РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 30
статия Zaharieva Sn., Mutkov V., Georgiev I. Electronic measurement system for monitoring of geometrical parameters of rolling shaped metal profiles” (Еlektroniczny system pomiarowy do kontroli parametrów geometrycznych profili produkowanych na.// Journal of Electronics, Poland, 2012, No 1, pp. 95-98
статия Стоянов С.Х.,Василев Р.Н., Захариева С.Л. Изследване силовите характеристики на технологични процеси с тензосъпротивителен интегриращ измервателен периодометър по метода на разгъващото право преобразуване.// Машиностроителна техника и технологии, 2015, брой 1, стр. 6-10, ISSN 1312-0859.
доклад Bachiyski S., Sn. Zaharieva. DEVELOPMENT AND RESEARCH OF AN ELECTRONIC SYSTEM FOR MANAGING OF INDEPENDENT SINGLE - PHASE INVERTERS. IN: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, pp. 102-105, ISBN 1311-3321.
доклад Borodzhieva, A., I. Stoev, S. Zaharieva, V. Mutkov. FPGA Implementation of Decoders of Decimal Digits Presented in BCD Codes Applied in the Educational Process. IN: 13th Annual International Technology, Education and Development Conference, 11-13 March 2019, Proceedings of INTED2019 Conference, Valencia (Spain), 2019, pp. 4502-4510, ISBN 978-84-09-08619-1.
доклад Zaharieva S., D. Yordanov, Stoyanov S. MATHEMATICAL EXPLAINING AND SCHEMATIC REALIZATION OF APPROXIMATION OF TRIANGLE TO SINE WAVE. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Русе, 2017, pp. под печат
доклад Zaharieva S., S. Stoyanov. Methodology for conducting of experimental reserch with electronic monitoring system of geometric parametres of cylindrical rolling profiles. IN: Unitech, 2016, Gabrovo, 2016, pp. 1-218-1-223, ISBN ISSN 1313-230X.
доклад Zaharieva Sn. Algorithm for work and structure of an electronic system for control of converter for transformation of energy from photovoltaic panel. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2013, pp. 114-117, ISBN 1311-3321.
доклад Zaharieva Sn. A. Levi V. Mutkov V. Dimitrov S.Kadirova, V. Zhelyazova. ASSESSMENT OF ACCURACY CLASS OF ELECTRONIC SYSTEM FOR MONITORING OF COMPLEX AND DIFFERENTIATED GEOMETRICAL PARAMETERS OF ROLLING SHAPED METAL PROFILES. IN: III International scientific conference, University press, 2014, pp. 56-63
доклад Бачийски С., Н. Петков, Сн. Захариева. Електронна система за управление на мобилна централа от алтернативни източници на енергия. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2013, стр. 137-140, ISBN 1311-3321.
доклад Димитров, В., Сн. Захариева. Анализ на уреди и системи, използвани за измерване и контрол на отклоненията на диаметри и повърхнини от правилната им геометрична форма. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 47, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2008, стр. 115-119
доклад Захариева С., Димитров Д. ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕВЕРСИВЕН ПОСТОЯННОТОКОВ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ. В: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH, Габрово, 2017, стр. под почат
доклад Захариева Сн. Анализ на контактни и безконтактни методи за измерване и контрол на отклонението на диаметри и повърхнини от зададените стандартни размери. В: Научни трудове на Русенски Университет „А. Кънчев”, том 48, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2009, стр. 138-142
доклад Захариева Сн., В. Мутков. Алгоритъм на работа и блокова схема на електронна система за мониторинг на геометричните показатели на прокат. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 50, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 122-126, ISBN 1311-3322.
доклад Захариева Сн., В. Мутков, С. Кадирова, И. Георгиев. Алгоритми на математични модели за мониторинг на геометричните показатели на прокат. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 50, серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 117-121, ISBN 1311-3321.
доклад Захариева Сн., Д. Йорданов, С. Стоянов. Изследване на лабораторен функционален генератор. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русенски университет, 2016, стр. 63-67
доклад Захариева Сн., И. Георгиев. Математичен модел за оценка геометричните показатели на квадратни и правоъгълни прокатни профили. В: XX Национален Научен Симпозиум, Метрология и Метрологично Осигуряване, Созопол, 2010, стр. 440-446
доклад Захариева Сн., И. Георгиев, Т. Тошков. Математичен модел за измерване на отклонение на външни цилиндрични повърхнини без осово въртене. В: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Габрово, Технически Университет - Габрово, 2009, стр. 593-596
доклад Захариева Сн., И. Евстатиев. Алгоритми за работа на микроконтролерите и персоналният компютър на мониторингова система за оценка на геометричните показатели на прокат. В: Научна Конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, Велико Търново, НВУ„Васил Левски”, 2012, стр. 210-216, ISBN 978-954-753-104-8.
доклад Захариева Сн., Свилен Стоянов. Разработване на алгоритъм за работа и структурна схема на електронна система за оценка на квадратни и правоъгълни стоманени профили. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Русенски университет, 2016, стр. 68-72
доклад Захариева, Сн., А. Леви. Електронна система за измерване на отклонение от кръглост на цилиндрични профили. В: Юбилейна научна конференция 2014 „100 години авиационно образование в България”, гр. Долна Митрополия, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2014, стр. 141-149, ISBN 978-954-713-216-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.