РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 58
монография Кючуков Р., Т. Кючуков. Системен светлинен дизайн на монументални обекти. Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, ISBN 978-954-712-447-9.
монография Кючуков Т. Светлинен дизайн. Русенски универистет, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 253, ISBN 978-619-207-001-4.
статия Басри С., О. Петров, Т. Кючуков. Количествена оценка на ефективността на управление на вътрешни осветителни уредби.// Списание „Енергетика”, 2010, брой 4, стр. 35-47
статия Кючуков Р., О. Петров, С. Басри, Т. Кючуков. Генерален план на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
статия Кючуков Р., О. Петров, Т. Кючуков. Основни принципи при изграждане на университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
статия Кючуков Т. Възрастовият фактор в системния светлинен дизайн.// Енергетика, 2015, брой 2/2015, стр. 41-54, ISSN 0324-1521.
статия Кючуков Т. Култура на индустриалното осветление.// Енергетика, 2013, брой 6, ISSN 0324-1521.
статия Кючуков Т. Съвременно улично осветление.// ТД Инсталации, 2012, No 3, ISSN 1314-3492.
статия Кючуков Т. Основи на светлинното замърсяване.// Енергетика, 2012, брой № 2, ISSN 0324-1521.
статия Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на енергийно-икономическата ефективност на решения за университетска светлинна инфраструктура.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
статия Петров О., С. Басри, Т. Кючуков. Изследване на електропотреблението на осветителни уредби с тръбни луминесцентни лампи при димиране.// Национална научна конференция с международно участие „BulLight”, 2010, брой 1, ISSN 1314-0787.
статия Пигулова Н. Семинар "Пътят:Дизайнът:Успехът" привлича студенти и ученици в РУ.// в-к Утро, 2015, брой 83/7393, ISSN 1311-9397.
доклад Kyuchukov R., T. Kyuchukov. The Light Environment in Bulgaria. IN: BalkanLight 2012, Proceedings, Belgrade, 2012, ISBN 978-86-7466-438-4.
доклад Kyuchukov R., T. Kyuchukov. Rational use of electrical energy for illumination towards multifunctional and multiple domestic lighting installations. IN: 4th International Congress for South-East Europe. Energy Efficiency & Renewable Energy Sources. Panel: Efficient Residential Lighting, Sofia, Bulgaria, 2008
доклад Kyuchukov T. Illusions in Human Visual Perception. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Kyuchukov T. Automotive Lighting Sculpture. Born Beyond Existing Borders. IN: Известия на съюза на учените - Русе, том 12, Русенски университет, 2015, ISBN 1311-106X.
доклад Kyuchukov T. 2015 – INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT AND LIGHT-BASED TECHNOLOGIES (IYL 2015). IN: International Energy Forum 2015, Varna, 2015
доклад Kyuchukov T. Rhythm in Lighting Organization and Modelling. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Kyuchukov T. Biomimetics in Lighting Composition and Design. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Kyuchukov T. Bridge Lighting Design. Methodology and Realization. IN: SFITES 2015, Kavala, Greece, Parnas Publishing House, 2015, ISBN 978-954-8483-34-6.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.