РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 12 от общо 12
статия Андонов, К., Т. Ерменков, К. Коев, Н. Недев. Изследване на денонощните товарови графици на градски район.// Енергетика, 2014, брой 4, стр. 17-24, ISSN 0324-1521.
статия Ерменков Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите под максималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 8-18
статия Ерменков, Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев. Нива на цените и характер на топлинните товари в топлофикационните мрежи.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 3-7, ISSN ISSN 1312-0751.
статия Ерменков, Т., Л. Михайлов, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите под минималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 8-18, ISSN ISSN 1312-0751.
статия Мартев, Кр., Т. Ерменков, Л. Михайлов, М. Кирова. Моделиране на електропотреблението при включени когенераторни и фотоволтаични мощности към системата.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 29-37
статия Михайлов Л. Т. Ерменков Н. Минков К. Андонов. Избор на зоната за площадка на система за комбинирано енергоосигуряване.// Екология и бъдеще, 2015, брой 3, стр. 15-20, ISSN 1312-0751.
статия Михайлов, Л., Т. Ерменков, Кр. Мартев, М. Кирова. Моделиране показателите на електропроизводство при мощности на когенераторите над максималния товар на електропотреблението.// Екология и бъдеще, 2014, брой 3, стр. 19-28, ISSN ISSN 1312-0751.
статия Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, T. Ерменков. Изследване на нетните икономии на влажния въздух при сушене.// Икономика и управление на селското стопанство, 2007, брой 6, стр. 27-33, ISSN ISSN 0205-3845.
статия Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, Т. Ерменков. Обобщен модел с оглед управлението на нетните икономии от енергия за процеси с агент влажен въздух (сушене и съхранение на продукция).// Международна конференция “Мениджмънт и инженеринг”, София, 2008, брой 1
доклад Andonov K., A. Krasteva, O. Dinolov, L. Mihailov, V. Kirchev, T. Ermenkov. On the methodology and normative regulations of efficient electrical consumption. IN: ELMA 2008 – XII International Conference on Machines, Drives and Power Systems, Vol. 1, Sofia, Bulgaria, 2008, pp. 73–77, ISBN 1313-4965.
доклад Андонов К., А. Кръстева, О. Динолов, Л. Михайлов, В. Кирчев, Т. Ерменков. Относно методологията и нормативната база на ефективното електропотребление. В: Международна научна конференция ЕЛМА, София, 2008
доклад Новакова А., К. Ениманев, К. Андонов, Б. Евстатиев,T. Ерменков. Нетни икономии от бенчмарка на вредните емисии при сушене на продукция. В: Научни известия на НТС по машиностроене: VІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’08”, София, 2008, стр. 264-267
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.