РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 33
статия Antonova G., M. Mihov, S. Decheva, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Iv. Palov. Influence of Pre-Sowing Electromagnetic Treatment on Some Main Characters of Economic Characteristic of Head Cabbage.// Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2014, No 2, pp. 1574-1578, ISSN 2148-3647.
статия K.Kostov, Iv. Palov, K. Sirakov, E. Kuzmanov, Sv. Zahariev. Effect of pre-sowing electric treatments of seeds on the yields of wheat varieties Enola and Kristy.// Bulgarian_Journal of_Agricultural Science, Sofia, Bulgaria, 2014, No 6, pp. 1526-1530, ISSN 1212-0751.
статия Palov Iv., K. Sirakov, E. Kuzmanov, Sv. Zahariev. Results of preliminary aboratory studies after pre-sowing electric treatment of pea seeds.// Agricultural engineering, Belgrade, Serbia, 2013, No 4, pp. 17-23, ISSN 0554-5587.
статия Антонова Г., М. Михов, К. Сираков, Св. Захариев, Ив. Палов. Проучване на ефекта от предсеитбена електромагнитна обработка върху кълняемоста на семена от главесто зеле.// Селскостопанска техника, 2013, брой 1, стр. 22-26
статия Ганева Д., М. Михов, Ив. Палов, К. Сираков, Св. Захариев. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбена електромагнитна обработка на семена български сортове домати.// Селскостопанска техника, 2013, брой 3, стр. 13-21
статия Захариев Св., К. Сираков, Ив. Палов, Е. Кузманов. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на семена от френски царевичен хибрид.// Механизация на земеделието, 2013, брой 1, стр. 29-31
статия Палов Ив., Пл. Генчев, К. Сираков, Св. Захариев, Е. Кузманов. Резултати от полеви изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на семена от френски царевичен хибрид.// Механизация на земеделието, 2013, брой 1, стр. 32-34
статия Сираков К., Г. Антонова, Св. Захариев, С. Дечева, Ив. Палов, М. Михов. Влияние на предсеитбената електромагнитна обработка върху растежната сила на семена от главесто зеле.// Селскостопанска техника, 2013, брой 2, стр. 12-18
статия Сираков К., Д. Ганева, М. Михов, Кр. Мартев, Св. Захариев, Ив. Палов. Изследване влиянието на предсеитбената електромагнитна обработка върху посевните качества на семена от домати сорт Миляна.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3-4
статия Сираков К., Д. Ганева, Св. Захариев, Ив. Палов, М. Михов. Резултати от изследване влиянието на предсеитбените електромагнитни обработки и срока на съхранение върху прорастването на семена от български сортове домати.// Екология и бъдеще, София, 2015, брой 1-2, стр. 65-71, ISSN 1312-0751.
доклад Ganeva D., Sirakov K., Mihov M., Martev K., Zahariev S., Ivan Palov. Influence of pre-sowing electromagnetic treatments on propagating seed qualities of tomato variety Milyana. IN: International Symposium, ISB-INMA TEH' 2014, "Agricultural and Mechanical Engineering", Bucharest, Romania, 2014, pp. 646-653
доклад Hristov G, D. Kyuchukova, S. Borisov, P. Zahariev. Improving virtual learning environments by development and integration of 3D models of real devices. IN: ITHET 2015, Lisbon, Portugal, 2015
доклад Palov Iv., S. Vágvőlgy, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Y. Neikov. Results from preliminary studies on the effect of the pre-sowing electromagnetic treatment on Hungarian sunflower seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 149-152, ISBN 1311-3321.
доклад Romhany L., S. Vágvőlgyi, Iv. Palov, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Y. Neikov. Results from the studies of the yield parameters of Hungarian sunflower after pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 188-194, ISBN 1311-3321.
доклад Sirakov K., Iv. Palov, Sv. Zahariev. Selection of an Electrode System for Pre-Sowing Treatment of the Seeds of Vegetable Crops in an AC Corona Discharge Field. IN: Energy efficiency and agricultural engineering, International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria, 2015, ISBN 1311-9974.
доклад Sirakov K., S. Vágvőlgyi, Sv. Zahariev, Iv. Palov, Y. Neikov. Results from laboratory studies after pre-sowing electromagnetic treatment of seeds of Hungarian sunflower plants. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 153-156, ISBN 1311-3321.
доклад Vágvőlgyi S., L. Romhany, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Iv. Palov, Y. Neikov. Results from studies conducted in Hungary and Bulgaria of the linear parameters of sunflower plants after pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 176-181, ISBN 1311-3321.
доклад Zahariev Sv., K. Sirakov, Iv. Palov, E. Kuzmanov. Results of studies of the effect of pre-sowing fungicide and electromagnetic fieled treatment of maize seeds. IN: Energy efficiency and agricultural engineering, International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria, 2013, pp. 330-335
доклад Zahariev Sv., Maik Streblau, K. Sirakov. Computer modelling of the electric field arising in a device for pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds of cereal grains. IN: National Scientific Conference with international participation, Tg-Jiu, Romania, 2014, pp. 187-191
доклад Захариев Св., Ив. Палов, К. Сираков, Е. Кузманов. Изследване влиянието на обработката с фунгицид на царевични семена върху резултатите от предсеитбеното им електромагнитно въздействие. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.51, с.3.1., Русе, 2012, стр. 195-200
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.