РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 59
монография Баева Д.,Д.Игнатова-Цонева, Цв. Харакчийска. Технологии за компютърно разпознаване на естествен език. Русе, Медиатех- Плевен, 2010, стр. 162, ISBN 978– 954 – 8467-2.
монография Манукова A., М. Душкова, Цв. Харакчийска, Ж. Душков. СТУДЕНТСКА ИСКРА. 60 ГОДИНИ ПРИЕМСТВЕНОСТ. Русе, Академично издателство на Русенския университет, 2018, стр. 338, ISBN 978-954-712-752-4.
монография Цонева, Д., Цв. Харакчийска. Контрастивeн анализ на фонемните системи на съвременния български и английски език. Русе, Русенски университет, 2006, стр. 135, ISBN 10:954-370-014-1.
студия Harakchiyska, T. A Processability Account of the L2 Article Acquisition by Bulgarian Young Learners of English. Пенза, Русия, Научно-издательский центр, 2012, pp. 31-41, ISBN 2078-7081.
студия Harakchiyska, T. Applying the Processability Theory in Explaining the Development of Plural Marking in Child L2 Acquisition of English by Bulgarian Young Learners. Sandy, Utah (USA), Ecko House Academic Publishing, 2012, pp. 168-184, ISBN 978-1-4276-5388-8.
студия Harakchiyska, T. The Role of Auditory Discrimination Tests in The Evaluation of Bulgarian Primary School Learners of English Phonological Awareness. Universidad del Turabo, Universidad del Turabo, 2010, pp. 27-42, ISBN 1931-7778.
статия Harakchiyska, T. The Role of the Language Instinct and Creativity in L2 Question Formation by Bulgarian Young Learners of English.// Journal of Learning, Development and Community, 2016, No 1, pp. 9-26, ISSN 2537 - 4354.
статия Harakchiyska, T. Morphological Development in Bulgarian L1 Speakers of English: The Case of the Past Tense -ed Marker.// Язык для специальных целей: система, функции, среда, 2014, No 1, pp. 250-264, ISSN 978-5-7681-0927-1.
статия Harakchiyska, T. Progressive -ing Morphology in Child English L2 Acquisition.// Scientific Journal, Series: Foreign Languages and Communication, 2013, No 1, pp. 6-19, ISSN 2068-8202.
статия Harakchiyska, T. Training Teachers of Languages to Meet the Needs of Inclusive Classrooms.// Studies about Languages, 2011, No 18, pp. 116-121, ISSN 1684-2824.
статия Harakchiyska, T., Katsarska, M. World Music for Citizens of the World.// Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice, 2008, No 1, pp. 1-5
статия Popova, J., Ts. Harakchiyska, Tz. Gueorguiev. Good Practices of Knowledge Management at the University of Ruse, Bulgaria.// Knowledge - International Journal Scientific Papers, 2016, No 13.1, pp. 71-75, ISSN 1857-92. (Impact factor: 1.023 /2015, http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/)
статия Tzoneva, D., Ts. K. Harakchiyska. Differences in the contextual distribution of phonemes in Bulgarian and English.// BULETIN ŞTIINŢIFIC, STUDIES AND RESEARCHES, Series PRIMARY AND PRESCHOOL EDUCATION, volume II, EDITURA UNIVERSITĂTII DIN PITEŞTI, Romania,, 2007, No 1Year I, № 1, pp. 410-416, ISSN 1842 - 9289.
статия Попова, Ю. и Цв. Харакчийска. Интегрирани ресурси за иновативно интеркултурно обучение на дигиталното поколение.// Реторика и комуникации, 2015, брой 16, ISSN ISSN 1314-4464.
статия Цонева,Д., Цв. Харакчийска. Контрастивен анализ на фонологичните системи на българския и английския език.// Арнаудов сборник, 2006, брой 4, стр. 337 - 334, ISSN 10:954-8190-49-7.
статия Цонева-Игнатова,Д., Цв. Харакчийска. Контрастивен анализ на алвеолните консонанти в български и английски език с оглед на позиционната им реализация.// Арнаудов сборник, 2008, брой 5, стр. 384 – 388, ISSN 978-954-8190-57-2.
доклад Harakchiyska, T. 21st Century Language Teachers from the Perspective of 21st Century Curriculum Models. IN: Сборник научных статей VII Международной научно--практической конференции „Язык для специальных целей: система, функции, среда“, Курск, Юго-Западный государственный университет, 2018, pp. 345-359, ISBN 978-5-7681-1297-4.
доклад Harakchiyska, T. A Processability Approach to the Study of Questions in English by young L2 Learners. IN: Язык для специальных целей: система, функции, среда/ Сборник научных статей VI Mеждународной научно-практической конференции, Курск, Юго-Западный государственный университет, 2016, pp. 304-319, ISBN 978-5-7681-1.
доклад Harakchiyska, T. Cognitive Parameters оf the Acquisition оf English аs L2 by Young Learners. В: International Conference, Bucharest, Romania, Universitatea din Bucuresti, 2014, стр. 252-258, ISBN 978-973-558-696-6.
доклад Harakchiyska, T. Quality Assurance in the Pre-Service Training of Young Learner L2 Teacher Trainees. IN: Foreign Language Competence as an Integral Component of a University Graduate Profile IV, Brno, 2014, pp. 52-60, ISBN ISBN: 978-80-7231.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.