РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 40
статия Angelov,O., D. Stoyanova, I. Ivanova, S. Todorova. Antimicrobial effect of Al2O3, Ag and Al2O3/Ag thin films on Escherichia coli and Pseudomonas putida.// Journal of Physics: Conference Series, 2016, No 764, pp. 012015, ISSN 1742. (SJR rank: 0.211 /2015, Scopus)
статия Todorova, S. Investigation on effect of ifluence of Bacillus subtilis TS 01 on the growth of phytopathogenic fungi.// Annuaire de L`Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Faculte de biologie, 2004, No 96, 4 (2), pp. 435-442
статия Todorova, S., L. Kozhuharova. Characteristics and antimicrobial activity of Bacillus subtilis strains isolated from soil.// World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2010, No 26, pp. 1207-1216, ISSN 0959-3993 (Print). (Impact factor: 1.214 /2010, Scopus)
статия Todorova, S., V. Stanchev, L. Kozhuharova. Optimization of complex culture medium for increase of Bacillus subtilis TS 01 antimicrobial activity against phytopathogens.// Asian Jr. of Microbiol. Biotech. Env. Sc.; Vol. 17, 2015, No 3, pp. 549-555, ISSN 0972-3005. (SJR rank: 0.11 /2014, Scopus)
статия Дамянова С., И. Костова, С. Тодорова, Р. Енчева, М. Еrgezen, А. Стоянова. Антимикробна активност на екстракти от листа глог (Crataegus monogyna Jacq.).// Хранителна наука техника и технологии, 2011, брой 3, стр. 17-20, ISSN 1314-3913.
статия Кожухарова, Л., С. Тодорова. Изследване влиянието на състава на хранителната среда върху биоконтролиращата активност на Bacillus subtilis TS 01.// Научни трудове на Съюз на учените Стара Загора, 2005, брой 2, стр. 185-191, ISSN 954-9329-08.
статия Тодорова, С. Оползотворяване на отпадъчен глицерол от производството на биодизел от Bacillus subtilis TS 01.// Science & Technologies; Vol. V, 2015, брой 2, стр. 52-56, ISSN 1314-4111.
статия Тодорова, С. Изолиране, характеристика и скрининг на актиномицети за антигъбни свойства срещу фитопатогени.// Science & Technologies; Vol. V, 2015, брой 6, стр. 112-116, ISSN 1314-4111.
статия Тодорова, С. Получаване и характеристика на биопрепарат с антибиотично действие от Bacillus subtilis TS 01.// Science & Technologies; Vol. IV, 2014, брой 6, стр. 217-221, ISSN 1314-4111.
статия Тодорова, С. Характеристика на антибиотичните вещества в културална течност на Bacillus subtilis TS 01.// Science & Technologies; Vol. IV, 2014, брой 6, стр. 222-226, ISSN 1314-4111.
статия Тодорова, С. Таксономичнo определяне на щам Streptomyces sp. 11.// Science & Technologies; vol. III, 2013, брой 6, стр. 163-167, ISSN 1314-4111.
статия Тодорова, С. Скрининг на спорообразуващи бактерии от род Bacillus за подтискане на фитопатогенни микроорганизми.// Научни трудове на Съюз на учените Стара Загора, 2003, брой 1, (2), стр. 39-43, ISSN 954-9329-08.
доклад Todorova S., Ts. Dimitrov, I. Ivanova, H. Muradov, R. Spiridonova, R. Nedelcheva, R, Nedelcheva, P. Stefanova, D. Petrova. Innovations in teaching and learning microbiology – painting with pigment microorganisms. IN: Proceedings Univercity of Ruse “Angel Kanchev”, vol. 54, book 10.2, Ruse, 2015, pp. 73-79, ISBN ISSN: 1311-3321.
доклад Todorova, S., R. Spiridonova. Study of soil actinomycete strains for biosynthesis of melanoid pigments. IN: 82 International scientific conference of young scientist and students, Kyiv, NUFT, Part 1, Section 3, 2016, pp. 82
доклад Баджелова,В., M. Пашев, Д. Якимов, С. Тодорова. ВЛИЯНИЕ НА МИКРОБИАЛНИЯ ТОР ”ЕКОСИСТ-АРБАНАСИ” ВЪРХУ РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО НА МАСЛОДАЙНА РОЗА.. В: Сборник статей участников IX Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 18-19 марта, филиал КузГТУ в г. Белово, часть 2, Полиграфический цех КузГТУ, Кемерово, Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, 2016, стр. 220-223, ISBN 978-5-906888.
доклад Василева Н., С. Тодорова, С. Дамянова, Р. Стефанова, Евг. Ганева. Получаване на функционални хранителни продукти.ІІІ. Кисело мляко със смляно ленено семе. В: Научни трудове на Шуменски университет „Св. Константин Преславски”, т. ХХ, с. В2, Шумен, Шуменски университет, 2010, стр. 167-176, ISBN 1311-834X.
доклад Ганева Е., С. Дамянова, Н. Іванова, С. Тодорова, Р. Стефанова. Розробка та дослІдження кисломолочного функцІонального продукту. В: Тези доповидей 76-а Наукова конференцІя молодих учених, аспІрантІв І студентІв, частина ІІІ,, Киïв, НУХТ, 2010, стр. 32
доклад Дамянова С., Н. Василева, С. Тодорова, Р. Стефанова, Евг. Ганева. Получаване на функционални хранителни продукти.І. Кисело мляко с овесени ядки. В: Научни трудове на Русенски университет т. 48, серия 9, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 168 - 173, ISBN 1311-3321.
доклад Дамянова С., С. Тодорова, М. Стоянова, А. Стоянова, Р. Енчева. Антимикробна активност на екстракти от глог (Crataegus monogyna Jacq.). В: Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” т.50, 8, с. 9.2., Русе, РУ "А. Кънчев", 2011, стр. 76-79, ISBN 1311-3321.
доклад Дамянова С., С. Тодорова, Н. Василева, Р. Стефанова, Евг. Ганева. Получаване на функционални хранителни продукти.ІV. Кисело мляко с пчелен мед. В: Научни трудове ШУ, Шумен, Шуменски университет, 2009, стр. 177-185, ISBN 1311-834X.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.