РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 111
студия Ivaylo Stoyanov, Teodor Iliev, Grigor Mihaylov, Elena Ivanova, Panagiotis Kogias. Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use. Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Computational Methods in Systems and Software 2017, v, Springer, Cham, 2018, pp. 380-389, ISBN 978-3-319-67618-0.
студия Борис Борисов,Йордан Дойчинов,Ивайло Стоянов, Иванка Николова. ЕКО-ТУРИЗЪМ: ЕДНА ПЕРЕСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДВЕ МАЛКИ ТРАНСГРАНИЧНИ ОБЩИНИ. Русе, ИК, 2013, стр. 102, ISBN 978-954-9664-63-8.
студия Стоянов, И. Технически системи за електробезопасност. Русе, Xerox Print, 2009, стр. 142, ISBN 1311-ХХХХ.
статия Ivanova E. P., T. Ilev, Gr.Mihaylov, I. Stoyanov, V. Yehorov. Working together: Education, research and development for 5G networks.// Automation of technological and business processes, 2015, No 4, pp. 4-8, ISSN 2312-3125.
статия Mihailov N., I. Stoyanov. Statistical Evaluation of the Daily, Monthly and Yearly Solar Radiation.// IEEE, Xplore, ELECTROMOTION 2009, 2009, No 8, pp. 52-55
статия Radev, D., I. Stoyanov, Tc. Maslev. Early diagnostic of mastitis of dairy cows.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Volume 3, Nomber 1, 2000, No 3, pp. 1-9, ISSN 113-0489.
статия Stoyan Yanev, Ivaylo Stoyanov, Nikola Mihailov. MODELING LEVELS OF ENVIRONMENTAL TEMPERATURES IN THE REGION OF RUSE, BULGARIA.// Environmental Engineering and Management Journal, July 2014, Vol.13, No. 7, 2014, No Vol.13, No., pp. 765-1768, ISSN 1843-3707. (SJR rank: 0.311 /2014, http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/)
статия Stoyanov, I., N. Mihailov. Analysis of the Daily and Monthly Solar Radiation for the Region of Ruse.// „Екологично инженерство и опазване на околната среда”, тематичен брой „Възобновяеми енергийни източници”, книжка 1, година 8, 2009, No 1, pp. 20-24, ISSN 1311-8668.
статия Yanev St., I. Stoyanov, V. Stoyanov. JUSTIFICATION OF SMART GRID MODELLING CRITERIA.// Information, Communication and control systems and technologies, 2013, No 1, ISSN 1314-7455.
статия Даскалов, Пл., Д. Радев, И. Стоянов. Енергоспестяващо управление на вентилационна система на животновъдна сграда.// Селскостопанска техника 1, 2000, брой 1, стр. 27-31
статия Радев Д., И. Стоянов. Методика за избор на инсталация за доене в зала.// Известия на съюза на учените - Русе серия „Технически науки”, 1999, брой 2, стр. 45-48, ISSN 1311-106X.
статия Радев, Д., И. Стоянов. Aналогов филтър на автоматична везна за птици.// Селскостопанска техника 1, 1999, брой 1, стр. 50-53
статия Радев, Д., И. Стоянов. Имплантирани транспондери за електронна идентификация на животни.// Електротехника и електроника 1-2, 1999, брой 1-2, стр. 10-13, ISSN 0861-4717.
статия Радев, Д., И. Стоянов. Оптимизиране разхода на фураж при хранене на бройлери.// Известия на съюза на учените – Русе”, серия: Технически науки, Русе, 1998, брой 1, стр. 45-47, ISSN 1311- 106X.
статия Стоянов, И. Анализ на колебанията на слънчевата радиация – проблеми при получаване на електрическа енергия от фотоволтаични системи.// Известия на Съюза на учените – Русе”, Серия 1 Технически науки, том 6, 2007, брой 6, стр. 103-107, ISSN 1311-106X.
статия Стоянов, И. Електронноизмервателно устройство за ранна диагностика при разгонване на млечни крави.// Известия на съюза на учените – Русе”, серия: Технически науки, Русе, 2002, брой 4, стр. 67-71, ISSN 1311- 106X.
статия Стоянов, И., Д. Радев, Пл. Даскалов. Електрическата проводимост на млякото – признак за ранна диагностика на масти.// Известия на съюза на учените - Русе 2. серия: Технически науки, 2000, брой 2, стр. 142-145, ISSN 1311-106X.
доклад Aleksandrov, М., I. Stoyanov. Synthesis and Design of Virtual Measurement System in Programming Environment LabVIEW for Investigation on Photovoltaic Modules. IN: Najnovšie trendy v poinohospodárstve v strojárstve a v odpadovom hospodárstve/recent Advances in Agriculture, Mechanical Engineering and Waste Policy, Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, 2010, pp. 1-6, ISBN 978-80-552-0376-8.
доклад Alkathiri, F., I. Stoyanov. Analysis and Perspectives for Photovoltaic (PV) Systems Usage in the Republic of Yemen. IN: Proceeding of the Union of Scientist, Third Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, AAESEE, Rousse, Rousse, Print house University of Rousse, 2006, pp. 786-791, ISBN 1311-9974.
доклад Doychinov Y.; I. Stoyanov; T. Iliev. The Golden ratio in the age of communication and information technology. IN: 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatia, Croatia, IEEE, 2017, pp. 407 - 410, ISBN 978-953-233-090-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.