РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 57
статия Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the drying process of whole tobacco plants with longitudinal electric spark treatment of the stems.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 6-11
статия Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Possibility for accerileration of the drying process of tobacco leaves with longitudinal electric-spark discharges.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 12-16
статия Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the maturation and the drying of the tobacco with cross electric spark treatment of the stems on the root.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1996, No 12
статия Palov Iv., St. Stefanov, K. Sirakov, Em. Kuzmanov, Y.Neikov. Increasing the production of grain and technical crops biomass by preliminary electromagnetic treatment of seeds.// Publishing house “Leni AN-Rousse , Bulgaria, Ireland , Denmark,Hungary,Biomass Mobilizacion, EU Project № 245449-, 2010, No 1, pp. 64-79, ISSN 978-594-8190.
статия Ruseva V., St. Stefanov, L. Mihaylov. Comparative analysis of 24-hour load charts for single-family homes in a country area(Сравнителен анализ на денонощните товарови графици на еднофамилни жилища в селски район)..// Agricultural engineering, Raudondvaris, Lithuania, 2006, брой 38
статия Армянов, Н. К., И. Й. Палов, С. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков, С. Л. Стефанова. Изследване на електрическото съпротивление на клубени на картофи.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 8-12
статия Даскалов Пл., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Автоматично управление на технологична линия за делинтиране на памукови семена с програмируем контролер.// Селскостопанска техника, 2000, брой 2, стр. 5-11
статия Палов Ив., Ст. П. Стефанов, К. Сираков, Ю. Божкова, Н. Вълкова. Възможности на предсеитбените електромагнитни обработки на семена от памук.// Селскостопанска техника, 1994, брой 6-7, стр. 3-6
статия Палов Ив., Ст. Стефанов, Н. Армянов, К. Сираков. Изследване на въздействието на предсеитбената електромагнитна обработка на слънчогледови семена.// Селскостопанска техника, 1998, брой 6, стр. 8-12
статия Палов Ив., Ст. Стефанов, Св. Къснеделчева, Н. Армянов, К. Сираков. Коагуляция зеленого растительного сока стержневым электрокоагулятором.// Agricutural engineering, 1998, брой 30, стр. 61-70
статия Палов, И., Ю.Божкова, Ст. Стефанов, Ст. Палова, Т. Тодоров. Статистическа обработка на резултати от лабораторни изследвания на семена от памук предварително обработени в електромагнитно поле..// Науч. тр. ВТУ “Анг. Кънчев” – Русе, 22, 1990, № 11, с. 32-37., 1990, брой т. 22, серия, стр. 32-37
статия Русева В., К. Сираков, Ст. Стефанов, Ив. Палов. Изследване изменението на реактивните товари на токоизправителните станции, захранващи тролейбусен транспорт.// Енергетика, 2006, брой № 6
статия Русева В., Ст. Стефанов, Л. Михайлов. Сравнителен анализ на денонощните товарови графици на битовите електропотребители.// Енергетика, 2006, брой 4, стр. 41...47
статия Русева В., Ст. Стефанов, Л. Михайлов, Д. Николов. Денонощни товарови графици на битови електропотребители.// Енергетика, 2000, брой 6-7, стр. 14...27
статия Сираков К., Ст. Стефанов, Ив. Палов. Изследване на допустимото нагряване на памукови семена при делинтиране.// Селскостопанска техника, 2001, брой 1, стр. 18-21
статия Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Статистически показатели, характеризиращи битовото електропотребление.// Енергетика, 2003, брой 4, стр. 8...18
статия Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов. Загуби на електрическа енергия в разпределителните мрежи, захранващи битови електропотребители.// Енергетика, 2001, брой 1-2, стр. 9...18
статия Стефанов Ст., В. Русева, Л. Михайлов, Д. Николов. Изчислителни товари и годишни товарови графици на битови електропотребители.// Енергетика, 2000, брой 5, стр. 4...14
статия Стефанов Ст., Ив. Палов, В. Русева, К. Сираков. Относно нормирането на фактори на мощността.// Енергетика, 2005, брой №4, стр. cтр. 33-37
статия Стефанов Ст., Ив. Палов, К. Сираков, Л. Михайлов. Изследване възмож¬нос¬тите за нагряване на концентрирана сярна киселина, използвана при предпосевна обработка на памукови семeна.// Селскостопанска техника, 1998, брой 3, стр. 27...31
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.