РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 65
монография Dobreva, А., S. Stoyanov. Optimization Research of Gear Trains with Internal Meshing. Ruse, University Publishing Centre, 2012, pp. 144, ISBN 978-954-8467-76-6.
студия Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, Publishing house at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN 10: 954-9906-99-X.
статия Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva. Design, Simulation and Modal Dynamics of Gears and Transmissions. "International Conference on Gears 2015”, VDI-Bericht 2255, Munich.// VDI-Bericht 2255, 2015, No 3, pp. 695 - 707, ISSN 978-3-18-092255-3.
статия Loukanov I. A., S. P. Stoyanov. Experimental Determination of Dynamic Characteristics of a Vibration-Driven Robot.// IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), 2015, No 12 (3), pp. 62-73 (Impact factor: 1.485 /2014, African Quality Centre for Journals)
статия Loukanov, I., S. Stoyanov. DESIGN AND CONSTRUCTION OF A GYROSCOPIC PROPULSION MECHANISM.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2019, No 58
статия Stoyanov, S. An experimental setup for determination of the resonant frequencies of a mechanical frame structure.// Fundamental Sciences and Applications, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, 2018, No 24, pp. 67-71, ISSN 1310-8271.
статия Stoyanov, S. Computer aided dynamics of machinery.// International virtual journal for science, technics and innovation for the industry “Machines, technologies, materials”, 2011, No 4/2011, ISSN 1313-0226.
статия Stoyanov, S. Sensors mass influence on the natural frequency of a cantilever beam.// JOURNAL OF THE TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, PLOVDIV BRANCH, BULGARIA, “Fundamental Sciences and Applications”, 2017, No 23, pp. 147-150, ISSN ISSN 1310-8271.
статия Stoyanov, S. Analytical And Numerical Investigation On The Duffing Oscilator Subjected To A Polyharmonic Force Excitation.// Journal Of Theoretical And Applied Mechanics, 2015, No 45 (1), pp. 3-16 (Impact factor: 0.795 /2014, http://www.degruyter.com/view/j/jtam)
статия Stoyanov, S., V. Dobrev, A. Dobreva. Numerical Investigation of Planetary Gear Trains and Transmissions.// Mechanisms and Machine Science/ 5th International Conference on Power Transmission BAPT, Ohrid, 2016, No 1, pp. 155-162, ISSN 978-608-4624-25-7. (SJR rank: 1 /2016, Google Scholar)
статия Stoyanov, S., V. Dobrev, A.Dobreva. Investigating Dynamic Behavior of Planetary Gear Trains through the Systematic Approach.// VDI Verlag GmbH Duesseldorf VDI Berichte, 2017, No 2294.1, pp. 197 - 208, ISSN 978 - 3 18 -09229. (SJR rank: 1 /2017, Google scholar)
статия Stoyanov, S.V. Dobrev, A. Dobreva. Finite Element Contact Modelling of Planetary Gear Trains.// Material Science and Engineeering, IOP Publishing, 2017, No 252, pp. 012034 - 38, ISSN 1757 - 8981. (SJR rank: 1 /2017, IOP)
статия Stoyanov, Sv. Scientific software tools for machinery vibration diagnostic.// Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, 2013, No 14, pp. 105-111, ISSN 978-1-4503-2021-4.
статия Боздуганова, В. С., С. П. Стоянов, В. Г. Витлиемов. Нелинейни трептения на математично махало с променлива дължина и подвижно окачване.// Механика на машините, том 19 (93), 2011, брой 2, стр. 47-50, ISSN 0861-9727.
статия Боздуганова, В. С., С. П. Стоянов, В. Г. Витлиемов. Математично махало с променлива дължина и подвижно окачване като симулатор на люлка.// Механика на машините, том 19 (93), 2011, брой 2, стр. 51-54, ISSN 0861-9727.
статия Станчева, Н., М. Попова, В. Добрев, С. Стоянов, А. Добрева. Приложение на специализиран софтуер при обучение на студенти по индустриално инженерство.// «Управление и устойчиво развитие», 2005, брой 3-4, год. 7, стр. 338-341, ISSN 1311-4506.
статия Стоянов, С. Еластични вълни в базов модел при удар в резултат от наличието на хлабина.// Механика на машините, 2013, брой 1, ISSN 0861-9727.
статия Стоянов, С. Честотни характеристики на нелинейни параметрични трептения на махало.// Механика на машините, том 20 (96), 2012, брой 1, стр. 62-66, ISSN 0861-9727.
статия Стоянов, С. Честотни характеристики на нелинейни параметрични трептения на махало с подвижно окачване.// Механика на машините, том 20 (96), 2012, брой 1, стр. 67-73, ISSN 0861-9727.
статия Стоянов, С. Приложение на уравнението на Дуфинг за изследване на свободни трептения на махало.// Фундаментални науки и приложения, Технически университет - София, 2015, брой 21 (2), стр. 205-208, ISSN ISSN 1310-8271.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.