РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 36
статия Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян. Модернизиране на обучението по Общо-машиностроително конструиране.// Международно виртуално списание “Машини, Технологии, Материали”, 2009, брой 1-2, стр. с. 10-15, ISSN 1313-0226.
статия Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Изследване на напрегнатото състояние на тришарнирен компенсиращ съединител след възстановяване.// Известия на съюза на учените - Русе, 2002, брой т. 4, сер.1, стр. с. 50-54
статия Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян, Б. Н. Борисов. Машина за окачествяване и контрол на текстилни материали.// Известия на съюза на учените - Русе, 2002, брой т. 4, сер.1, стр. с. 55-59
доклад Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian. Modernization of education process of the subjectes from the group machine design.. IN: Международно виртуално списание “Машини, Технологии, Материали”, ”), Year III, Issue 1-2 / 2009, София, 2009, pp. 10 -15, ISBN ISSN 1313-0226.
доклад Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian, B. Kaloyanov, V. Varbanov. Achievement of Higher Quality of the Educational Process on General Machine Design Trough Computerization of the Textbooks.. IN: . Nenov P., E. Angelova, T. Diulgerian, B. Kaloyanov, V. Varbanov. Achievement of Higher Quality of the Educational Process on General Machine Design Trough Computerization of the Textbooks. The XXVII, Clug-Napoca, Romania, 2007, pp. 21-32, ISBN 1221-5872.
доклад Nenov P., E.Angelova, P.Stamatov, T.Diulgerian, V.Varbanov. Interuniversity Centre for High-Tech Machine Design.. IN: Proceeding of Second Regional Conference on Engineering Education, София, 2003, pp. 57-70
доклад Spasov I., T. Dyulgeryan. A model of a virtual department and virtual laboratories for the general mechanical engineering design course. Proceedings of International conference on general mechanical engineering design. IN: GMD-09, University of Ruse, 2009, pp. 11-14, ISBN ISSN 1313-9193.
доклад Ангелова Е., Т.Дюлгерян. Подобряване показателите на цилиндрични редуктори. Визуален информационен пакет.. В: Науч. трудове на РУ “А.Кънчев, серия 2.2 Транспорт и машинознание, том 45, , 2006, с.236-240., Русенски Университет, Русе, 2006, стр. 236-240, ISBN 1311 - 3321.
доклад Димитров И. П., С. Н. Любенов, И. Й. Караилиев, В. И. Добрев, Т. Н. Дюлгерян. Безстепенна трансмисия с импулсни вариатори за верижна машина. В: Пета научно-техническа конференция “Актуални пробеми в развитието на транпортното машиностроене”,, Червен Бряг, 1988
доклад Димитров И. П., Т. Н. Дюлгерян, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев. Динамичен анализ на регулиращия механизъм на импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXVIII, сер. 9, Русе, РУ-Русе, 1986, стр. 79-84
доклад Димитров И.П., Т. Н. Дюлгерян, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев, С. Н. Любенов. Безстепенни трансмисии с импулсен вариатор. В: Научни трудове – ЮНС – 87, ВНВУ “В. Левски”, В.Търново, 1987, стр. 60-65
доклад Димитров И.П., Т. Н. Дюлгерян, И. Й. Караилиев, В. И. Добрев, С. П. Кирков. Планетен имулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т.XXХII, сер.4, Русе, РУ-Русе, 1990, стр. 14-19
доклад Дюлгерян Т. Н., В. И. Добрев. Двойно действащ импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, т. ХХХV, сер.4, Русе, РУ-Русе, 1994, стр. 180-185
доклад Дюлгерян Т. Н., В. И. Добрев, К. Н. Стойчев. Управляващи системи на регулиращ механизъм за импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ ”А. Кънчев“, т. ХХVIII, сер. 9, Русе, РУ-Русе, 1986, стр. 85-90
доклад Дюлгерян Т. Н., И. П. Димитров, В. И. Добрев. Зъбно-лостов импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т.XXVII, сер.1, Русе, РУ-Русе, 1985, стр. 66-71
доклад Дюлгерян Т. Н., И. П. Димитров, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев. Зубчато – рычажные импульсные вариаторы. Состояние вопроса и тенденции развития. В: Всесоюзная научная конференция ”Зубчатые передачи – современность и прогресс “, Одесса, СССР, 1990
доклад Дюлгерян Т. Н., И. П. Димитров, В. И. Добрев, И. Й. Караилиев. Експериментално изследване на зъбно-лостов импулсен вариатор. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, т. XXХII, сер.4, Русе, РУ-Русе, 1990, стр. 115-120
доклад Караилиев И. Й., И. П. Димитров, С. Любенов, Т. Н. Дюлгерян, В. И. Добрев. Двупоточна безстепенна трансмисия. В: Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”,т. ХХХII, сер.4, Русе, РУ-Русе, 1990, стр. 26-30
доклад Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян. Цилиндрични зъбни предавки и редуктори – нови възможности за проектиране - част ІІ. В: Научна конф. на РУ.Научни трудове на РУ, том 47,серия 4 Транспорт и машинознание, Русенски Университет, 2008, стр. 115-119, ISBN 1311 - 3321.
доклад Ненов П., Е. Ангелова, Т. Дюлгерян, И. Спасов. Повишаване ефективността на обучението по общо машиностроително проектиране чрез засилено използване на компютърни технологии.. В: Интердисциплинарен форум „България и Русия – посоки на взаимност” Научни трудове, Русенски Университет, Русе, 2008, стр. 222-243, ISBN 978-954-712-451-6.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.