РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 7 от общо 7
статия Atanasov S., Daskalov P., Nedeva V. An Intelligent Approach оf Determining Relationship Between Tomato Leaves Color аnd Soil Moisture аnd Temperature.// Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2016, брой 22(6)
доклад Atanasov S. An Approach in Teaching Basics of Microprocessors. IN: The 11th International Conference on Virtual Learning, University of Bucharest and University of Craiova, Romania, 2016, ISBN 1844-8933.
доклад Shivacheva, G., Nedeva, V., Atanasov, S. Designing a virtual laboratory for teaching programming. IN: CompSysTech'17: Proceedings of the 18th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, 2017, pp. 310-317, ISBN 978-1-4503-5234-5.
доклад Атанасов С. Наблюдение на времето за усвояване на поливната вода при индетерминантни доматени насаждения на база колорометрични измервания на листата. В: Сборник публикации СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русе, 2017
доклад Атанасов С. Научната обзорна статия – създаване, стил и структура. В: Педагогически форум, 6(1); DOI: 10.15547/PF.2015.043, Ст. Загора, 2016
доклад Атанасов С. Калибриране на FDR сензор за специфична почва при измерване на почвена влажност. В: НК на РУ и СУ, Русе, 2015
доклад Атанасов С. Обзор на терминологията при измерването на почвената влажност. В: XХІV Международна научна конференция за млади учени „Мениджмънт и качество”, Факултет „Техника и технологии“, Ямбол, 2015
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.