РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 55
студия Рускова, С. "Специфика на системи за управление на качеството, приложими в лозаро-винарската промишленост" в "Оценяване на потребителските предпочитания към алтернативни варианти на нов продукт" (авт. колектив). Русе, Примакс, 2004, стр. 107-136, ISBN 954-9972-51.
студия Рускова, С. "Екотуризма като алтернативен вариант за постигане на устойчиво развитие в сферата на туризма", в "Мениджмънт на бизнес процеси",(авт. колектив). Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 475-498, ISBN 978-954-8675-51-2.
студия Рускова, С. "Управление на качеството на екологичното производство път към зеления маркетинг" в "Взаимовръзката иновации-Мениджмънт на знанието" (авт. колектив). Русе, Примакс, 2007, стр. 166-217, ISBN 978-954-997.
студия Рускова, С. Състояние и проблеми на лозаро-винарската индустрия" в "Аспекти на управление на знанието като катализатор на иновационния процес (авт. колектив). Русе, Примакс, 2006, стр. 98-131, ISBN 10: 954-9972.
студия Рускова, С. "Социализция на висшия мениджмънт по време на промяна" в "Синтетични култури и организационно поведение" (авт. колектив). Русе, Примакс, 2005, стр. 95-107, ISBN 954-9972-61.
студия Рускова, С., М. Тодорова. Влияние на комуникационните канали върху възприемането и дифузията на нов продукт, в „Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие” )авт. колектив). Русе, Примакс, 2012, стр. 154-176, ISBN 978-954-8675-26-0.
студия Рускова, С., М. Тодорова. Изследване взаимовръзката между потребителското поведение и иновационната дейност на организацията" в "Изследване цикличността на иновациите в икономическите системи. Русе, AGroup, 2011, стр. 161-190, ISBN 978-954-8039.
статия Kirova, M., S. Ruskova. Barriers to the Innovation Activities of the Companies.// Analele Universitatii “Eftimie Murgu” – Studii Economice, Anul XV, 2009, No 1, pp. 210-215, ISSN 1584-0972.
статия Ruskova, S. Research of the Motivational Factors Affecting the Different Categories of Consumers according to the Rogers’ Model.// Entrepreneurship and Innovation, 2012, No 3, pp. 51-74, ISSN 1314-0175.
статия Ruskova, S., M. Todorova. Comparative Analysis of Culture Influence of Bulgarian and Russian Consumer’s Behaviour.// Entrepreneurship and Innovation, 2016, No 8, pp. 81-102, ISSN 1314-0175.
статия Ruskova. S., I. Ruseva. Empirical study on the impact of the conflicts on the motivation of the employees.// Annals of “Eftimie Murgu” University Resita, 2018, 2018, No XXV, pp. 206-215, ISSN 2344-6315.
статия Todorova, M., S. Ruskova. Influence of learning on consumer behaveour.// Annals of “Eftimie Murgu” University Resita, 2016, No XXIII, pp. 268-278, ISSN 2344-6315.
статия Todorova, M., S. Ruskova, V. Gedinach, C. Buciuman, I. Taucean. METHOD FOR STUDYING THE STUDENTS NEEDS OF TRAINING IN ENTREPRENEURSHIP.// SCIENTIFIC BULLETIN of "Politehnica" University of Timisoara, 2011, No 5, pp. 5-14, ISSN 1224-6050.
статия Михайлова, Л., С. Рускова. Икономическата реформа и състоянието на лозарството и винарството в България.// Проблемы социалъной рыночной трансформации Росии и Болгарии, 2004, брой 1, стр. 80-91, ISSN 5-85534-857.
статия Паскалева, М., С Рускова. База-знания по проблемите на СУК – приложимо решение в контекста на мрежите за сътрудничество.// Entrepreneurship and Innovation, 2009, брой 1, стр. 122-133, ISSN 1314-0175.
статия Рускова, С. Анализ на състоянието на лозаро-винарската индустрия в България.// Известия на Съюза на учените- Русе, 2006, брой Серия 2, Общ, стр. 33-43, ISSN 1311 – 1094.
статия Рускова, С. Примерна стратегия за развитие на екологичното лозарство и винарство в България.// Известия на Съюза на учените- Русе, 2003, брой Серия 2, Общ, стр. с.94-98, ISSN 1311 – 1094.
доклад Kunev, S., D. Antonova, S. Ruskova. Algorithm for factor determination of innovation activeness of machine-building SMEs (the case of Bulgaria, example of Ruse region). IN: 2nd International Conference on Logistics and Maritime Systems, University of Bremen, Germany, Imprint: University of Bremen, Faculty 7: Business Studies & Economics, Chair of Logistics, Prof. Dr, 2012, pp. 293-302
доклад TODOROVA M., S. Ruskova, C. Buciuman, I. Taucean, V. Gedinach. WILLINGNESS AND READINESS OF STUDENTS TO BECOME ENTREPRENEURS. IN: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011, pp. 150-155, ISBN 1311-3321.
доклад Todorova, M., Sv. Ruskova, S. Kunev. Research of Bulgarian consumers’ reactions to organic foods as a new product. IN: The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), DOI 10.18267/pr.2018.dvo.2274.0, Czech Republic, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018 Nakladatelství Oeconomica, 2018, pp. 1057-1070, ISBN 978-80-245-2274-6.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.