РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 93
монография Цанков, Св. СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ - методически модел към изследваната проблематика. Плевен, "МЕДИАТЕХ", 2014, стр. 196, ISBN 978-619-7071-92-4.
студия Цанков, Св., В. Войноховска, Е. Попандонова. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕГРАЛНИЯ ПОДХОД КАТО ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАСОЧЕНОСТ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. Издателски център на Русенски университет, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 76, ISBN 978-619-207-032-8.
статия Dimitrov, G., Sv. Tsankov, G. Panayotova. Didactic Bases for Using E-learning Resources for Raising the Quality of Training.// UNESCO International Workshop QED’16, 2016, No 1, pp. 170-176, ISSN 978-619-185-260-4.
статия Dushkova, M., Sv. Tsankov. PEDAGOGICAL RESEARCH ON THE USE OF MIND MAPS IN TEACHING LITERATURE..// 12TH International Conference on Education and New Learning Technologies. Proceedings of EDULEARN20, 2020, No 12, pp. 1083-1090, ISSN 978-84-09-17979-4.
статия Kostadinova,I., G. Dimitrov, Sv. Tsankov. Good practices in the learning process of Digital” generation in Bulgaria.// Proceedings of the Union of Scientis - Ruse, 2016, No 5, Volume 13, pp. 99-106, ISSN 1314-3077.
статия Krastev, G., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Web Based Reality With Structure Sensor.// International Journal of Computer Science and Technology - IJCST, 2016, No 7, Issue 4, pp. 90-93, ISSN 2229-4333. (Impact factor: 0.657 /2016, Global Impact Factor)
статия Krastev, G., V. Voinohovska, Sv. Tsankov. Designing the User Interface of a Logic Game.// IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 2016, No 6, Issue 4 V, ISSN 2320-7388. (Impact factor: 3.23 /2016, AQCJ Impact Factor)
статия Krastev, G., V. Voinohovska, Sv.Tsankov, V. Dineva. Controlling a 2D computer game with a Leap Motion.// IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 2017, No 19, 6, pp. 81-93, ISSN 2278-0661. (Impact factor: 3.712 /2017, AQCJ Impact Factor)
статия Tsankov, Sv. Cognitive approach to developing learning design for interactive multimedia training.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2014, No 5, Volume 11, pp. 84-90, ISSN 1314-3077.
статия Tsankov, Sv. V. Voinohovska. (X)HTML E-handbook in the discipline "Multimedia systems and technologies" for teaching and learning purposes.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 5, Volume 9, pp. 79-84, ISSN 1314-3077.
статия Tsankov, Sv., V. Voinohovska. INFORMATION SYSTEM PEDIATRICS AND MEDICAL GENETICS.// Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications”. International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS, 2015, No 21, ISSN 1310-8271.
статия Tsankov, Sv., V. Voinohovska. Didactic Approaches to Introducing Concepts When Teaching the Discipline Multimedia Systems and Technologies.// Challenges in Engineering and Information Science, 2015, No 1, pp. 65-68, ISSN 978-954-8483-35-3.
статия Tsankov, Sv., V. Voinohovska. COMPUTER-BASED CONCEPT MAPPING – PROMOTING STUDENTS' MEANINGFUL AND ACTIVE LEARNING.// „Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES, 2015, No 1, pp. 12-15, ISSN 978-954-8483-34-6.
статия Voinohovska, V., Sv. Tsankov. CSS e-handbook in the discipline "Web design" for teaching and learning purposes.// Информационные технологии: Cовременные подходы к развитию економики региона, в колективная монография, 2012, No 1, pp. 87-94, ISSN 978-954-8675-32-1.
статия Voinohovska, V., Sv. Tsankov. Corporate presence web site for Dental Clinic.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2012, No 5, Volume 9, pp. 70-75, ISSN 1314-3077.
статия Voinohovska, V., Sv. Tsankov, R. Rusev. EDUCATIONAL MULTIMEDIA APPLICATION WITH SOFTWARE SIMULATIONS.// Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications” International Conference on Engineering, Technologies and Systems TECHSYS, 2013, No 2, Volume 19, pp. 275-280, ISSN 1310-8271.
статия Voinohovska, V., Sv. Tsankov, R. Rusev. Use of computer games as an educational tool.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 9, Volume 10, pp. 39-43, ISSN 1314-3077.
статия Voinohovska, V., Sv. Tsankov., R. Rusev. Educational computer games for different types of learning.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, Mathematics, Informatics and Physics, 2013, No 5, Volume 10, pp. 44-48, ISSN 1314-3077.
статия Voinohovska, Valentina, Tsankov, Svetlozar. From methodological principles to concrete strategies in the integral approach.// Proceedings ICTIC (Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences), 2015, No vol. 4,issue, pp. 116-120, ISSN 1339-9144.
статия Voinohovska, Valentina, Tsankov, Svetlozar. Study of the integral approach as an innovative method of establishing conditions for an interdisciplinary-oriented learning process.// Journal EPS (Journal of Education, Psychology and Social Sciences), 2015, No vol. 2, pp. 143-157, ISSN 1339-1488.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.