РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 58
монография Грозева, Т. ФОРМООБРАЗУВАНЕ ПРОФИЛИТЕ НА ЗЪБИТЕ НА АРКОИДНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА С НАДЛЪЖНА ЦИКЛОИДНА ЛИНИЯ НА ЗЪБА. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2020, стр. 120, ISBN 978-954-712-795-1.
статия Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Generalized model of undercutting of involute spur gears generated by rack-cutters.// Mechanism and Machine Theory, “Elsevier”, 2013, No Vol.64, pp. 39-52, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2013, Scopus)
статия Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears.// Power Transmissions, Series: Mechanisms and Machine Science, “Springer”, 2013, No Volume 13, pp. 199-209, ISSN 2211-0984.
статия Beloev H, V. Pencheva, J. Popova, T. Grozeva. The Museum „University of Ruse – Chronicles of Growth“.// 3rd International Conference of the Assotiation of University Museums, Trakya University, Edirne, 2016, No book Changin, pp. 110-115
статия Marinov, H., T.Grozeva, D.Zafirov. Synthesis and analysis of helical arcoidal gears.// IRMES’95, 1995, No 1, pp. 398-402
статия Алипиев О., С Антонов, Т. Грозева. Гранична точка на подрязване при еволвентни колела с прави зъби, формообразувани със зъбен гребен.// Механика на машините, 2008, брой 75, стр. 56-62, ISSN 0861-9727.
статия Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Минимален брой зъби при симетрични и несиметрични правозъби еволвентни предавки с предавателно число единица.// сп. Механика на машините, 2010, брой 86, стр. 3-12, ISSN 0861-9727.
статия Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част I – Двустранно изместване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 28-32, ISSN 1312-8612.
статия Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част II – Методика за изчисляване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 33-38, ISSN 1312-8612.
статия Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Относно подрязването на еволвентни зъбни колела формообразувани с инструментален гребен.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 56-65, ISSN ISSN 0861-9727.
статия Алипиев, О., С. Антонов, Т. Грозева. Количествени показатели на подрязването при еволвентни зъбни колела.// Механика на машините, 2013, брой 100, стр. 66-70, ISSN ISSN 0861-9727.
статия Грозева Т.П. Управлението на риска – съвременна академична традиция и неразделна част от управлението на Русенския университет.// Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев”, 2016, брой том 53, сери, ISSN ISSN 1311-3321.
статия Грозева Т.П. За корелацията между университетското управление и студентската извънаудиторна активност.// Научни трудове на Русенски университет “А.Кънчев” том 53, серия 9, 2014, брой 53, стр. 45-51, ISSN 1311-3321.
статия Грозева, Т. Върху геометрията на еволвентни зъбни съединители.// Машиностроене, 2001, брой 1, стр. 18-20
статия Грозева, Т.П. Разширяване възможностите на зъбонарезен полуавтомат 5К32 за нарязване на цилиндрични и конусни зъбни колела с криволинейни зъби.// Машиностроене, 1998, брой 1-2, стр. 38 – 41
статия Грозева, Т.П. Относно формообразуване повърхнините на зъбите на двойка полуобкатни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1994, брой 5, стр. 55-57
статия Дончева Ю., Т. Грозева. Характеристики на личностната подкрепа за приобщаващо образование в мултикултурна студентска среда.// Хармония в различията, 2017, брой 1, стр. 434-440, ISSN 2367-7899.
статия Лазаров Н., Т. Грозева. Формообразуване и технология за изработване на винтови аркоидни зъбни колела.// Механика на машините, 2004, брой 50, стр. 3-7
статия Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Петкова. Метод за избягване на интерференцията на зъбите на аркоидни зъбни предавки.// Сп. Машиностроене, 1986, брой 9, стр. 394-395
статия Маринов, Хр., М. Памукчиев, Т. Петкова. Изследване зоната на зацепване на аркоидни зъби предавки с две контактни линии.// Машиностроене, 1987, брой 7
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.