РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 43
статия Б. Сакакушев, Т. Тодоров. Автоматическое резание гибких, водопроводных шлангов.// Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VI международной научно-практической конференции, Москва, 26.12.2012г., 2013, брой 6, стр. 106 - 110, ISSN ISBN 978-5-91891-.
статия Георги Митев, Красимир Братоев, Живко Демирев, Стилиян Манушков, Тихомир Тодоров. Обосноваване параметрите на работни органи за едновременно и послойно внасяне на водоакумулиращи материали в подорния слой на почвата.// Механизация на земеделието, 2013, брой 5, стр. 3-5, ISSN 0861-9638.
статия Георгиев С. И., Т. М. Тодоров. Изследване на условията за сглобяване на капсули от пластмаса върху бутилки с тороидна гърловина.// Машиностроене, 1997, брой 12, стр. 233-236
статия Георгиев С. И., Т. М. Тодоров, П. К. Маноилов. Автомат за поставяне на термосвиваеми капсули.// Машиностроене, 1993, брой 7-8, стр. 230-233, ISSN ISSN 0025-455X.
статия Георгиев С. И., Т.М. Тодоров и др. Автомат за поставяне на капсули от пластмаса.// Машиностроене, 1993, брой 3, стр. 93-95
статия Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Пакетиране на продукти от селско стопанското производство.// Известия на съюза на учените,Русе, секция”Технически науки”№ 3, 2000, брой 1
статия Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Автоматизирано отваряне на бутилки с ударен механизъм.// Машиностроене, 1994, брой 7-8
статия Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Сглобяване на пружинни пръстени.// Машиностроене, 1994, брой 7-8
статия Георгиев С.И., Т.М.Тодоров. Относно автоматизирано отваряне на бутилки.// Машиностроене, 1993, брой 12
статия Георгиев С.И., Т.М.Тодоров, Върбан Илиев, Ат. Иванов. Обработване на винтови повърхнини с променлива стъпка.// Машиностроене, 1997, брой 7-8
статия Георгиев Ст.,С.Антонов, Т.Тодоров. Относно автоматизирано залепване на бандероли.// Известия на съюза на учените.Русе ,секция”Технически науки”№ 2, 1999, брой 1
статия Сакакушев Б., В. Григоров, Т. Тодоров. Коефициент на трансформация и анализ на грешката на измерване по фотограметричния метод в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, 1/2011г. серия “Технически науки”, 2011, брой 5, ISSN 1311-106X.
статия Сакакушев Б., М. Кършаков, Т. Тодоров. Приложение на фотограметричния метод за измерване в машиностроенето..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки”, 2009, брой 5, стр. 20 - 24, ISSN 1311-106X.
статия Сакакушев Б., Т. Тодоров. Возможность определения расстояния объекта с помощью стереофотограметрии.// Международной научной конференции - Теоретические и практические аспекты развития современной науки, VI международной научно-практической конференции, Москва, 26.12.2012г., 2013, брой 6, стр. 111 - 116, ISSN ISBN 978-5-91891-.
статия Сакакушев Б., Т. Тодоров. Анализ и измерване на шумовата емисия на охлаждащите вентилатори в съвременната компютърна техника..// Научни трудове на Русенски университет „А. Кънчев”, 2006, брой том 45, сери, стр. 95 - 99, ISSN 1311 – 3322.
статия Сакакушев Б., Т. Тодоров, Г. Стефанов. Стереофотограметричен метод за измерване на деформации на машиностроителни констрикции..// Сп. „Известия на Съюза на учените – Русе”, серия “Технически науки”, 2009, брой 5, стр. 17 - 20, ISSN 1311-106X.
статия Тодоров, Т. М. Относно сглобяването на стъпаловиден вал с неметална еластична втулка.// Известия на съюза на учените Русе секция”Технически науки”№ 3, 2000, брой 1, стр. 52-53
статия Тодоров, Т.М. Етикираща машина за поставяне на обиколен етикет.// Вестник Земеделска Техника, 2011, брой брой 18
статия Тодоров, Т.М. Изобарна мини пълначна машина.// Вестник Земеделска Техника, 2011, брой брой 3
статия Тодоров, Т.М. Пакетиране на семена в комбинирани опаковки.// Вестник Земеделска Техника, 2011, брой брой 6
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.