РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 65
статия Велев Н., Д. Станчев, Т. Тотев. Първични преобразуватели за измерване на буксуването и скоростта на движение на трактора.// Селскостопанска техника, 1981, брой 2, стр. 72-76
статия Велев Н., С. Любенов, Т. Тотев. Усъвършенствуване на трансмисията на трактор ТК-225 и ТК-225У.// Селскостопанска техника, 1975, брой 4, стр. 30-34
статия Велев Н., Т. Тотев, Д. Станчев. Влияние на съгласуването между двигателя и хидропредавката и на експлоатационните работни режими върху ускоряването на трактор с ХДП.// Селскостопанска техника, 1981, брой 6, стр. 63-67
статия Лозанов Д., Р. Русев, Д. Станчев, Т. Тотев. Опитно изследване на трактор "Мургаш-45" с хидромеханичен ходонамалител.// Селскостопанска техника, 1982, брой 5, стр. 58-63
статия Нейков С., Т. Тотев. Експериментално изследване на трактор "Шипка ШТ-50" с хидромеханична трансмисия.// Селскостопанска техника, 1989, брой 4, стр. 92-96
статия Смрикаров А., Д. Станчев, К. Крачанов, Т. Тотев, С. Смрикарова, И. Станев, П. Хараламов, П. Данаилов, Г. Попов. Микропроцесорна измервателно-изчислителна система за теглително изпитване на трактори.// Селскостопанска техника, 1983, брой 8, стр. 51-56
статия Смрикаров А., Д. Станчев, Т. Тотев. Разходомер за течни горива.// Селскостопанска техника, 1983, брой 8, стр. 66-71
статия Тотев Т., Д. Дойков. Универсално транспортно средство "СТА-24".// Селскостопанска техника, 1993, брой 1
статия Тотев Т., Д. Дойков. Малогабаритен трактор за селското стопанство.// Селскостопанска техника, 1990, брой 3
статия Тотев Т., Д. Станчев, А. Смрикаров. Фамилия разходомери за течни горива.// Механизация на селското стопанство, 1985, брой 4, стр. 21-22
статия Тотев Т., Д. Станчев, А. Смрикаров, А. Успенский. Уредба и методика за тариране и изпитване на импулсни обемни разходомери.// Селскостопанска техника, 1987, брой 3, стр. 66-70
статия Тотев Т., К. Димитров, Г. Генов, С. Станкова. Шарнирен мотокар с повишена проходимост "Шипка-2".// Селскостопанска техника, 1993, брой 1
статия Тотев, Т. Съвместна работа на дизелов двигател Д-2500 и хидродинамична предавка 1334 ВВА в трактора.// Селскостопанска техника, 1990, брой 8
статия Тотев, Т. Влияние на съгласуването между ДВГ и ХДП върху горивната икономичност на трактор с хидродинамична трансмисия.// Селскостопанска техника, 1989, брой 8, стр. 76-84
доклад Ivanov R., G. Kadikyanov, R. Rusev, T. Totev. A Mobile Testing System for Vehicle Performance Estimation. IN: Quality and Reliability of Technical Systems, Nitra, 2010, pp. 256-259, ISBN 978-80-552-0390-4.
доклад Велев Н., Д. Лозанов, Д. Станчев, Т. Тотев. Влияние на работните режими и на съгласуването между двигателя и хидропредавката върху показателите на трактора. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XXII, с. 1, Русе, 1980, стр. 93-100
доклад Велев Н., Д. Станчев, С. Нейков, Т. Тотев. Някои токоотвеждащи приспособления и особености на конструкциите им. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т. XXI, с. 2, Русе, 1979, стр. 91-94
доклад Велев Н., Д. Станчев, Т. Тотев. Влияние на променливите работни режими върху показателите на хидродинамична тракторна трансмисия. В: Известия на ВМЕИ, София, 1976, стр. 73-80
доклад Велев Н., Д. Станчев, Т. Тотев. Ускоряване на трактор с хидродинамична предавка. В: Известя на ВМЕИ, София, 1976, стр. 81-87
доклад Велев Н., Д. Станчев, Т. Тотев, С. Нейков. Подвижна тензометрична лаборатория за изследване на мобилни машини. В: Научни трудове на ВНВУ "В. Левски", кн. 9, Велико Търново, 1979
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.