РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 109
студия Ivaylo Stoyanov, Teodor Iliev, Grigor Mihaylov, Elena Ivanova, Panagiotis Kogias. Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use. Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Computational Methods in Systems and Software 2017, v, Springer, Cham, 2018, pp. 380-389, ISBN 978-3-319-67618-0.
статия Hristov G., Zahariev P., Iliev T. Study on the impact of node density and sink location in WSN.// Technological Developments in Networking, Education and Automation, Springer, 2010, No 1, pp. 539 – 542 (SJR rank: 0.1 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100242804&tip=sid&clean=0)
статия Iliev T., G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Performance of the Duo-Binary Turbo Codes in WiMAX Systems.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications and Networking, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 161-165, ISSN 978-90-481-3661-2. (SJR rank: 0.103 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100242816&tip=sid&clean=0)
статия Iliev T., G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Application and evaluation of the LDPC codes for the next generation communication systems.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications, Automation and Industrial Electronics, Springer, USA, 2008, No 1, pp. 532–536, ISSN 978-1-4020-8736-3. (SJR rank: 0.1 /2011, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100242203&tip=sid&clean=0)
статия Iliev, Т. Analysis and design of combined interleaver for turbo codes.// Journal of Modelling and Optimization in the Machines Building Fields, MOCM – 13, 2007, No 1, pp. 148 – 153
статия Ivanova E. P., T. Ilev, Gr.Mihaylov, I. Stoyanov, V. Yehorov. Working together: Education, research and development for 5G networks.// Automation of technological and business processes, 2015, No 4, pp. 4-8, ISSN 2312-3125.
статия Mihaylov Gr., T. Iliev, E. Ivanova. Algorithm for Content Adaptation of Multimedia Information.// International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications (IJEBEA), 2015, No 11, pp. 1-7, ISSN 2279-0039.
статия Mihaylov,G., E. Ivanova, T. Iliev. Analysis of the Vehicle-to-Vehicle Radio Channel Characterization.// Information, Communication and Control Systems and Technologies, 2014, No 1, pp. 8-11
статия Stoyanov I., T. Iliev, Gr. Mihaylov, E. Ivanova, P. Kogias. Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use.// Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Springer, 2017, No 1, pp. 380-389, ISSN 2194-5357.
статия Александров Й., Г. Христов, Т. Илиев, Н. Бенчева. Система за отдалечено управление на моторизирана единица.// Списание „МТМ”, 2010, брой 3, стр. 45-48, ISSN 1313-0226.
статия Биков Ц., Т. Илиев, Е. Иванова. Алгоритми за разпределение на ресурсите, приложими при комуникацията устройство до устройство.// Известията на Съюза на учените - Русе, 2016, брой 13, стр. 75-80
статия Иванова E, T. Илиев, Гр. Михайлов. МОДЕЛИРАНЕ НА UBcN МРЕЖИ.// Компютърни науки и технологии, 2015, брой 1, стр. 55-61
статия Иванова Е. , Т. Илиев. Тенденции в развитието на следващо поколение мрежи.// Известия на Съюза на учените, 2015, брой 1, стр. 50-54, ISSN 1311-106X.
статия Илиев T. Математическо описание на повтарящите се акумулиращи кодове.// Известията на Съюза на учените - Русе, 2014, брой 11, стр. 77-80
статия Илиев Т. Възможности за преход към второто поколение на стандарта за цифрово наземно телевизионно разпръскване DVB-T2.// Известия на Съюза на учените-Русе, 2014, брой 11, стр. 67-71
статия Илиев Т., Михайлов Гр. Анализ на влиянието на броя на потребителите върху разпространението на мултимедийна информация в стандарта LTE.// Известия на съюза на учените – Русе, 2013, брой 7, стр. 33-38
статия Илиев Т., Христов, Г. Експериментална оценка на битовата и модулационна грешки при предаване на квадратурно амплитудно модулирани цифрови телевизионни сигнали.// „Известия на съюза на учените–Русе”, 2007, брой 6, стр. 45-48
статия Илиев, Т. Сравнителен анализ на носителите DVB-S и DVB-S2.// „Електротехника + Електроника”, 2009, брой 7-8, стр. 35 - 42
статия Илиев, Т., Радев, Д. Подход за разместване на битовете при турбо кодовете.// Електротехника и Електроника, 2009, брой 3-4, стр. 32-37
статия Михайлов Гр, Т. Илиев, Е. Иванова. Схеми за контрол на мощността за комуникация устройство-до-устройство в 5G мобилни мрежи.// Известия на Технически университет Габрово, 2016, брой 52, стр. 77-80, ISSN 1310-6686.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.