BUTANOL BLENDING WITH GASOLINE AND RELATIONSHIP WITH ENGINE PERFORMANCES AND EMISSIONS.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2018, No 1 (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
статия Iliev S. INVESTIGATION ON PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF DIESEL ENGINES WITH TURBOCHARGERS WITH TWIN-ENTRY TURBINE HOUSING.// Proceedings of union of scientist - Ruse, Technical science, 2017, No 14, pp. 17-21, ISSN 1311-106X.
статия Iliev S. INVESTIGATION ON PERFORMANCE AND EMISSIONS CHARACTERISTICS OF A MOTORCYCLE ENGINE USING ETHANOL-GASOLINE BLENDED FUEL.// Proceedings of union of scientist - Ruse, 2016, No 13, pp. 71-74, ISSN 1311-106X.
статия Iliev S. INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE BOUNDARY VALUES OF EXHAUST GAS RECIRCULATION IN DIESEL ENGINE.// Proceedings of union of scientist - Ruse, Technical science, 2015, No 1, pp. 82-85, ISSN 1311-106X.
статия Iliev S. A Comparison of Ethanol and Methanol Blending with Gasoline Using a 1-D Engine Model.// Procedia Engineering, 2015, No Volume 100, pp. 1013–1022, ISSN 1877-7058. (SJR rank: 0.274 /2014, Scimago Journal & Country Rank)
статия Iliev S. EFFECT OF FUEL INJECTION TIMING ON THE ENGINE PERFORMANCE OF A BIODIESEL FUELED ENGINE.// Proceedings of union of scientist - Ruse, Technical science, 2014, No 11, pp. 49-53, ISSN 1311-106X.
статия Iliev S. EFFECT OF DIESEL, BIODIESEL AND BIODIESEL WITH GLYCERINE ON THE ENGINE PERFORMANCE.// Proceedings of union of scientist - Ruse, Technical science, 2014, No 11, pp. 54-57, ISSN 1311-106X.
статия Iliev S. Influence of the number of nozzle holes on the unburned fuel in diesel engine.// ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, 2013, No Tome XI, pp. 125-130, ISSN 1584 – 2665. (Impact factor: 0.3201 /2012, GLOBAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION (GISI)
статия Iliev S. Heat transfer investigation in the intake port of four stroke direct injection compression ignition engine.// ACTA TECHNICA CORVINIENSIS - Bulletin of Engineering, 2013, No TOME VI, pp. 133-138, ISSN 2067-3809.
статия Iliev S., D. Gunev, V. Dobrev. Improving engineering education through the design and manufacture of electric car for the Shell Eco-marathon competition.// ERS Spectrum (Educational Research Service), 2017, No 29, pp. 101-108, ISSN 0740-7874.
статия Iliev S., Stanchev H. Simulation on four-stroke diesel engine and effect of engine performance.// Proceedings of union of scientist - Ruse, Technical science, 2012, No 0000, pp. 68 - 73, ISSN 1311-10.
статия Iliev, S., K. Hadjiev. Analysis of engine speed effect on the four-stroke GDI engine performance.// Proceedings in manufacturing systems, 2012, No 7, pp. 229-234, ISSN 2067-9238.
статия Ilieva L., Iliev S. Feasibility assessment of a solar-powered charging station for electric vehicles in the North Central region of Bulgaria.// Renewable Energy and Environmental Sustainability, 2016, No 12, pp. 1-5, ISSN 2493-9439.
статия Tuzharov K., S. Iliev, D. Gunev. AERODYNAMIC STUDY OF THE ENVIRONMENTAL VEHICLE MODEL WITH THE FLOW SIMULATION CFD PROGRAM.// INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION, 2018, No 1 (SJR rank: 0.113 /2017, Scimago Journal & Country Rank)
статия Илиев, С. Изследване влиянието на степента на рециркулация на отработилите газове върху образуването на азотни окиси (NOx) при дизелов двигател.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2013, брой 0000, стр. 74 - 78, ISSN 1311-106X.
статия Илиев, С. Изследване влиянието на налягането на впръскване върху някои от параметрите на дизелов двигател.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2013, брой 0000, стр. 59 - 61, ISSN 1311-106X.
статия Илиев, С. Изследване влиянието на геометрията на отворите на разпръсквача върху горивната струя и екологичните характеристики на дизелов двигател.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2012, брой 0000, стр. 57 - 61, ISSN 1311-106X.
статия Илиев, С. Изисквания към системите за впръскване на гориво при тежкотоварните и селскостопански двигатели.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2012, брой 0000, стр. 64 - 67, ISSN 1311-10.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.