РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 47
статия Jordanova S.Koleva. DEFINING THE GEOMETRICAL ACCURASY OF INSTRUMENTAL DATUM SURFACES OF CNC LATHES.// «Актуальная наука», Международный научный журнал, 2018, No 10 (15), pp. 30-35, ISSN 2587-9022.
статия Koleva S. M. Enchev T. Szecsi. Analysis of the Mechanical Deformations of Boring Tools.// Procedia Engineering (MESIC Manufacturing Engineering Society International Conference 2015), 2015, No 132, pp. 529-536, ISSN 1877-7058. (Impact factor: 0.73 /2015, ResearchGate)
статия Koleva S. M. Enchev T. Szecsi. The Influence of the Mechanical Deformations on the Machining Accuracy of Complex Profiles on CNC Lathes..// Procedia Engineering (MESIC Manufacturing Engineering Society International Conference 2015), 2015, No 132, pp. 521-528, ISSN 1877-7058. (Impact factor: 0.73 /2015, ResearchGate)
статия Koleva S., M. Enchev, T. Szecsi. Automatic dimension measurement on CNC lathes using the cutting tool.// Procedia CIRP, 9th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering - CIRP ICME '14, 2015, No 33, pp. 568-575, ISSN 2212 8271. (SJR rank: 0.725 /2018, Elsevier)
статия S. Koleva, M. Enchev, T. Szecsi. Compensation of the deviations caused by mechanical deformations during machining of threads.// Procedia Manufacturing, 2017, No 13, pp. 480 – 486, ISSN 2351-9789. (Impact factor: 0.76 /2017, http://www.resurchify.com)
статия S.Koleva. Some aspects of the informational support of technological processes.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, No 618, ISSN 1757- 899X.
статия Zamfrov Iv., Koleva Sv. Axis deformable front centre.// Проблемы машиностроения и автоматизации, 2009, No 2, pp. 46-48, ISSN не.
статия Енчев М., С. Колева. Начално размерно настройване на стругови машини с ЦПУ.// Списание на ТУ – София, филиал Пловдив, 2013, брой кн.2, ISSN 1310-8271.
статия Замфиров Ив., М. Енчев, Св. Колева. Точность автоматической наладки токарных станков с ЧПУ, част 1- Начальная наладка.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 248-252, ISSN 966-7907-25-2.
статия Замфиров Ив., Св. Колева, М. Енчев. Точность автоматической наладки токарных станков с ЧПУ, част 2 - Текущая наладка.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 252-256, ISSN 966-7907-25-2.
статия Замфиров, Ив., Св. Колева,. Анализ условий создания многорезцовых расточных головок с выдвижными пластинами.// Машиностроение и техносфера ХХІ века //сборник трудов ХVІ МНТК в г. Севастополе, 2009, брой 1, стр. 256-260, ISSN 966-7907-25-2.
статия Йорданова С.К. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ДВУХШПИНДЕЛЬНЫХ СТАНКОВ.// «Актуальная наука», Международный научный журнал, 2017, брой 4, стр. 20-24, ISSN 2587-9022.
статия Йорданова С.К. ОШИБКИ ИНСТРУМЕНТАЛНЫХ БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ И ИХ ВЛИЯНИИ НА ТОЧНОСТИ ОБРАБОТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (часть 1 - установление в призматических державок).// Сборник статей международной научно-практической конференции «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ НА СЛУЖБЕ СОЗИДАНИЯ И ПРОГРЕССА» , Уфа: АЭТЕРНА, 2017., 2017, брой 01.12.2017, стр. 97-103, ISSN 978-5-00109-347-3.
статия Йорданова С.К. ОШИБКИ ИНСТРУМЕНТАЛНЫХ БАЗОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ И ИХ ВЛИЯНИИ НА ТОЧНОСТИ ОБРАБОТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (часть 2 - установление в цилиндрических державок).// Сборник статей международной научно-практической конференции «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ НА СЛУЖБЕ СОЗИДАНИЯ И ПРОГРЕССА» , Уфа: АЭТЕРНА, 2017., 2017, брой 01.12.2017, стр. 103-106, ISSN 978-5-00109-347-3.
статия Колева С. М.Енчев. Повишаване на ефективността при стругово обработване чрез прилагане на пробен проход с измерване на повърхнината с режещия инструмент.// Списание на ТУ София, филиал Пловдив, Фундаментални науки и приложения, 2015, брой 2, стр. 53-56, ISSN 1310-8271.
статия Колева Св. Ив.Замфиров, М. Енчев. Метод за зъбофрезоване на цилиндрични колела с прави зъби на център МЦ032.// „Механика на машините”, 2009, брой 80, стр. 76-79, ISSN 0861-9727.
доклад Ivanov A., S. Koleva, C. Ferri. Micro EDM process modelling and process Capability. IN: Научни трудове на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.47, сер.2, стр.12-17, Русе, 2008
доклад Koleva S., M. Enchev, E. Beljov. INFORMATION ASSURANCE OF THE TURNING PROCESS. IN: University of Ruse, Proceedings, Mechanical Engineering andMachine-Building Technologies, Ruse, 2019, pp. 33-38, ISBN 2603-4123.
доклад Koleva S., M. Enchev, E. Beljov. About the information assurance of technological processes by machining parts. IN: University of Ruse, Proceedings, Mechanical Engineering andMachine-Building Technologies, Русе, 2018, pp. 45-50, ISBN ISSN 2603-4123.
доклад Д.Димитров, С.Колева, В.Карачорова. Изследване влиянието на определящи фактори от трикоординатна глава върху силата на измерване,. В: Научни трудове на РУ ”Ан.Кънчев”- Русе, т.49, сер.2, стр.87-91, Русе, 2010
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.