РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 94
студия Трифонов,Т. Относно окачествяване на нови материали в условията на механично огъване и еднистранно топлинно натоварване. Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985, стр. 32, ISBN 2308.
статия Динев, Г., Т. Трифонов. Автоматизирано проектиране на плужни работни повърхнини и изчертаване на шаблонните им сечения.// С е л с к о с т о п а н с к а техника, 1980, брой 6, стр. 55-60
статия Динев, Г., Т. Трифонов, Б. Мирасчиев. Автоматизирано проектиране и изчертаване на някои плужни работни повърхнини.// С е л с к о с т о п а н с к а техника, 1982, брой 11, стр. 76-79
статия Калчева, С.,Т.Трифонов и др. Автоматизирано разпознаване взаимното положение на ротационни, примитивни в изображение на детайл.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС- I-30, стр. 58-59
статия Маринов, П., Т. Трифонов. Автоматизирано определяне на размерите и формата на нагревното пространство във вакуумни пещи.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС-II-37, стр. 70-71
статия Пантилеев П., В. Иванов, И. Дунев, С. Русева, Т. Трифонов, Н. Николов. Автоматизирано проектиране на зъбодълбачни колела.// М а ш и н о с т р о е н е, 1991, брой 3, стр. 127-128
статия Пантилеев П., В. Иванов, И. Дунев, С. Русева, Т. Трифонов, Н. Николов, К. Каменов. Автоматизирано проектиране на палцови модулни фрези.// М а ш и н о с т р о е н е, 1989, брой 6, стр. 251-252
статия Русева С., Н. Николов, Т. Трифонов, С. Калчева, Д. Белкинова, Г. Динев, Ц. Цонева. Програмен комплекс АВТОИКАМ-1 за автоматизирано изработване на техническата документация при компоновка на агрегатни машини.// М а ш и н о с т р е н е, 1987, брой 10, стр. 454 - 456
статия Русева С., С. Калчева, Т. Трифонов. Автоматизирано изпълнение на чертежи на детайли от типа "валове".// М а ш и н о с т р е н е, 1981, брой 11, стр. 519-520
статия Трифонов, Т. Л. Димитров. Автоматизирано якостно пресмятане на цилиндрични вакуумни камери и стандартизиране на конструкциите им.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС-II-35, стр. 66-67
статия Трифонов, Т., Г. Динев. Автоматизирано изчертаване на плужни отметателни повърхнини.// С е л с к о с т о п а н с к а техника, 1980, брой 8, стр. 48-52
статия Трифонов, Т., Д. Белкинова. Автоматизирано тримерно моделиране на разрези на машиностроителни детайли.// М а ш и н о с т р о е н е, 1988, брой 5, стр. 203-205
статия Трифонов, Т., Д. Белкинова, С. Калчева. Програмен комплекс за автоматизирано получаване на изображения в чертеж на детайл.// М а ш и н о с т р о е н е, 1989, брой 6, стр. 253-255
статия Трифонов, Т., К. Каменов. Библиотека от програми за определяне взаимното разположение на елементарни геометрични обекти в равнината.// Н а у ч н и и з в е с т и я РАИТ’98 CAD/CAM/CAE , НТС по Машиностроене, 1998, брой 10
статия Трифонов, Т., К. Каменов. Библиотека от програми за решаване на задачи със съставни геометрични обекти от равнината.// Н а у ч н и и з в е с т и я РАИТ’98 CAD/CAM/CAE , НТС по Машиностроене, 1998, брой 10
статия Трифонов, Т., П. Митев. Система за автоматизирано поддържане на база данни за спецификации от конструкторска документация.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС-II-32
статия Трифонов, Т., С. Калчева. Автоматизирано изпълнение на изображението "сечение на детайл".// М а ш и н о с т р о е н е, 1986, брой 447-450
статия Трифонов,Т.,П. Маринов. Автоматизирано определяне основните конструктивни размери на вакуумни пещи.// НТС “Метрология, качество и автоматизация на инженерния труд в машиностроителното проектиране”, 1990, брой ПС-II-38, стр. 72-73
доклад Angelova E., Tr. Trifonov. Constructive and electrotechnical criteria designing electrical resistance heaters for vacuum furnaces. IN: Сборник научни трудове “AMTECH ‘07, Gabrovo, 2007, pp. 159-162
доклад Angelova E., Tr. Trifonov. Geometric Determination of the angle coefficients of mutual irradiation closed heat system. IN: Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Пловдив, Technical UniversityPlovdiv, 2006, pp. 70-75
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.