РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 21
статия Evstatiev B., T. Balbuzanov, I. Beloev, V. Pencheva. Intelligent System For Improved Safety Of Pedestrian Traffic Lights.// Transport problems, 2019, No 14(1), pp. 35-43, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
статия Milchev M., N. Kolev, T. Balbuzanov, D. Lyubenov. Study of the value of activities for maintenance of lightweight commercial vans.// VISNIK, 2011, No 12 (166), pp. 141 – 145, ISSN 1998-7927.
статия Stoyanov A., Savev E., Balbuzanov T. Analysis of the roadworthiness of Citroen Jumper vehicles using Pareto approach.// Науковой журнал , Украинский национальний университет, 2011, No 12(166), pp. 275-278, ISSN 1998-7927.
статия Stoyanov O., A. Stoyanov, T. Balbuzanov. Development of the concepts for maintaining the technical state of the transport means.// Ecologica, 2011, No 63, ISSN 0354-3285.
статия Velizara Pencheva, Toncho Balbuzanov, Ivelin Zanev. MODERNIZATION OF THE SHIPPING ROUTE IN THE BULGARIAN SECTION OF THE RIVER DANUBE.// ECOLOGICA, 2016, No 82, pp. 161-165, ISSN 0354-3285.
доклад Asen ASENOV, Velizara PENCHEVA, Toncho BALBUZANOV, Stanimir PENEV. SYSTEM FOR REGISTRATION OF THE CARS TECHNICAL CONDITION IN BULGARIA. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
доклад Balbuzanov T. AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE FUEL TEMPERATURE INFLUENCE ON THE FU EL VOLUME FOR CYCLE. IN: ROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, volume 56, book 4, RUSE, 2017, pp. 81-85, ISBN 1311-3321.
доклад Balbuzanov T., Lyubenov D., etc. IMPROVING THE SAFETY OF VULNERABLE ROAD USERS. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 56, Book 4, Ruse, 2018
доклад Boris EVSTATIEV, Toncho BALBUZANOV, Ivan BELOEV, Velizara PENCHEVA. INTELLIGENT SYSTEM FOR IMPROVED SAFETY OF PEDESTRIAN TRAFFIC LIGHTS. IN: Transport Problems Conference 2018, Poland, 2018
доклад Kostadinov S., Lyubenov D.,Balbuzanov T . COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS FOR DETERMINING OF THE VALUES OF SPARE PARTS TO CARS. IN: University of Ruse, Volume 56, Book 4,, Ruse, 2018
доклад Stanchev T., T. Balbuzanov. USE OF V-CRITERION FOR DEFINING THE DURATION OF THE EXPERIMENT. IN: Silesian University of Technologi, Katowice, Polska, IV Sci. Conf. TP2012, Katowice, Polska, 2012
доклад Svilen Kostadinov, Daniel Lyubenov, Toncho Balbuzanov, Polina Atanasova-Petrova. Study of driver behavior. IN: Proceedings Volume 55, University of Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Velizara Pencheva, Toncho Balbuzanov, Ivelin Zanev. System for monitoring of floating and coastal navigational signals in the Bulgarian section of the Danube River. IN: Angel Kanchev University of Ruse, University of Ruse, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Балбузанов Т., О. Стоянов., А. Стоянов, Н. Колев. Анализ на методите за диагностика без разглобяване на дизелови двигатели с механично управление на впръскването на горивото. В: Научна конференция на Русенски Университет 2011, Русе, 2011
доклад Колев Н. , Т. Балбузанов, М. Милчев. Моделиране на технологическите процеси в сервизи с цел подобряване на работата. В: ЕКОВАРНА, Варна, ТУ-Варна, 2010, стр. 194-201, ISBN 954-20-00030.
доклад Колев Н., M. Mилчев, T. Балбузанов. ORGANIZATION OF SERVICE AND MAINTAINANCE ACTIVITIES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS. IN: International Conference “Quality and reliability of technical systems”,, гр. Нитра, Словакия, 2010
доклад Костадинов С, Д. Любенов, Т. Балбузанов, П. Атанасова. Изследване на поведението на водачи на моторни превозни средства. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 4, Русе, 2016, стр. 30-34, ISBN 1311-3321.
доклад Милчев М., Т. Балбузанов, Колев Н. Критерии при избор на сервизно оборудване, с цел поддържане на автомобили. В: Machines Technologies Materials, 2010, lssue 10-11, София, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МА"ИНОСТРОЕНЕ, 2010, стр. 66 – 68, ISBN 1313-0226.
доклад Стоянов А., T. Балбузанов, О. Стоянов. Изследване на техническото състояние на дюзите на двигател Д 240 намиращи се в експлоатация.. В: НТК, Варна, ТУ - Варна, 2011, стр. 53-58, ISBN 954-20-00030.
доклад Стоянов А., Т. Балбузанов, Е. Савев. Анализ на експлоатационната надеждност на ходовата част на лекотоварни автомобили. В: XIX Interndtional Conference Trans&Motauto'11, Варна, 2011, ISBN 1310-3946.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.